facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Czerwiec 2014
19.05.2014Wernisaż wystawy „25 lat – ludzie, emocje, wydarzenia”
02.06.2014Seminarium naukowe pt. „The high white world. Tropami Kennetha White’a i geopoetyki”
02.06.2014Porozumienie o współpracy z Górnośląskim Parkiem Przemysłowym
02.06.2014„Wyroluj sesję z AZS”
02.06.2014JE Ambasador i konsul honorowy Ludowej Republiki Bangladeszu gośćmi UŚ
02.06.2014Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Śląskim
03.06.2014II seminarium otwarte z cyklu „Kontr-interpretacje”
03.06.2014Gala „Śląskich Asów”
04.06.2014Zintegrowane Centrum Studenckie Uniwersytetu Śląskiego
05.06.2014Spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Nauki
05.06.2014Spotkanie ws. finansowania badań podstawowych i badań stosowanych
05.06.2014Projekt filmowy WRiTV pt. „Poszukiwacz”
05.06.2014Posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
06.06.2014XX-lecie fizyki medycznej na Śląsku
06.06.2014Briefing prasowy poprzedzający szkolenie dla liderów projektów realizowanych w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności
06.06.2014Posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP
06.06.2014Debata poświęcona nauce
07.06.2014XVIII uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu
09.06.2014Konferencja pt. „Filozof – teolog – literaturoznawca. (Nad)użycia”
09.06.201446. urodziny Uniwersytetu Śląskiego
09.06.2014Szkolenie pt. „Młody przedsiębiorca – wstęp do własnej działalności”
09.06.2014Misja gospodarcza Śląskiego Klastra Wodnego
09.06.2014Szkolenie pt. „Pozew? Zrób to sam!”
10.06.2014II Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica – Dni Górnicze 2014
10.06.2014CXXXV promocja doktorska
10.06.2014Sesja gry „Cashflow 101”
11.06.2014Konferencja pt. „Świat bliski i świat daleki. Techniki deskrypcji – perspektywy odbioru”
11.06.2014Czat nt. rekrutacji na studia w UŚ
12.06.2014Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media w edukacji formalnej i nieformalnej”
12.06.2014Konferencja „Edukacja przez słowo–obraz–dźwięk…”
12.06.2014Uroczyste otwarcie ŚMCEBI
12.06.2014Uroczystość sadzenia „Dębu Wolności”
13.06.2014Akcja „Ciuch w ruch” na Uniwersytecie Śląskim
13.06.2014Jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk o Ziemi
13.06.2014Wręczenie wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla studentów i doktorantów
14.06.20145. urodziny Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
16.06.2014Konferencja „7 grzechów głównych a społeczeństwo”
16.06.2014Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Wojciechowi Radeckiemu
17.06.2014Stypendia na studia semestralne w Norwegii i Islandii
17.06.2014Konferencja prasowa dot. charytatywnego meczu „Senat kontra Senat”
21.06.2014Mecz charytatywny „Senat kontra Senat”
23.06.2014Spotkanie informacyjne dotyczące programu „HORIZON 2020 – Akcje Marii Skłodowskiej-Curie”
23.06.2014Wizyta delegacji z University of Alberta w Kanadzie
24.06.2014Warsztaty w ramach projektu „SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego”
24.06.2014Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
25.06.2014Spotkanie informacyjne nt. dofinansowania staży, praktyk i szkoleń specjalistycznych
25.06.2014V Międzynarodowe Terenowe Warsztaty dla Młodych Hydrogeologów
25.06.2014Konferencja prasowa nt. powstania Laboratorium Animal Studies oraz kampanii „Niech Żyją!”
25.06.2014Warsztaty „Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań uczelni w sektorze infrastrukturalnym”
25.06.2014JM Rektor UŚ uczestnikiem konferencji sprawozdawczo-wyborczej delegatów Uczelnianej Organizacji Związkowej ZNP
25.06.2014Promocja książki Magdaleny Kulus pt. „Nie tylko o łajdakach”
26.06.2014Międzynarodowa konferencja pt. „Plants, heavy metals, environment”
26.06.2014Seminarium naukowe z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Jerzego Zioły
26.06.2014Konferencja nt. projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”
26.06.2014Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
26.06.2014Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej w Olsztynie
26.06.2014„ROCKujemy wakacyjnie!”
27.06.2014Spotkanie przedstawicieli KRUP z sekretarzem stanu w MNiSW
28.06.2014Warsztaty z metody werbo-tonalnej
30.06.2014Podpisanie porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Kliniką Okulus

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.