facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
2014
08.01.2014Dzień otwarty – MISH i ISM
09.01.2014Święto Uniwersytetu Ekonomicznego
09.01.2014Prelekcja dla uczniów w ramach Profilaktycznego Programu Zdrowego Głosu
09.01.2014Wręczenie nagród w konkursie na innowacyjne prace dyplomowe
09.01.2014Wykład „2014 – Rok Rolnictwa Rodzinnego…”
09.01.2014Podpisanie porozumienia z Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach
10.01.2014Wystawa prac dyplomowych absolwentek Wydziału Artystycznego
10.01.2014VII wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty
10.01.2014Noc Biologów 2014
10.01.2014Koncert charytatywny na rzecz Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
12.01.2014AZS i SWFiS UŚ dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
13.01.2014Dzień Otwarty Instytutu Informatyki UŚ
13.01.2014Wolna książka – bookcrossing na UŚ
14.01.2014Spotkanie z dr. Jarosławem Gowinem
14.01.2014CXXXIII promocja doktorska
14.01.2014Spotkanie w ramach cyklu „Seminaria a due...”
15.01.2014Briefing prasowy nt. planów Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów
15.01.2014Spotkanie informacyjne dotyczące uczestnictwa w nowym programie HORIZON 2020
15.01.2014Seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Granice poznania w filozofii i nauce”
15.01.2014TechMine Startups ver.7: przedsiębiorczość innowacyjna
15.01.2014Pierwsze czytanie „Medei” Eurypidesa
16.01.2014Prof. Wiesław Banyś weźmie udział w konferencji pt. „The German universities in the European Research Area (ERA)...”
16.01.2014Projekcja filmu pt. „Miasto bez słońca”
16.01.2014Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki
17.01.2014Konferencja pt. „Studenci zagraniczni w Polsce 2014”
18.01.2014XXII edycja Laurów Umiejętności i Kompetencji
21.01.2014Szkolenie pt. „Różnice w kulturze biznesowej Polska – Indie”
21.01.2014Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
22.01.2014Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw
22.01.2014Wykład pt. „Polska i Litwa w Unii Europejskiej. Kontekst historyczny”
22.01.2014Poznaj swoje mocne strony
22.01.2014Zebranie Polskiego Towarzystwa Filologicznego
23.01.2014Spotkanie dotyczące aplikowania o środki w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
23.01.2014Wykład pt. „Wilcze stada w Polsce – badania nad drapieżnikiem”
24.01.2014Briefing prasowy poświęcony lektoratowi języka polskiego w Chinach
24.01.2014Szkolenie pt. „Brand Management, czyli strategiczne zarządzanie marką?”
24.01.2014Koncert noworoczny „Chorzów odczarowany…” w SMCEBI
25.01.2014Eliminacje okręgowe XLIII Olimpiady Biologicznej
25.01.2014Bal Studenta Uniwersytetu Śląskiego
27.01.2014Zimowe Powtórki Maturalne
27.01.2014Spotkania z cyklu „Bądź innowacyjny” dla doktorantów
27.01.2014Przedstawienie chińskiej grupy akrobatycznej z prowincji Zhengzhou
28.01.2014Ogólnopolska debata na temat standardów kształcenia lektorów języka polskiego jako obcego
29.01.2014Szkolenie pt. „Lean StartUp, czyli pewny sukces w warunkach niepewności”
30.01.2014Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą PRO-INVEST Arkadiusz Nagięć
31.01.2014Posiedzenie Rady European University Association z udziałem JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia
03.02.2014Wystawa pt. „Kolekcja Sztuki Dziecka”
03.02.2014Spotkanie przedstawicieli KRASP z dr Liane Hentschke, dyrektor ds. współpracy międzynarodowej CNPq
03.02.2014Spotkanie informacyjne dot. programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo...”
06.02.2014Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia
06.02.2014Uroczyste rozdanie certyfikatów studentom Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
07.02.2014Briefing prasowy z udziałem doktoranta UŚ Łukasza Smackiego i dziennikarza śledczego Thomasa Molleta
10.02.2014„Spotkania z nauką”
10.02.2014Inauguracja adaptacyjnego kursu języka polskiego dla studentów programu Erasmus
10.02.2014Dzień Kultury Indii
11.02.2014Wręczenie nagród w konkursie „Babciu, dziadku opowiedz mi o czasach stanu wojennego”
12.02.2014Briefing prasowy dotyczący podsumowania badań prowadzonych w ramach projektu ZiZOZap
12.02.2014Konferencja pt. „Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi”
13.02.2014„Nowoczesne komputerowe metody kształcenia nauk przyrodniczych – iCSE: Śląski Kongres Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych”
14.02.2014Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej gen. bryg. prof. Z. Mierczykowi
15.02.2014Koncert karnawałowy UM Katowice
15.02.2014Uroczysty bal charytatywny „Bal z różą”
17.02.2014Posiedzenie Rady Koordynującej współpracę w obszarze Polski Południowej
17.02.2014Kursy języka polskiego dla studentów obcokrajowców
17.02.2014Konferencja podsumowująca badanie realizowane przez Uniwersytet Warszawski
18.02.2014Działalność rozpoczyna Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
18.02.2014Konferencja „Wiara i miłość, wobec «bólu duszy»…”
18.02.2014Konferencja prasowa nt. uruchomienia kolejnych programów studiów MBA
18.02.2014Podpisanie umowy z Gimnazjum nr 9 w Rudzie Śląskiej
19.02.2014Delegacja z Chin na Uniwersytecie Śląskim
19.02.2014Gra „Cash flow” na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
20.02.2014Ocena programowa kierunku inżynieria materiałowa
20.02.2014Konferencja „Rola emocji w historii ludzkości”
20.02.2014Współpraca UŚ z III LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej
20.02.2014Posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego z udziałem JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia
21.02.2014Konferencja pt. „Vademecum Śląsk: pierwsza konferencja śląskoznawcza”
21.02.2014Posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
21.02.2014Wykład pt. „Cześć i czołem – czyli o przekształceniach polskich formuł powitalnych i pożegnalnych”
21.02.2014Spotkanie z cyklu „English and Tea”
21.02.2014Bal Filologa 2014
22.02.2014Rusza projekt „IKEA dla Centrum Zimbardo”
24.02.2014Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy UŚ a Uniwersytetem Jana Gutenberga w Mainz w Niemczech
24.02.2014Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sosnowcu
24.02.2014Spotkanie AIP „Sposoby zabezpieczania umów”
