facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Marzec 2014
28.02.2014„Nocki teatralne” na Wydziale Filologicznym UŚ
03.03.2014Posiedzenie wojewódzkiej kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Mam 6 lat”
03.03.2014Spotkanie dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych
03.03.2014Inauguracja Konsulatu Honorowego Francji w Katowicach
03.03.2014Prezentacja oraz finisaż wystawy „D ’13* [Dyplomy: projektowanie graficzne)” w CINiBA w Katowicach
04.03.2014Ocena programowa kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
04.03.2014VIII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny
04.03.2014Briefing prasowy nt. inauguracji programu Erasmus+ w województwie śląskim
04.03.2014Konferencja inaugurująca realizację programu Erasmus+ w województwie śląskim
05.03.2014Briefing prasowy poświęcony badaniom PISA, nauczaniu matematyki i platformie Matler
05.03.2014Konferencja pt. „Jak osiągnąć sukces w nauczaniu matematyki? Komunikowanie wyników badań PISA a jakość edukacji”
05.03.2014JM Rektor UŚ uczestnikiem debaty pt. „Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki”
05.03.2014Seminarium Interdyscyplinarne „Granice poznania w filozofii i nauce”
06.03.2014VI Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego
06.03.2014Śląskie Targi Kariery na UŚ
06.03.2014Szkolenie dot. korzystania ze sprzętu ratującego życie
06.03.2014Warsztaty promujące nową ofertę edukacyjno-szkoleniową Centrum Kształcenia Ustawicznego
06.03.2014Spotkanie dla koordynatorów wydziałowych programu Erasmus
06.03.2014Posiedzenie plenarne KRUP w Opolu
06.03.2014Wykład prof. Leszka Balcerowicza pt. „Polski wymiar sprawiedliwości: problemy i rozwiązania”
06.03.2014Gra Cashflow 101 w AIP
06.03.2014Wykład w ramach XXII cyklu „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”
06.03.2014Wykład pt. „Czy istnieje życie poza Ziemią?”
06.03.2014Zebranie Polskiego Towarzystwa Filologicznego
07.03.2014Dzień Kultury Uzbekistanu
07.03.2014Wykład gościnny Joanny Bojańczyk
08.03.2014 Konferencja „Kobieta bezpieczna”
08.03.2014Eliminacje okręgowe w ramach XLV Olimpiady Języka Rosyjskiego
10.03.2014Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”
10.03.2014Wizyta studentów z Czech w Uniwersytecie Śląskim
10.03.2014Światowy Tydzień Mózgu 2014
11.03.2014Dr Olga B. Koper gościem Uniwersytetu Śląskiego
11.03.2014Konferencja prasowa dotycząca wizyty w Uniwersytecie Śląskim dr Olgi Koper
12.03.2014Dzień Otwarty i warsztaty z firmą PwC Service Delivery Center
12.03.2014Posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego z udziałem JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia
12.03.2014Jubileuszowe spotkania w Galerii Uniwersyteckiej
12.03.2014Szkolenie pt. „Od skutecznego CV po skuteczną rozmowę kwalifikacyjną...”
13.03.2014Prof. Wiesław Banyś weźmie udział w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
13.03.2014VIII edycja Święta Liczby Pi
13.03.2014Spotkanie z JE Ambasadorem Szwecji
13.03.2014Konferencja pt. „Quo Vadis Ukraino? Nowe otwarcie współpracy gospodarczej”
13.03.2014Prof. Wiesław Banyś spotka się z JE Ambasador Kolumbii
13.03.2014Prof. Wiesław Banyś spotka się z JE Ambasadorem Panamy
13.03.2014Szkolenie pt. „Stwórz Dream Team – zbuduj zespół swoich marzeń”
13.03.2014Wykład w ramach XXII cyklu „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”
14.03.2014Próbny egzamin CAE w English Language Centre
18.03.2014Konferencja z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”
18.03.2014Warsztaty pt. „Startuj w biznes!”
