facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Październik 2014
19.09.2014Wystawa „Joga w literaturze naukowej”
01.10.2014Briefing prasowy dotyczący inauguracji nowego roku akademickiego
01.10.2014XLVII uroczysta inauguracja roku akademickiego
01.10.2014Koncert otwarcia nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
02.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
02.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
02.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Nauk o Ziemi
02.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Prawa i Administracji
03.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Teologicznym
03.10.2014Inauguracja roku akademickiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
03.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach
03.10.2014Spotkanie organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek
04.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
06.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Nauk Społecznych
06.10.2014Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Opolskiej
06.10.2014Wystawa „Świat w kolorze kredką na papierze”
07.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Filologicznym
07.10.2014Spotkanie w ramach projektu IRNet
07.10.2014JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś „Edukatorem Roku 2014”
08.10.2014Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Artystycznym i Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
08.10.2014Uniwersytet Śląski nominowany do tytułu Lidera Bezpieczeństwa Narodowego RP
08.10.2014Szkolenie pt. „Jak zoptymalizować swój biznes? Lean StartUp i MVP”
08.10.2014Warsztaty dot. Dzielnicy Akademickiej pod kierunkiem dr. K. Nawratka z Plymouth University
09.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
09.10.2014Nordalia 2014
09.10.2014Piknik integracyjny w ramach trzeciej edycji kampanii „Co nas spina?”
09.10.2014Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki
10.10.2014„Podstawy kontaktu pracownika uczelni wyższej ze studentem wykazującym objawy zaburzenia psychicznego”
10.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
10.10.2014Gala Sportu Akademickiego 2014
11.10.2014Warsztaty radzenia sobie ze stresem
11.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
11.10.2014„Bieg(z)Usiem pod Egidą”
12.10.2014Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2014/2015
13.10.2014Konferencja na temat e-learningu
14.10.2014Wernisaż wystawy pt. „Artur Starczewski – plakaty”
14.10.2014Inauguracja roku akademickiego w Akademii Muzycznej w Katowicach
15.10.2014Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy UŚ a X LO im. I. Jana Paderewskiego w Katowicach
15.10.2014Seminarium pt. „»Lego Engineering«. Promowanie kreatywności uczniów przez robotykę”
15.10.2014Spotkanie nt. Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego
15.10.2014Wykład dr hab. Anny Waśko
15.10.2014Sesja gry „Cashflow”
15.10.2014Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
16.10.2014Obchody 40-lecia istnienia śląskiej slawistyki
16.10.2014Briefing prasowy dot. Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów
16.10.2014Akcja „Dialog ponad Podziałami”
16.10.2014Posiedzenie prezydium oraz zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Gdańsku
17.10.2014IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia”
17.10.2014„Śląskie Forum Mediacji i Arbitrażu”
20.10.2014Wampiriada 2014
20.10.2014Stoisko firmy PwC oraz warsztaty językowe
20.10.2014„Conrad Festival”
20.10.2014Interdyscyplinarne seminarium „Zwierzęce” – Laboratorium Animal Studies
20.10.2014Szkolenie dotyczące inwestowania w nieruchomości
21.10.2014Szkolenia w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
21.10.2014Posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Lublinie
21.10.2014Szkolenie pt. „Spółka cywilna to nie spółka!”
21.10.2014Spotkanie z autorami czwartego tomu „Literatury dla dzieci i młodzieży”
22.10.2014Szkolenie „Venture capital – więcej niż kapitał!”
22.10.2014Konferencja „Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne”
22.10.2014Polski Kongres Gospodarczy „Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki”
22.10.2014„Eurodyktando”
22.10.2014Wernisaż wystawy z okazji 70. rocznicy Słowackiego Powstania Narodowego
23.10.2014Konferencja pt. „Historia – teologia – tradycja”
24.10.2014Konsultacje z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
24.10.2014Szkolenie „Zostań skutecznym szefem”
24.10.2014Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2014
24.10.2014Posiedzenie Rady European University Association (EUA)
24.10.2014„Święto Drzewa” 2014
24.10.2014Spotkanie z cyklu „English and Tea”
25.10.2014Inauguracja Akademii Dyplomacji
27.10.2014Drzwi Otwarte na informację gospodarczą
27.10.201450-lecie istnienia Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ
27.10.2014Wystawa „Zagraniczna literatura naukowa”
28.10.2014Konferencja „Ojcostwo w aspekcie społeczno-kulturowym, psychologiczno-pedagogicznym i prawnym”
28.10.2014Spotkania dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na WNS
28.10.2014Podpisanie porozumienia o współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Kuratorium Oświaty w Katowicach
28.10.2014Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
29.10.2014Podpisanie porozumień o współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
29.10.2014Konferencja naukowa pt. „Henryk Sławik – śląski bohater trzech narodów”
29.10.2014Konferencja pt. „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków warunkiem rozwoju regionu”
29.10.2014Posiedzenie Zespołu ds. współpracy między spółkami kluczowymi z udziałem Skarbu Państwa...
29.10.2014Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Teksty zalecające w książce dawnej i współczesnej”
29.10.2014Sesja gry „Cashflow”
30.10.2014Konferencja pt. „Biznes – Nauka – Samorząd. Partnerstwo na rzecz inteligentnego rozwoju…”
30.10.2014„Nocne igraszki z AZS UŚ. Vol. 2: HALLOWEEN”

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.