25.02.2014Konferencja „Człowiek w przestrzeni lokalnej…”
25.02.2014Podpisanie umowy z firmą GGS-Projekt
25.02.2014Konferencja prasowa dotycząca nowej oferty dydaktycznej Centrum Kształcenia Ustawicznego
26.02.2014Konferencja w ramach kampanii społecznej „Zauważ nasze słowa”
26.02.2014JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś uczestnikiem „Okrągłego Stołu Humanistyki”
26.02.2014Spotkanie z Marcinem Mellerem
26.02.2014Panel dyskusyjny „Moja pacjentka Annaliese Michel” – jak działa psychoterapia
26.02.2014Szkolenie pt. „Jak prezentują swoje produkty najlepsi – naucz się jak skutecznie komunikować swoje pomysły”
26.02.2014Spotkanie Śląskiego Klubu Profesorskiego
27.02.2014Inauguracja projektu europejskiego ISS-EWATUS
27.02.2014Posiedzenie Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
27.02.2014Wykład w ramach XXII cyklu „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”
27.02.2014Wykład „Koncepcja państwa Friedricha von Hayeka i jej libertariańska krytyka”
28.02.2014„Nocki teatralne” na Wydziale Filologicznym UŚ
03.03.2014Posiedzenie wojewódzkiej kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Mam 6 lat”
03.03.2014Spotkanie dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych
03.03.2014Inauguracja Konsulatu Honorowego Francji w Katowicach
03.03.2014Prezentacja oraz finisaż wystawy „D ’13* [Dyplomy: projektowanie graficzne)” w CINiBA w Katowicach
04.03.2014Ocena programowa kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
04.03.2014VIII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny
04.03.2014Briefing prasowy nt. inauguracji programu Erasmus+ w województwie śląskim
04.03.2014Konferencja inaugurująca realizację programu Erasmus+ w województwie śląskim
05.03.2014Briefing prasowy poświęcony badaniom PISA, nauczaniu matematyki i platformie Matler
05.03.2014Konferencja pt. „Jak osiągnąć sukces w nauczaniu matematyki? Komunikowanie wyników badań PISA a jakość edukacji”
05.03.2014JM Rektor UŚ uczestnikiem debaty pt. „Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki”
05.03.2014Seminarium Interdyscyplinarne „Granice poznania w filozofii i nauce”
06.03.2014VI Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego
06.03.2014Śląskie Targi Kariery na UŚ
06.03.2014Szkolenie dot. korzystania ze sprzętu ratującego życie
06.03.2014Warsztaty promujące nową ofertę edukacyjno-szkoleniową Centrum Kształcenia Ustawicznego
06.03.2014Spotkanie dla koordynatorów wydziałowych programu Erasmus
06.03.2014Posiedzenie plenarne KRUP w Opolu
06.03.2014Wykład prof. Leszka Balcerowicza pt. „Polski wymiar sprawiedliwości: problemy i rozwiązania”
06.03.2014Gra Cashflow 101 w AIP
06.03.2014Wykład w ramach XXII cyklu „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”
06.03.2014Wykład pt. „Czy istnieje życie poza Ziemią?”
06.03.2014Zebranie Polskiego Towarzystwa Filologicznego
07.03.2014Dzień Kultury Uzbekistanu
07.03.2014Wykład gościnny Joanny Bojańczyk
08.03.2014 Konferencja „Kobieta bezpieczna”
08.03.2014Eliminacje okręgowe w ramach XLV Olimpiady Języka Rosyjskiego
10.03.2014Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”
10.03.2014Wizyta studentów z Czech w Uniwersytecie Śląskim
10.03.2014Światowy Tydzień Mózgu 2014
11.03.2014Dr Olga B. Koper gościem Uniwersytetu Śląskiego
11.03.2014Konferencja prasowa dotycząca wizyty w Uniwersytecie Śląskim dr Olgi Koper
12.03.2014Dzień Otwarty i warsztaty z firmą PwC Service Delivery Center
12.03.2014Posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego z udziałem JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia
12.03.2014Jubileuszowe spotkania w Galerii Uniwersyteckiej
12.03.2014Szkolenie pt. „Od skutecznego CV po skuteczną rozmowę kwalifikacyjną...”
13.03.2014Prof. Wiesław Banyś weźmie udział w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
13.03.2014VIII edycja Święta Liczby Pi
13.03.2014Spotkanie z JE Ambasadorem Szwecji
13.03.2014Konferencja pt. „Quo Vadis Ukraino? Nowe otwarcie współpracy gospodarczej”
13.03.2014Prof. Wiesław Banyś spotka się z JE Ambasador Kolumbii
13.03.2014Prof. Wiesław Banyś spotka się z JE Ambasadorem Panamy
13.03.2014Szkolenie pt. „Stwórz Dream Team – zbuduj zespół swoich marzeń”
13.03.2014Wykład w ramach XXII cyklu „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”
14.03.2014Próbny egzamin CAE w English Language Centre
18.03.2014Konferencja z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”
18.03.2014Warsztaty pt. „Startuj w biznes!”
18.03.2014Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
19.03.2014XVIII Konkurs Wiedzy Technicznej
19.03.2014Dni Austriackie na Wydziale Filologicznym UŚ
19.03.2014Spotkanie prorektora UŚ z przedstawicielami kół naukowych i organizacji uczelnianych
19.03.2014Wykład pt. „Problemy granic poznania w archeologii”
19.03.2014Pokaz filmu „Dwunastu” w reżyserii Nikity Michałkowa
20.03.2014Kongres Kultury Akademickiej pt. „Idea Uniwersytetu – reaktywacja”
20.03.2014Wystawa „Z gliny” w Galerii 36,6 w Cieszynie
20.03.2014Kazachskie święto wiosny Nauryz
20.03.2014Szkolenie „Trend informacyjny na rynkach finansowych i manipulacje rynkowe”
20.03.2014Wykład w ramach XXII cyklu „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”
21.03.2014„Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”
21.03.2014Światowy Dzień Wody w Katowicach
21.03.2014Konferencja prasowa z okazji Światowego Dnia Wody w Katowicach
24.03.2014Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
24.03.2014Konferencja pt. „Rewitalizacja i innowacyjność w gospodarce”
24.03.2014Seminarium z zarządzania projektami
24.03.2014Spotkanie autorskie z prof. Heleną Synowiec
25.03.2014Obchody Międzynarodowego Dnia Frankofonii
25.03.2014Dni otwarte w Instytucie Sztuki
25.03.2014Światowy Dzień Wody na Wydziale Nauk o Ziemi
25.03.2014Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą SmartVet Polska sp. z o.o.
25.03.2014Gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych
25.03.2014Warsztaty interdyscyplinarne „Sztuka – między teorią a praktyką”
25.03.2014Spotkanie z Bożydarem Iwanowem
26.03.2014Dni Frankofonii w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki
26.03.2014Konferencja pt. „Oblicza konfliktów zbrojnych w drugiej połowie XX w. i w XXI w.”
