facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Wrzesień 2014
15.07.2014Wystawa pt. „Kresowianie w Katowicach, katowiczanie na Kresach”
30.08.2014XXVII Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny
01.09.2014Uroczystość inauguracji roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka
01.09.2014Konferencja prasowa dot. XXVII Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego
02.09.2014Inauguracja roku szkolnego III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach
02.09.2014Inauguracja kursu językowo-adaptacyjnego dla cudzoziemców
03.09.2014XXX Osobliwości Świata Fizyki
03.09.2014Spotkanie organizacyjne dot. Polskiego Kongresu Gospodarczego
03.09.2014Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy uczelnią i Polskim Holdingiem Obronnym
04.09.2014„Transformation and adaptation – the reception of Byzantium between the 16th and 21st centuries”
04.09.2014Spotkanie środowisk nauki i biznesu
06.09.2014Rodzinny Piknik dla Miłośników Psów
06.09.2014Gala rozdania nagród jubileuszowej edycji konkursu „Marka – Śląskie”
08.09.2014Delegacja z Polski z wizytą w Omanie
08.09.2014I Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof. Jana Szczepańskiego
09.09.20147. Central European Conference „Chemistry towards Biology”
10.09.2014Wernisaż wystawy pt. „Życie uliczne”
10.09.2014Czat nt. systemu ocen pracowników Uniwersytetu Śląskiego
10.09.2014Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą CTL Maczki-Bór SA w Sosnowcu
10.09.2014Szkolenie „Fotografia bez tajemnic”
11.09.2014Konferencja pt. „Prewencja wypadkowa – bezpieczne stanowisko pracy”
12.09.2014Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”
12.09.2014Jubileusz 65-lecia firmy ERA i 10. Gala Amicus Amico
12.09.2014Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ oraz UJ Tomasowi Tranströmerowi
14.09.2014Konferencja European Association for International Education
16.09.2014Konferencja pt. „Egzekucja Świadczeń Niepieniężnych – wybrane zagadnienia”
16.09.2014Szkolenie AIP „Podstawy marketingu dla firm”
17.09.2014„Śniadanie Mistrzów”
17.09.2014Konferencja prasowa dotycząca Uniwersytetu Powszechnego w Czeladzi
17.09.2014Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Powszechnym w Czeladzi
18.09.2014Wystawa plakatów Tomasza Berezowskiego
18.09.2014Szkolenie „Wykorzystanie technik improwizacji w pracy”
18.09.2014Seminarium pt. „Czytanie łączy pokolenia”
19.09.2014Wystawa „Joga w literaturze naukowej”
19.09.2014V Kongres Ludzi Marketingu
19.09.2014Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań uczelni w sektorze infrastrukturalnym
19.09.2014Sprawdzian z polskiego – wielki konkurs ortograficzny i gramatyczny
20.09.2014Jubileusz Instytutu Filologii Germańskiej
22.09.2014III Spotkania z Nauką
22.09.2014Tydzień Adaptacyjny dla studentów zagranicznych
22.09.2014IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
22.09.2014LIV uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego
23.09.2014Konferencja pt. „Plant Molecular Cytogenetics in Genomic and Postgenomic Era”
23.09.2014Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
23.09.2014Konferencja pt. „Joga w kontekstach kulturowych”
24.09.2014Międzynarodowa konferencja naukowa „Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej”
24.09.2014Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy
25.09.2014Śląski Salon Maturzystów w Katowicach
25.09.2014Tydzień adaptacyjny dla cudzoziemców rozpoczynających studia w Uniwersytecie Śląskim
25.09.2014Uroczyste podpisanie Kontraktu Terytorialnego dla województwa śląskiego
25.09.2014Prof. Wiesław Banyś Honorowym Ambasadorem Kongresów Polskich 2014
26.09.2014Konferencja „Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków względem zwierząt”
29.09.2014I Szczyt Przewodniczących Konferencji Rektorów Unii Europejskiej, Ameryki Łacińskiej i Karaibów
29.09.2014Konferencja prasowa na temat Akademii Dyplomacji
29.09.2014Promocja książki dr Joanny Jurgały-Jureczki
30.09.2014Dzień Otwarty z Audiodeskrypcją

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.