facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Listopad 2014
03.11.2014Porozumienie o współpracy z Biurem Projektowania Systemów Cyfrowych SA
03.11.2014Uroczystość wręczenia Nagród Marszałka Województwa Śląskiego
04.11.2014Podpisanie porozumienia o współpracy między uczelnią a Instytutem Systemów Katastralnych i Przestrzennych
04.11.2014Dzień Campus France w Polsce
04.11.2014CXXXVI promocja doktorska
05.11.2014Konferencja „Rzeczywistość osób niepełnosprawnych – codzienność, niecodzienność, oczekiwania”
05.11.2014Podpisanie porozumienia o współpracy między UŚ a Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
06.11.2014Seminarium naukowe pt. „Kanon Zagłady”
06.11.2014Konferencja „Żywioły w języku, literaturze i sztuce włoskiej i polskiej”
06.11.2014JM Rektor UŚ uczestnikiem dyskusji w Brukseli na temat przyszłości szkolnictwa wyższego
06.11.2014Wykład otwarty gen. Romana Polko pt. „Globalna sieć terrorystyczna”
07.11.2014Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich
07.11.2014Posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP
07.11.2014Szkolenie dla funkcjonariuszy policji
07.11.2014Inauguracja Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych
10.11.2014„Dzień języka i kultury polskiej” w Macedonii
11.11.2014Obchody Święta Niepodległości
12.11.2014Debata kandydatów na stanowisko prezydenta Katowic
12.11.2014Porozumienie o współpracy z Gminą Miasta Jaworzna
12.11.2014Kolejna edycja cyklu spotkań „Problem granic w filozofii i nauce”
12.11.2014Szkolenie „Jak inspirować innych ludzi…”
13.11.201418. międzynarodowa konferencja z cyklu „Kultura Europy Środkowej”
13.11.2014VIII posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
13.11.2014Punkt informacyjny NFZ na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
13.11.2014Konferencja pt. „Współczesne modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego…”
13.11.2014Warsztaty na temat tworzenia regulaminów zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych
13.11.2014Wykład prof. Grzegorza Kołodki
13.11.2014Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP w Kielcach
13.11.2014Spotkanie z Rafałem Ziemkiewiczem
14.11.2014Konsultacje z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
14.11.2014Punkt informacyjny NFZ w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego
15.11.2014Debata „Studia i studiowanie: po co i jak zmieniać uniwersytety w Polsce”
17.11.2014GISday na Uniwersytecie Śląskim
17.11.2014Zimowy Kiermasz Książek
17.11.2014Spotkanie otwarte z poetą Piotrem Gwiazdą
18.11.2014Szkolenie pt. „Jak zaplanować własną firmę?”
18.11.2014VI edycja „Wampiriady” w Cieszynie
18.11.2014Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
18.11.2014Szkolenie pt. „Wizerunek przedsiębiorcy”
18.11.2014Czat z przedstawicielem Narodowego Funduszu Zdrowia
19.11.2014Seminarium „Dwujęzyczność, wielojęzyczność, wielokulturowość – edukacja, globalizacja”
19.11.2014Punkt informacyjny NFZ na terenie kampusu w Cieszynie
19.11.2014Jobs Spot na Uniwersytecie Śląskim
19.11.2014Spotkanie z delegacją niemieckiego konsorcjum NANORA
19.11.2014Spotkanie Śląskiego Klubu Profesorskiego
20.11.2014Konferencja pt. „Stres – paraliżuje czy mobilizuje?”
20.11.2014Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „(Przed)szkolne spotkania z lekturą”
20.11.2014Spotkania w ramach profilaktyki zdrowotnej
21.11.2014IV edycja akcji „Uniwersytet Pomaga”
21.11.2014Panel interesariuszy ING Banku Śląskiego pt. „Odpowiedzialność i przejrzystość”
21.11.2014Targi Książki w Katowicach 2014
22.11.2014Jubileusz 45-lecia istnienia radia „Egida”
24.11.2014Briefing prasowy dotyczący II Śląskiego Kongresu Oświaty
24.11.2014II Śląski Kongres Oświaty
24.11.2014Konferencja pt. „Hermeneutyka wina”
24.11.2014Prof. Wiesław Banyś uczestnikiem Spotkań Campus France w Paryżu
24.11.2014Punkt informacyjny NFZ na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
24.11.2014Festiwal Filmoznawczy „Made in Poland”
24.11.2014Akademia Zarządzania i Finansów
25.11.2014IT Academic Day na Uniwersytecie Śląskim
25.11.2014Spotkanie z Magdaleną Parys
25.11.2014Spotkanie Rady Konsultacyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
25.11.2014Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
25.11.2014Warsztaty i koncert Clauda Michauda
26.11.2014Punkt informacyjny NFZ w Szkole Zarządzania UŚ
26.11.2014Konferencja pt. „Uczeń otwarty na czytanie. Kształtowanie postaw czytelniczych”
26.11.2014Umowa o współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
26.11.2014Wykład pt. „Rola uniwersytetu we współczesnym świecie”
26.11.2014Otwarty cykl wykładów i warsztatów – Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania
26.11.2014Seminarium otwarte pt. „Innowacyjność w humanistyce”
27.11.2014Konferencja pt. „Port lotniczy miejscem świadczenia usług”
27.11.2014Prof. Leszek Balcerowicz gościem Uniwersytetu Śląskiego
27.11.2014II międzynarodowa konferencja naukowa „Adaptacje. Transfery kulturowe”
27.11.2014Podpisanie porozumienia między UŚ a firmą 3S SA
27.11.2014Podpisanie porozumienia o współpracy z POSSIBLE Worldwide Poland Sp. z o.o.
27.11.2014Jubileusz 25-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
28.11.2014Uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów
28.11.2014Konferencja na Wydziale Prawa i Administracji
28.11.2014Uroczystości barbórkowe Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
28.11.2014Gala finałowa Konkursu na Najlepszego Praktykodawcę w województwie śląskim 2014
30.11.2014Mgr Miroslav Hrdlicka gościem Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.