26.03.2014Trójstronny projekt „Stereotypy – ależ nie!”
26.03.2014Szkolenie „Różnice w kulturze biznesowej Polska – Indie”
26.03.2014Spotkanie Śląskiego Klubu Profesorskiego
27.03.2014Konferencja pt. „Wiek XX – czas Męczenników”
27.03.2014Pokaz filmu „Droga Statkiewicza”
27.03.2014Spotkanie „Rynek e-commerce w Polsce”
27.03.2014Nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
27.03.2014Wykład w ramach XXII cyklu „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”
27.03.2014XII Festiwal Slajdów Podróżniczych w Katowicach
27.03.2014Spotkanie Klubu Dobrej Książki z udziałem dr. hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka
28.03.2014Posiedzenie Rady Patronackiej Europejskiego Kongresu Gospodarczego
28.03.2014XX Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
28.03.2014Konferencja pt. „Polacy i Węgrzy w latach I wojny światowej”
28.03.2014Seminarium pt. „Źródła finansowania dla MŚP w nowej perspektywie finansowej 2014−2020”
28.03.2014Briefing prasowy dotyczący ogłoszenia wyników konkursu na ex libris CINiBA
28.03.2014Ex libris CINiBA – wernisaż i wręczenie nagród
28.03.2014Wykłady prof. Fernando Jonesa i dr. Jerzego Kosska poświęcone historii bluesa
28.03.2014Posiedzenie zarządu oraz walne zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów UŚ
28.03.2014Spotkanie z cyklu „English and Tea”
29.03.2014Próbny egzamin z języka angielskiego – Cambridge English First (FCE)
31.03.2014Konferencja „Prawo i architektura"
31.03.2014Konferencja prasowa poświęcona zawiązaniu Akademickiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
31.03.2014Spotkanie poświęcone SmartCities w Niemczech
31.03.2014Akademicka Koalicja na Rzecz Walki z RSM pod hasłem „Granat na Raka. UŚwiadamiamy”
31.03.2014Spotkanie informacyjne dot. możliwości studiowania we Francji i stypendiów rządu francuskiego
31.03.2014Podpisanie umowy o współpracy z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w Sosnowcu
01.04.2014Spotkanie nt. międzynarodowych praktyk parlamentarnych w Berlinie
01.04.2014Konferencja na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych
01.04.2014Uroczystość wręczenia stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego
01.04.2014Szkolenie pt. „Sukces życiowy to nie przypadek”
01.04.2014„Nocne igraszki” z AZS UŚ
02.04.2014Briefing prasowy nt. Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
02.04.2014Spotkanie z Thordis Johannesdottir na Wydziale Filologicznym
03.04.2014„Uczeń z przyszłością”
03.04.2014Konferencja pn. „The New Digital Era in Higher Education”
03.04.2014Konkurs młodych fizyków zrzeszonych w Twórczej Grupie QUARK
03.04.2014Wykład w ramach XXII cyklu „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”
03.04.2014„Validation Board – kolejny krok na drodze do sukcesu!”
04.04.2014Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy UŚ a Akademickim Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie
04.04.2014Konferencja Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego
05.04.2014Festiwal PostBook
05.04.2014LIII Wiosenna Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości
05.04.2014Warsztaty dotyczące zajęć językowych przygotowujących do egzaminu na poziomie FCE
05.04.2014Finał turnieju tenisa stołowego – Memoriał prof. Waleriana Pańki
07.04.2014Światowy Dzień Zdrowia na UŚ
07.04.2014Konferencja „Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych…”
07.04.2014Święto Wydziału Pedagogiki i Psychologii – PIPSOdni
07.04.2014Wspólne posiedzenie rektorów z Turcji i Polski
07.04.201410. Studencki Festiwal Nauki
07.04.2014Warsztaty „Zastosowanie skanerów 3D w przemyśle”
07.04.2014Multimedialna wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” już na Śląsku
07.04.2014XLIX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego
08.04.2014Konferencja pt. „Współpraca przedstawicieli nauki z parkami naukowo-technologicznymi…”
08.04.2014Wyjazd studyjny do Austrii
08.04.2014Trójstronne spotkanie konferencji rektorów z Polski (KRASP), Niemiec (HRK) i Francji (CPU/CDEFI)
08.04.2014Konferencja pt. „Moskwa czy Bruksela? W jakim kierunku zmierza Ukraina?”
08.04.2014Briefing prasowy zapowiadający 7. Festiwal Kultury Ekologicznej „Zielono mi!”
09.04.2014Konferencja „Praca–Więź–Integracja…”
09.04.2014III Konkurs Wiedzy o Literaturze Rosyjskiej
09.04.2014Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych
09.04.2014Wykład otwarty poświęcony profilaktyce raka szyjki macicy na Wydziale Filologicznym UŚ
09.04.2014Seminarium Interdyscyplinarne „Granice poznania w filozofii i nauce”
10.04.2014Konferencja „Socjoterapia – jako forma wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”
10.04.2014Dzień Otwarty ISM
10.04.2014Warsztaty „Tajniki efektywnej obsługi klienta”
10.04.2014Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP
10.04.2014Złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci Krystyny Bochenek
10.04.2014Akademickie Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w siatkówce kobiet i mężczyzn
10.04.2014Posiedzenie Prezydium oraz zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Krakowie
10.04.2014Spotkanie wielkanocne dla studentów obcokrajowców
10.04.2014Spotkanie dot. składania projektów w ramach konkursu „Rozwój Polskich Uczelni”
10.04.2014Wykład w ramach XXII cyklu „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”
10.04.2014Gala „Ebooka Roku 2013”
10.04.2014Spotkanie dyskusyjne w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości
11.04.2014Sesja naukowa „Nauka i Innowacja”
11.04.2014XVIII Konkurs Wiedzy Technicznej
11.04.2014Spotkanie z cyklu „English and Tea”
12.04.2014Otwarty Kongres FLOSS
12.04.2014Finał III Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek
14.04.2014Seminarium pt. „Nauki humanistyczne i społeczne w Polsce 2014: analiza – diagnoza – prognoza”
14.04.2014Forum Gospodarcze pt. „Rozwój kluczowych technologii innowacyjnych…”
14.04.2014Otwarcie Centrum Zimbardo w Nikiszowcu
15.04.2014Program „Poranek INFO” realizowany w CINiBA
15.04.2014II Ogólnopolska Konferencja „TRANSgender TRANSdyscyplinarnie”
15.04.2014Profesor Philip Zimbardo z wizytą w CINiBA
15.04.2014Spotkanie „Z pracy filmografa – o przełomie dźwiękowym w kinie”
15.04.2014Sesja gry „Cashflow 101”
16.04.2014Dzień Uniwersytetu Śląskiego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie
16.04.2014Interdyscyplinarne seminarium pt. „Ptaki”
16.04.2014Wystawa „Vademecum” Małgorzaty Łuczyny w Galerii Uniwersyteckiej
16.04.2014Szkolenie pt. „Finanse osobiste”
17.04.2014Spotkanie świąteczne z udziałem studentów i naukowców UŚ
22.04.2014VI edycja międzynarodowego maratonu programistycznego Deadline24
22.04.2014Briefing prasowy nt. projektu Nocne Powtórki Maturalne
23.04.2014II Festiwal Podróżniczy na Wydziale Nauk o Ziemi
23.04.2014Dzień Otwarty Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ
23.04.2014Szkolenie „Zanim podejmiesz pierwszą pracę”
23.04.2014Konferencja pt. „Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej”
23.04.2014Uroczystość objęcia patronatami naukowymi klas I LO w Cieszynie
24.04.2014Szkolenie pt. „Sposoby zabezpieczania umów. Teoria i praktyka”
24.04.2014Bezpłatne szkolenie Erasmus+ sektor Młodzież
24.04.2014Gra terenowa „Zdobądź wieżę Babel!”