18.03.2014Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
19.03.2014XVIII Konkurs Wiedzy Technicznej
19.03.2014Dni Austriackie na Wydziale Filologicznym UŚ
19.03.2014Spotkanie prorektora UŚ z przedstawicielami kół naukowych i organizacji uczelnianych
19.03.2014Wykład pt. „Problemy granic poznania w archeologii”
19.03.2014Pokaz filmu „Dwunastu” w reżyserii Nikity Michałkowa
20.03.2014Kongres Kultury Akademickiej pt. „Idea Uniwersytetu – reaktywacja”
20.03.2014Wystawa „Z gliny” w Galerii 36,6 w Cieszynie
20.03.2014Kazachskie święto wiosny Nauryz
20.03.2014Szkolenie „Trend informacyjny na rynkach finansowych i manipulacje rynkowe”
20.03.2014Wykład w ramach XXII cyklu „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”
21.03.2014„Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”
21.03.2014Światowy Dzień Wody w Katowicach
21.03.2014Konferencja prasowa z okazji Światowego Dnia Wody w Katowicach
24.03.2014Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
24.03.2014Konferencja pt. „Rewitalizacja i innowacyjność w gospodarce”
24.03.2014Seminarium z zarządzania projektami
24.03.2014Spotkanie autorskie z prof. Heleną Synowiec
25.03.2014Obchody Międzynarodowego Dnia Frankofonii
25.03.2014Dni otwarte w Instytucie Sztuki
25.03.2014Światowy Dzień Wody na Wydziale Nauk o Ziemi
25.03.2014Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą SmartVet Polska sp. z o.o.
25.03.2014Gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych
25.03.2014Warsztaty interdyscyplinarne „Sztuka – między teorią a praktyką”
25.03.2014Spotkanie z Bożydarem Iwanowem
26.03.2014Dni Frankofonii w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki
26.03.2014Konferencja pt. „Oblicza konfliktów zbrojnych w drugiej połowie XX w. i w XXI w.”
26.03.2014Trójstronny projekt „Stereotypy – ależ nie!”
26.03.2014Szkolenie „Różnice w kulturze biznesowej Polska – Indie”
26.03.2014Spotkanie Śląskiego Klubu Profesorskiego
27.03.2014Konferencja pt. „Wiek XX – czas Męczenników”
27.03.2014Pokaz filmu „Droga Statkiewicza”
27.03.2014Spotkanie „Rynek e-commerce w Polsce”
27.03.2014Nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
27.03.2014Wykład w ramach XXII cyklu „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”
27.03.2014XII Festiwal Slajdów Podróżniczych w Katowicach
27.03.2014Spotkanie Klubu Dobrej Książki z udziałem dr. hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka
28.03.2014Posiedzenie Rady Patronackiej Europejskiego Kongresu Gospodarczego
28.03.2014XX Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
28.03.2014Konferencja pt. „Polacy i Węgrzy w latach I wojny światowej”
28.03.2014Seminarium pt. „Źródła finansowania dla MŚP w nowej perspektywie finansowej 2014−2020”
28.03.2014Briefing prasowy dotyczący ogłoszenia wyników konkursu na ex libris CINiBA
28.03.2014Ex libris CINiBA – wernisaż i wręczenie nagród
28.03.2014Wykłady prof. Fernando Jonesa i dr. Jerzego Kosska poświęcone historii bluesa
28.03.2014Posiedzenie zarządu oraz walne zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów UŚ
28.03.2014Spotkanie z cyklu „English and Tea”
29.03.2014Próbny egzamin z języka angielskiego – Cambridge English First (FCE)
31.03.2014Konferencja „Prawo i architektura"
31.03.2014Konferencja prasowa poświęcona zawiązaniu Akademickiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
31.03.2014Spotkanie poświęcone SmartCities w Niemczech
31.03.2014Akademicka Koalicja na Rzecz Walki z RSM pod hasłem „Granat na Raka. UŚwiadamiamy”
31.03.2014Spotkanie informacyjne dot. możliwości studiowania we Francji i stypendiów rządu francuskiego
31.03.2014Podpisanie umowy o współpracy z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w Sosnowcu

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.