facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Maj 2015
28.10.2014Spotkania dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na WNS
24.04.2015Zbiórka „Okulary dla Afryki”
25.04.2015Turniej tenisa stołowego – Memoriał prof. Waleriana Pańki
05.05.2015Briefing prasowy poprzedzający konferencję pt. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego…”
05.05.2015Konferencja podsumowująca projekt „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego…”
05.05.2015Drugie czytane przedstawienie dramatyczne z cyklu „Lectorium”
06.05.2015Seminarium nt. praktyki ochrony środowiska w biznesie
06.05.2015Podpisanie porozumienia pomiędzy Muzeum Powstań Śląskich a Uniwersytetem Śląskim
06.05.2015Konferencja „Wiedza niezdyscyplinowana. Meandry międzyobszarowości”
06.05.2015Dni Kultury Kanadyjskiej
06.05.2015Gra miejska „Career Voyage”
06.05.2015XXV Sympozjum Jurajskie „Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej”
07.05.2015III Międzynarodowa Konferencja Magistrantów
07.05.2015Sesja gry „Cashflow 101” i „Cashflow 102” w AIP
07.05.2015Szkolenie nt. „Poszukiwanie pracy w korporacji – jak się przygotować podczas studiów?”
08.05.2015Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku informatyka
08.05.2015Warsztaty pt. „Poza schematem, czyli jak twórczo rozwiązywać problemy”
09.05.2015Maraton fitness
11.05.2015Konferencja naukowa pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle nowych dyrektyw unijnych”
11.05.2015Wernisaż wystawy „Siła fotografii”
11.05.2015IV Symulacja Konferencji pt. „Wielojęzyczność w Unii Europejskiej”
12.05.2015Obchody 80. rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego oraz 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej
12.05.2015Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
13.05.2015Konferencja pt. „Antropologia w działaniu – od wymiaru lokalnego do globalnego”
13.05.2015Wizyta prof. Meira Russa na Uniwersytecie Śląskim
13.05.2015Akcja rekrutacyjna „Cap of coffee” firmy Capgemini na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
13.05.2015XVII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki
13.05.2015Konferencja pt. „Samotność i depresja wśród osób starszych”
13.05.2015Wykład pt. „Paradoksy nieskończoności” prof. dr. hab. Aleksandra Błaszczyka
13.05.2015Spotkanie z Evą Tvrdą na Wydziale Filologicznym UŚ
14.05.2015Szkolenie pt. „Porywające wystąpienia publiczne”
14.05.2015Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Broń nuklearna w globalnym kompleksie bezpieczeństwa”
14.05.2015Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT)
14.05.2015Porozumienie o współpracy z firmą Martech-Plus
14.05.2015„Cieszynalia 2015”
14.05.2015Gala wręczenia nagród środowiskowych Laur Studencki 2014
16.05.2015Konferencja pt. „Najnowsze zmiany legislacyjne, szczególnie w k.p.k. i k.p.c.”
16.05.2015Rowerowy Rajd Bioróżnorodności
18.05.2015Wizyta profesora Philipa Zimbardo
18.05.2015Akcja społeczna pn. „UŚwiadamiamy: Zmień się na lata!”
18.05.2015Szkolenie BK „Improwizacja w miejscu pracy”
18.05.2015Podpisanie umowy z University of Alberta w Edmonton w Kanadzie
19.05.2015Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a firmą Europol Chemical sp. z o.o.
19.05.2015Wystawa „Zagraniczna literatura naukowa”
19.05.2015CXL promocja doktorska
19.05.2015Warsztaty BK „Dziennikarstwo telewizyjne”
19.05.2015Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
20.05.2015Gra „Take a break”
20.05.2015Szkolenie BK „Assessment i Development Center”
20.05.2015Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
20.05.2015Konferencja pt. „Paweł z Tarsu”
20.05.2015Konferencja prasowa dotycząca inauguracji rekrutacji na studia w UŚ
20.05.2015Seminarium otwarte dr Aleksandry Namysło poświęcone zagładzie Żydów
20.05.2015Akcja „Rekrutacja – Integracja!”
20.05.2015Wykład pt. „Tajemnice neutrin”
20.05.2015„Noc planszówek” w Cieszynie
21.05.2015Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku inżynieria biomedyczna
21.05.2015Stoisko informacyjne firmy Senetic w Instytucie Informatyki
21.05.2015Posiedzenia prezydium i zgromadzenia plenarnego KRASP
21.05.2015Jubileusz 70-lecia Politechniki Śląskiej w Gliwicach
21.05.2015Wykład dr Ewy Stachniak pt. „History and fiction. A writer's journey”
21.05.2015Wizyta Ministra Sprawiedliwości na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
21.05.2015Spotkanie pt. „Meksyk jakiego nie znacie…”
22.05.2015Dni Otwarte CINiBA
22.05.2015Szkolenie BK „Bezpieczna praca za granicą”
22.05.2015Trzecia edycja akcji „Fascynujący Świat Roślin”
22.05.2015Podopieczni Fundacji ING Dzieciom z wizytą na Uniwersytecie Śląskim
22.05.2015Briefing prasowy poprzedzający Juwenalia Śląskie 2015
23.05.2015„Dni Dostępności Cyfrowej”
25.05.2015Tydzień Kultury Wschodu z Katowic do Pekinu
25.05.2015Konferencja naukowa pt. „Barańczak. Postscriptum”
25.05.2015Jubileusz 25-lecia istnienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ
25.05.2015Konferencja naukowa pt. „Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej”
26.05.2015Dzień języków dalekowschodnich
26.05.2015Juwenalia Śląskie 2015
26.05.2015Szkolenie nt. „Przemawianie & efektywne techniki komunikacyjne”
27.05.2015Podpisanie porozumienia z Gminą Cieszyn
27.05.2015Warsztaty pt. „Dwa mózgi w szkole, czyli neurobiologiczne podłoże nauczania i wychowania”
27.05.2015Dzień chiński w ramach Tygodnia Kultury Wschodu
27.05.2015Seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Problem granic poznania w filozofii i nauce”
27.05.2015Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Szczecinie
28.05.2015Konferencja pt. „Wzory kultury antycznej. Reguły zachowania starożytnych Greków i Rzymian”
28.05.2015Firma PwC na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
28.05.2015Debata społeczna nt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Młodzi mają głos”
29.05.2015Szkolenie „Personalny Biznes Plan”
29.05.2015Szkolenie z protokołu dyplomatycznego i ceremoniału państwowego obowiązującego w Chinach
29.05.2015Spotkanie z radcą kulturalnym Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Cai Lian
29.05.2015Majówka z Uniwersytetem Śląskim i IV Piknik Absolwentów UŚ
30.05.2015Konferencja pt. „Film i Filozofia”
30.05.2015Konferencja pt. „Psychologia zachowań społecznych”
31.05.2015XVI Szkoła Fundacji Rektorów Polskich
31.05.2015Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.