24.04.2014Wykład otwarty dr. Michała Lubiny pt. „Birma. Nowe Eldorado Azji”
24.04.2014IV Festiwal Psychoterapii pt. „Czynniki leczące w psychoterapii”
24.04.2014I Turniej Piłki Nożnej Mediów Akademickich Uniwersytetu Śląskiego
24.04.2014Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
24.04.2014Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne nt. projektu „Programowanie kariery...”
24.04.2014Zapisy na kurs „Filozofia – 10 praktycznych kroków”
24.04.2014Wykład nt. poezji Julii Hartwig w ramach Klubu Olimpijczyka
24.04.2014Wykład w ramach XXII cyklu „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”
25.04.2014Śląska Konferencja Medyczno-Prawna
25.04.2014Konferencja prasowa dotycząca Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej
25.04.2014Szkolenie „Terminy zapłaty w transakcjach handlowych...”
25.04.2014„Nocki teatralne” na Wydziale Filologicznym UŚ
28.04.2014Wystawa „Portrety Biorców” w ramach akcji „Krwisty Maj. WampirUŚ”
28.04.2014Nocne Powtórki Maturalne
28.04.2014Konferencja prasowa nt. koncepcji utworzenia Strefy Akademickiej
28.04.2014Wystawa „Zagraniczna literatura naukowa”
28.04.2014Spotkanie Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN
29.04.2014Konferencja pt. „Sztuka w przestrzeni publicznej…”
29.04.2014Wystawa fotografii przyrodniczej „Natura 2000 w województwie śląskim”
29.04.2014Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
30.04.2014Spotkanie dotyczące współpracy uczelni polskich, francuskich i niemieckich
30.04.2014Konferencja pt. „Edukacja ekumeniczna w społeczności Księstwa Cieszyńskiego w II połowie XIX wieku…”
03.05.2014Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja i III powstania śląskiego
03.05.2014JM Rektor UŚ uczestnikiem uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja
05.05.2014Warsztaty w języku hiszpańskim na Wydziale Filologicznym UŚ
06.05.2014Akcja „Krwisty Maj. WampirUŚ”
06.05.2014II edycja Festiwalu Filmoznawczego „Made in Poland”
06.05.2014Konferencja prasowa poświęcona akcji „Krwisty Maj. WampirUŚ”
06.05.2014Posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego z udziałem JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia
07.05.2014Międzynarodowy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną „Patrz Sercem”
07.05.2014VI Europejski Kongres Gospodarczy
07.05.2014II Międzynarodowa Konferencja Magistrantów Obcokrajowców
07.05.2014Otwarte seminaria naukowe pt. „»Teren« terenu”
07.05.2014Zajęcia z fitnessu
07.05.2014Seminarium Interdyscyplinarne „Granice poznania w filozofii i nauce”
07.05.2014Uroczystość wręczenia XLI Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia
07.05.2014Uroczystość wręczenia insygniów Kawalera Legii Honorowej JM Rektorowi UŚ prof. Wiesławowi Banysiowi
07.05.2014Koncert inaugurujący V Ekonomiczne Forum Młodych
08.05.2014III edycja projektu „Wielkie Korepetycje z Historii”
08.05.2014Konferencja „Nowoczesne technologie w edytorstwie”
08.05.2014Umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy UŚ a V Liceum Ogólnokształcącym im. Nikoli Tesli w Chorzowie
08.05.2014Wykład przedstawicieli Coca-Cola HBC
08.05.2014Wykład pt. „Klimat a zdrowie Polaków – prognozy do roku 2100”
09.05.2014Obchody 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej na Wydziale Filologicznym
09.05.2014Spotkanie z cyklu „English and Tea”
10.05.2014Dzień Otwarty Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
10.05.2014Jubileusz 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego
12.05.2014Akcja dla obcokrajowców „Skype’uj z UŚ”
12.05.2014JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś doktorem honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
12.05.2014Seminarium pt. „Obszar zaawansowanych technologii bezpieczeństwa i obronności”
13.05.2014Prof. Wiesław Banyś spotka się z przedstawicielami EUA
13.05.2014VI Forum Nowej Gospodarki i piknik naukowy w Katowicach
13.05.2014Delegacja z Ukrainy na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ
13.05.2014Wizyta prof. Anny Marii Meneghini z Uniwersytetu w Weronie
13.05.2014CXXXIV promocja doktorska
13.05.2014Seminarium otwarte z prof. dr. hab. Pawłem Dyblem
14.05.2014Dni Kultury Kanadyjskiej
14.05.2014JM Rektor UŚ na spotkaniu w Fundacji Rektorów Polskich
14.05.2014Seminarium „Rewolucja przez małe a. Psychoanaliza, literatura, postkomunizm”
14.05.2014Uroczyste ogłoszenie zwycięzców konkursu o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego
14.05.2014Prof. Wiesław Banyś spotka się z minister edukacji narodowej
14.05.2014Szkolenie AIP „Wizja i innowacyjność”
15.05.2014Szkolenie „Różnice w kulturze biznesowej Polska – Indie”
15.05.2014Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”
15.05.2014Sesja gry „Cash flow 101”
15.05.2014„Ustawa śmieciowa – co na to mikroorganizmy?”
15.05.2014Zebranie Polskiego Towarzystwa Filologicznego
16.05.2014Prof. Ronald W. Langacker gościem Wydziału Filologicznego UŚ
16.05.2014Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich
19.05.2014XII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej „Sztuki wizualne”
19.05.2014Dni Otwarte Funduszy Europejskich
19.05.2014Spotkanie KRASP z delegacją Związku Rektorów Uczelni Ukrainy
19.05.2014Konferencja prasowa dot. inauguracji rekrutacji w Uniwersytecie Śląskim
19.05.2014Wernisaż wystawy „25 lat – ludzie, emocje, wydarzenia”
19.05.2014Spotkanie autorskie z prof. Krystyną Heską-Kwaśniewicz
20.05.2014VI edycja warsztatów „Zawód: tłumacz – projekt: tłumaczenie”
20.05.2014Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz gościem Uniwersytetu Śląskiego
20.05.2014Konferencja pt. „Człowiek w sytuacjach granicznych. Przyczynek do analizy o egzystencji”
20.05.2014Konferencja na temat niepełnosprawności
20.05.2014Wizyta studentów zagranicznych w ramach programu Study Tours to Poland
20.05.2014Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Kazimierzowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu
20.05.2014Spotkanie informacyjne dot. konkursu Galileo Masters 2014
21.05.2014Szkolenie dotyczące form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
21.05.2014Debata kandydatów do Parlamentu Europejskiego na WNS
21.05.2014Seminarium Interdyscyplinarne „Granice poznania w filozofii i nauce”
22.05.2014IV Konferencja Panśląska
22.05.2014Polsko-niemiecki szczyt w Polskiej Akademii Nauk
22.05.2014Międzynarodowa konferencja misjologiczna
22.05.2014Konferencja pt. „Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej”
22.05.2014Konferencja „Horyzont 2020: wyzwania i szanse dla polskiej nauki”
22.05.2014Wykład nt. tradycji oratorskich w dawnej Polsce w ramach Klubu Olimpijczyka
22.05.2014Wykład w ramach XXII cyklu „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”
23.05.2014Europejska Majówka i III Piknik Absolwentów UŚ „Smaki Europy”
23.05.2014Spotkanie z cyklu „English and Tea”
24.05.2014Maraton fitness
26.05.2014Sympozjum Ekologiczne „Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju”
26.05.2014Dni otwarte kulturoznawstwa i kultur mediów
27.05.2014Konferencja naukowa „Czas w edukacji”
27.05.2014Juwenalia Śląskie 2014
27.05.2014„Stereoskopia jako technika graficzna” – wykład otwarty prof. Grzegorza Banaszkiewicza
27.05.2014Masterchef-World na Wydziale Filologicznym UŚ
27.05.2014Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
28.05.2014Spotkanie z Jerzym Bahrem i Jerzym Sadeckim
28.05.2014Spotkanie autorskie z dr hab. prof. UŚ Bernadetą Niesporek-Szamburską
29.05.2014Konferencja pt. „Utrata i żałoba – teoria i praktyka”
29.05.2014Konferencja pt. „Region w państwie – Państwo w regionie. Górny Śląsk w państwie Hohenzollernów i Habsburgów (1742–1918)”
29.05.2014Wspólne posiedzenie Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN i Zarządu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego
29.05.2014Wykład w ramach XXII cyklu „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”
29.05.2014Spotkanie dla uczczenia francusko-polskiej współpracy naukowej
30.05.2014Szkolenie pt. „Sposoby zabezpieczania umów. Teoria i praktyka”
30.05.2014Uroczyste posiedzenie Senatu UJ z okazji odnowienia doktoratu prof. Maksymiliana Pazdana
30.05.2014Spotkanie z ks. prof. Jerzym Szymikiem
30.05.2014Obchody jubileuszu 45-lecia Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice”
31.05.2014III Wielka Zabawa Rodzinna „Rodzina to jedna drużyna!”
31.05.2014Dzień Otwarty z Neurologopedią
31.05.2014Próbny egzamin z języka angielskiego – IELTS
31.05.2014Finisaż wystawy poświęconej Krystynie Bochenek
02.06.2014Seminarium naukowe pt. „The high white world. Tropami Kennetha White’a i geopoetyki”
02.06.2014Porozumienie o współpracy z Górnośląskim Parkiem Przemysłowym
02.06.2014„Wyroluj sesję z AZS”
02.06.2014JE Ambasador i konsul honorowy Ludowej Republiki Bangladeszu gośćmi UŚ
02.06.2014Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Śląskim
03.06.2014II seminarium otwarte z cyklu „Kontr-interpretacje”
03.06.2014Gala „Śląskich Asów”
04.06.2014Zintegrowane Centrum Studenckie Uniwersytetu Śląskiego
05.06.2014Spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Nauki
05.06.2014Spotkanie ws. finansowania badań podstawowych i badań stosowanych
05.06.2014Projekt filmowy WRiTV pt. „Poszukiwacz”
05.06.2014Posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
06.06.2014XX-lecie fizyki medycznej na Śląsku
06.06.2014Posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP
06.06.2014Debata poświęcona nauce
06.06.2014Briefing prasowy poprzedzający szkolenie dla liderów projektów realizowanych w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności
07.06.2014XVIII uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu
09.06.2014Konferencja pt. „Filozof – teolog – literaturoznawca. (Nad)użycia”
09.06.201446. urodziny Uniwersytetu Śląskiego
09.06.2014Szkolenie pt. „Młody przedsiębiorca – wstęp do własnej działalności”
09.06.2014Misja gospodarcza Śląskiego Klastra Wodnego
09.06.2014Szkolenie pt. „Pozew? Zrób to sam!”
10.06.2014II Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica – Dni Górnicze 2014
10.06.2014CXXXV promocja doktorska
10.06.2014Sesja gry „Cashflow 101”
11.06.2014Konferencja pt. „Świat bliski i świat daleki. Techniki deskrypcji – perspektywy odbioru”
11.06.2014Czat nt. rekrutacji na studia w UŚ
12.06.2014Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media w edukacji formalnej i nieformalnej”
12.06.2014Konferencja „Edukacja przez słowo–obraz–dźwięk…”
12.06.2014Uroczyste otwarcie ŚMCEBI
12.06.2014Uroczystość sadzenia „Dębu Wolności”
13.06.2014Akcja „Ciuch w ruch” na Uniwersytecie Śląskim
13.06.2014Jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk o Ziemi
13.06.2014Wręczenie wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla studentów i doktorantów
14.06.20145. urodziny Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
16.06.2014Konferencja „7 grzechów głównych a społeczeństwo”
16.06.2014Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Wojciechowi Radeckiemu
17.06.2014Stypendia na studia semestralne w Norwegii i Islandii
17.06.2014Konferencja prasowa dot. charytatywnego meczu „Senat kontra Senat”
21.06.2014Mecz charytatywny „Senat kontra Senat”
23.06.2014Spotkanie informacyjne dotyczące programu „HORIZON 2020 – Akcje Marii Skłodowskiej-Curie”
23.06.2014Wizyta delegacji z University of Alberta w Kanadzie
24.06.2014Warsztaty w ramach projektu „SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego”
24.06.2014Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
25.06.2014V Międzynarodowe Terenowe Warsztaty dla Młodych Hydrogeologów
25.06.2014Spotkanie informacyjne nt. dofinansowania staży, praktyk i szkoleń specjalistycznych
25.06.2014Konferencja prasowa nt. powstania Laboratorium Animal Studies oraz kampanii „Niech Żyją!”
25.06.2014Warsztaty „Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań uczelni w sektorze infrastrukturalnym”
25.06.2014JM Rektor UŚ uczestnikiem konferencji sprawozdawczo-wyborczej delegatów Uczelnianej Organizacji Związkowej ZNP
25.06.2014Promocja książki Magdaleny Kulus pt. „Nie tylko o łajdakach”
26.06.2014Międzynarodowa konferencja pt. „Plants, heavy metals, environment”
26.06.2014Seminarium naukowe z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Jerzego Zioły
26.06.2014Konferencja nt. projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”
26.06.2014Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
26.06.2014Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej w Olsztynie
26.06.2014„ROCKujemy wakacyjnie!”
27.06.2014Spotkanie przedstawicieli KRUP z sekretarzem stanu w MNiSW
28.06.2014Warsztaty z metody werbo-tonalnej
30.06.2014Podpisanie porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Kliniką Okulus
02.07.2014Seminarium dot. projektu „Śląska Współpraca: Innowacje dla Efektywnego Rozwoju – ŚWIDER”
02.07.2014Zebranie Rady Fundatorów Fundacji Muzycznej MKD im. G. Fitelberga
03.07.2014Wspólne posiedzenie prezydium KRASP oraz prezydium PAN
03.07.2014Powołanie Klastra „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”
04.07.2014Intensywny wakacyjny kurs języka angielskiego (poziom B1–B2)
06.07.2014VII Śląski Piknik Rodzinny z okazji Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych
07.07.2014Kurs „Edytowanie i redagowanie tekstów”
07.07.2014Intensywne kursy letnie Summer English
07.07.2014Spotkanie „Podmiotowość moralna i prawna zwierząt z perspektywy chrześcijaństwa”
08.07.2014Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Kongresu „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”
09.07.2014Sesja gry „Cashflow 101”
10.07.2014Letnia Akademia Biznesu 2014 – cykl bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców
13.07.2014XV Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich
15.07.2014Wystawa pt. „Kresowianie w Katowicach, katowiczanie na Kresach”
15.07.2014Intensywny wakacyjny kurs języka angielskiego (poziom A1–A2)
15.07.2014Kurs języka włoskiego pt. „Italiano? Non solo!”
16.07.2014Wakacyjne szkolenie pt. „Wywieranie wpływu”
16.07.2014Podpisanie umowy wykonania robót budowlanych nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji
16.07.2014Podpisanie umowy o współpracy z firmą i3D SA
22.07.201460. posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
23.07.2014Sesja gry „Cashflow”
24.07.2014Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Kongresu „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”
29.07.2014XXIV letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej
29.07.2014Letnie warsztaty „Polska w duszy gra”
07.08.2014Szkolenie AIP „Komunikacja medialna w biznesie”
11.08.2014Szkolenie „Fotografia bez tajemnic”
12.08.2014Spotkanie dyskusyjne „StartUp Chillout”
15.08.2014Międzynarodowy konkurs ortograficzny „Sprawdzian z polskiego”
15.08.2014Wieczór Narodów
27.08.2014Szkolenie pt. „Podnieś produktywność swoją i Twojego teamu!”
30.08.2014XXVII Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny
01.09.2014Uroczystość inauguracji roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka
01.09.2014Konferencja prasowa dot. XXVII Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego
02.09.2014Inauguracja roku szkolnego III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach
02.09.2014Inauguracja kursu językowo-adaptacyjnego dla cudzoziemców
03.09.2014XXX Osobliwości Świata Fizyki
03.09.2014Spotkanie organizacyjne dot. Polskiego Kongresu Gospodarczego
03.09.2014Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy uczelnią i Polskim Holdingiem Obronnym
04.09.2014„Transformation and adaptation – the reception of Byzantium between the 16th and 21st centuries”
04.09.2014Spotkanie środowisk nauki i biznesu
06.09.2014Rodzinny Piknik dla Miłośników Psów
06.09.2014Gala rozdania nagród jubileuszowej edycji konkursu „Marka – Śląskie”
08.09.2014Delegacja z Polski z wizytą w Omanie
08.09.2014I Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof. Jana Szczepańskiego
09.09.20147. Central European Conference „Chemistry towards Biology”
10.09.2014Czat nt. systemu ocen pracowników Uniwersytetu Śląskiego
10.09.2014Wernisaż wystawy pt. „Życie uliczne”
10.09.2014Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą CTL Maczki-Bór SA w Sosnowcu
10.09.2014Szkolenie „Fotografia bez tajemnic”
11.09.2014Konferencja pt. „Prewencja wypadkowa – bezpieczne stanowisko pracy”
12.09.2014Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”
12.09.2014Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ oraz UJ Tomasowi Tranströmerowi
12.09.2014Jubileusz 65-lecia firmy ERA i 10. Gala Amicus Amico
14.09.2014Konferencja European Association for International Education
16.09.2014Konferencja pt. „Egzekucja Świadczeń Niepieniężnych – wybrane zagadnienia”
16.09.2014Szkolenie AIP „Podstawy marketingu dla firm”
17.09.2014„Śniadanie Mistrzów”
17.09.2014Konferencja prasowa dotycząca Uniwersytetu Powszechnego w Czeladzi
17.09.2014Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Powszechnym w Czeladzi
18.09.2014Wystawa plakatów Tomasza Berezowskiego
18.09.2014Szkolenie „Wykorzystanie technik improwizacji w pracy”
18.09.2014Seminarium pt. „Czytanie łączy pokolenia”
19.09.2014V Kongres Ludzi Marketingu
19.09.2014Wystawa „Joga w literaturze naukowej”
19.09.2014Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań uczelni w sektorze infrastrukturalnym
19.09.2014Sprawdzian z polskiego – wielki konkurs ortograficzny i gramatyczny
20.09.2014Jubileusz Instytutu Filologii Germańskiej
22.09.2014III Spotkania z Nauką
22.09.2014Tydzień Adaptacyjny dla studentów zagranicznych
22.09.2014IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
22.09.2014LIV uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego
23.09.2014Konferencja pt. „Plant Molecular Cytogenetics in Genomic and Postgenomic Era”
23.09.2014Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
23.09.2014Konferencja pt. „Joga w kontekstach kulturowych”
24.09.2014Międzynarodowa konferencja naukowa „Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej”
24.09.2014Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy
25.09.2014Śląski Salon Maturzystów w Katowicach
25.09.2014Tydzień adaptacyjny dla cudzoziemców rozpoczynających studia w Uniwersytecie Śląskim
25.09.2014Uroczyste podpisanie Kontraktu Terytorialnego dla województwa śląskiego
25.09.2014Prof. Wiesław Banyś Honorowym Ambasadorem Kongresów Polskich 2014
26.09.2014Konferencja „Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków względem zwierząt”
29.09.2014I Szczyt Przewodniczących Konferencji Rektorów Unii Europejskiej, Ameryki Łacińskiej i Karaibów
29.09.2014Konferencja prasowa na temat Akademii Dyplomacji
29.09.2014Promocja książki dr Joanny Jurgały-Jureczki
30.09.2014Dzień Otwarty z Audiodeskrypcją
01.10.2014Briefing prasowy dotyczący inauguracji nowego roku akademickiego
01.10.2014XLVII uroczysta inauguracja roku akademickiego
01.10.2014Koncert otwarcia nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
02.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
02.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
02.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Nauk o Ziemi
02.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Prawa i Administracji
03.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Teologicznym
03.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach
03.10.2014Inauguracja roku akademickiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
03.10.2014Spotkanie organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek
04.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
06.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Nauk Społecznych
06.10.2014Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Opolskiej
06.10.2014Wystawa „Świat w kolorze kredką na papierze”
07.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Filologicznym
07.10.2014Spotkanie w ramach projektu IRNet
07.10.2014JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś „Edukatorem Roku 2014”
08.10.2014Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Artystycznym i Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
08.10.2014Uniwersytet Śląski nominowany do tytułu Lidera Bezpieczeństwa Narodowego RP
08.10.2014Szkolenie pt. „Jak zoptymalizować swój biznes? Lean StartUp i MVP”
08.10.2014Warsztaty dot. Dzielnicy Akademickiej pod kierunkiem dr. K. Nawratka z Plymouth University
09.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
09.10.2014Piknik integracyjny w ramach trzeciej edycji kampanii „Co nas spina?”
09.10.2014Nordalia 2014
09.10.2014Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki
10.10.2014„Podstawy kontaktu pracownika uczelni wyższej ze studentem wykazującym objawy zaburzenia psychicznego”
10.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
10.10.2014Gala Sportu Akademickiego 2014
11.10.2014Warsztaty radzenia sobie ze stresem
11.10.2014Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
11.10.2014„Bieg(z)Usiem pod Egidą”
12.10.2014Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2014/2015
13.10.2014Konferencja na temat e-learningu
14.10.2014Wernisaż wystawy pt. „Artur Starczewski – plakaty”
14.10.2014Inauguracja roku akademickiego w Akademii Muzycznej w Katowicach
15.10.2014Seminarium pt. „»Lego Engineering«. Promowanie kreatywności uczniów przez robotykę”
15.10.2014Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy UŚ a X LO im. I. Jana Paderewskiego w Katowicach
15.10.2014Spotkanie nt. Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego
15.10.2014Wykład dr hab. Anny Waśko
15.10.2014Sesja gry „Cashflow”
15.10.2014Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
16.10.2014Obchody 40-lecia istnienia śląskiej slawistyki
16.10.2014Briefing prasowy dot. Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów
16.10.2014Akcja „Dialog ponad Podziałami”
16.10.2014Posiedzenie prezydium oraz zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Gdańsku
17.10.2014IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia”
17.10.2014„Śląskie Forum Mediacji i Arbitrażu”
20.10.2014Wampiriada 2014
20.10.2014Stoisko firmy PwC oraz warsztaty językowe
20.10.2014„Conrad Festival”
20.10.2014Interdyscyplinarne seminarium „Zwierzęce” – Laboratorium Animal Studies
20.10.2014Szkolenie dotyczące inwestowania w nieruchomości
21.10.2014Szkolenia w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
21.10.2014Posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Lublinie
21.10.2014Spotkanie z autorami czwartego tomu „Literatury dla dzieci i młodzieży”
21.10.2014Szkolenie pt. „Spółka cywilna to nie spółka!”
22.10.2014Szkolenie „Venture capital – więcej niż kapitał!”
22.10.2014Konferencja „Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne”
22.10.2014Polski Kongres Gospodarczy „Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki”
22.10.2014„Eurodyktando”
22.10.2014Wernisaż wystawy z okazji 70. rocznicy Słowackiego Powstania Narodowego
23.10.2014Konferencja pt. „Historia – teologia – tradycja”
24.10.2014Konsultacje z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
24.10.2014Szkolenie „Zostań skutecznym szefem”
24.10.2014Posiedzenie Rady European University Association (EUA)
24.10.2014Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2014
24.10.2014„Święto Drzewa” 2014
24.10.2014Spotkanie z cyklu „English and Tea”
25.10.2014Inauguracja Akademii Dyplomacji
27.10.2014Drzwi Otwarte na informację gospodarczą
27.10.201450-lecie istnienia Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ
27.10.2014Wystawa „Zagraniczna literatura naukowa”
28.10.2014Konferencja „Ojcostwo w aspekcie społeczno-kulturowym, psychologiczno-pedagogicznym i prawnym”
28.10.2014Spotkania dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na WNS
28.10.2014Podpisanie porozumienia o współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Kuratorium Oświaty w Katowicach
28.10.2014Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
29.10.2014Podpisanie porozumień o współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
29.10.2014Konferencja naukowa pt. „Henryk Sławik – śląski bohater trzech narodów”
29.10.2014Konferencja pt. „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków warunkiem rozwoju regionu”
29.10.2014Posiedzenie Zespołu ds. współpracy między spółkami kluczowymi z udziałem Skarbu Państwa...
29.10.2014Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Teksty zalecające w książce dawnej i współczesnej”
29.10.2014Sesja gry „Cashflow”
30.10.2014Konferencja pt. „Biznes – Nauka – Samorząd. Partnerstwo na rzecz inteligentnego rozwoju…”
30.10.2014„Nocne igraszki z AZS UŚ. Vol. 2: HALLOWEEN”
03.11.2014Porozumienie o współpracy z Biurem Projektowania Systemów Cyfrowych SA
03.11.2014Uroczystość wręczenia Nagród Marszałka Województwa Śląskiego
04.11.2014Dzień Campus France w Polsce
04.11.2014Podpisanie porozumienia o współpracy między uczelnią a Instytutem Systemów Katastralnych i Przestrzennych
04.11.2014CXXXVI promocja doktorska
05.11.2014Konferencja „Rzeczywistość osób niepełnosprawnych – codzienność, niecodzienność, oczekiwania”
05.11.2014Podpisanie porozumienia o współpracy między UŚ a Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
06.11.2014Konferencja „Żywioły w języku, literaturze i sztuce włoskiej i polskiej”
06.11.2014JM Rektor UŚ uczestnikiem dyskusji w Brukseli na temat przyszłości szkolnictwa wyższego
06.11.2014Seminarium naukowe pt. „Kanon Zagłady”
06.11.2014Wykład otwarty gen. Romana Polko pt. „Globalna sieć terrorystyczna”
07.11.2014Posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP
07.11.2014Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich
07.11.2014Szkolenie dla funkcjonariuszy policji
07.11.2014Inauguracja Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych
10.11.2014„Dzień języka i kultury polskiej” w Macedonii
11.11.2014Obchody Święta Niepodległości
12.11.2014Debata kandydatów na stanowisko prezydenta Katowic
12.11.2014Porozumienie o współpracy z Gminą Miasta Jaworzna
12.11.2014Kolejna edycja cyklu spotkań „Problem granic w filozofii i nauce”
12.11.2014Szkolenie „Jak inspirować innych ludzi…”
13.11.201418. międzynarodowa konferencja z cyklu „Kultura Europy Środkowej”
13.11.2014VIII posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
13.11.2014Konferencja pt. „Współczesne modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego…”
13.11.2014Punkt informacyjny NFZ na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
13.11.2014Warsztaty na temat tworzenia regulaminów zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych
13.11.2014Wykład prof. Grzegorza Kołodki
13.11.2014Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP w Kielcach
13.11.2014Spotkanie z Rafałem Ziemkiewiczem
14.11.2014Konsultacje z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
14.11.2014Punkt informacyjny NFZ w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego
15.11.2014Debata „Studia i studiowanie: po co i jak zmieniać uniwersytety w Polsce”
17.11.2014GISday na Uniwersytecie Śląskim
17.11.2014Zimowy Kiermasz Książek
17.11.2014Spotkanie otwarte z poetą Piotrem Gwiazdą
18.11.2014Szkolenie pt. „Jak zaplanować własną firmę?”
18.11.2014VI edycja „Wampiriady” w Cieszynie
18.11.2014Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
18.11.2014Szkolenie pt. „Wizerunek przedsiębiorcy”
18.11.2014Czat z przedstawicielem Narodowego Funduszu Zdrowia
19.11.2014Seminarium „Dwujęzyczność, wielojęzyczność, wielokulturowość – edukacja, globalizacja”
19.11.2014Jobs Spot na Uniwersytecie Śląskim
19.11.2014Punkt informacyjny NFZ na terenie kampusu w Cieszynie
19.11.2014Spotkanie z delegacją niemieckiego konsorcjum NANORA
19.11.2014Spotkanie Śląskiego Klubu Profesorskiego
20.11.2014Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „(Przed)szkolne spotkania z lekturą”
20.11.2014Konferencja pt. „Stres – paraliżuje czy mobilizuje?”
20.11.2014Spotkania w ramach profilaktyki zdrowotnej
21.11.2014IV edycja akcji „Uniwersytet Pomaga”
21.11.2014Panel interesariuszy ING Banku Śląskiego pt. „Odpowiedzialność i przejrzystość”
21.11.2014Targi Książki w Katowicach 2014
22.11.2014Jubileusz 45-lecia istnienia radia „Egida”
24.11.2014II Śląski Kongres Oświaty
24.11.2014Briefing prasowy dotyczący II Śląskiego Kongresu Oświaty
24.11.2014Konferencja pt. „Hermeneutyka wina”
24.11.2014Festiwal Filmoznawczy „Made in Poland”
24.11.2014Punkt informacyjny NFZ na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
24.11.2014Prof. Wiesław Banyś uczestnikiem Spotkań Campus France w Paryżu
24.11.2014Akademia Zarządzania i Finansów
25.11.2014Spotkanie z Magdaleną Parys
25.11.2014IT Academic Day na Uniwersytecie Śląskim
25.11.2014Spotkanie Rady Konsultacyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
25.11.2014Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
25.11.2014Warsztaty i koncert Clauda Michauda
26.11.2014Punkt informacyjny NFZ w Szkole Zarządzania UŚ
26.11.2014Konferencja pt. „Uczeń otwarty na czytanie. Kształtowanie postaw czytelniczych”
26.11.2014Umowa o współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
26.11.2014Otwarty cykl wykładów i warsztatów – Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania
26.11.2014Wykład pt. „Rola uniwersytetu we współczesnym świecie”
26.11.2014Seminarium otwarte pt. „Innowacyjność w humanistyce”
27.11.2014Konferencja pt. „Port lotniczy miejscem świadczenia usług”
27.11.2014Prof. Leszek Balcerowicz gościem Uniwersytetu Śląskiego
27.11.2014II międzynarodowa konferencja naukowa „Adaptacje. Transfery kulturowe”
27.11.2014Podpisanie porozumienia między UŚ a firmą 3S SA
27.11.2014Podpisanie porozumienia o współpracy z POSSIBLE Worldwide Poland Sp. z o.o.
27.11.2014Jubileusz 25-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
28.11.2014Uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów
28.11.2014Konferencja na Wydziale Prawa i Administracji
28.11.2014Uroczystości barbórkowe Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
28.11.2014Gala finałowa Konkursu na Najlepszego Praktykodawcę w województwie śląskim 2014
30.11.2014Mgr Miroslav Hrdlicka gościem Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ
01.12.2014„Światowe dni języka słoweńskiego”
01.12.2014Delegacja UŚ z wizytą w Chinach
02.12.2014Wykłady z cyklu „Nowe media – Kultura – Technika” na Wydziale Filologicznym
03.12.2014Otwarcie Studenckiej Strefy Aktywności
03.12.2014Obchody święta górników w Warszawie
03.12.2014Sesja gry „Cashflow”
04.12.2014Szkolenie pt. „Jak być dobrym mówcą”
04.12.2014Piąta edycja akcji „Kulawy Mikołaj”
04.12.2014Konferencja pt. „Złość. Agresja. Przemoc. Współczesne ujęcie odwiecznego problemu”
04.12.2014Punkt informacyjny NFZ w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego
04.12.2014Debata „Jak z sukcesem wejść na rynek pracy?”
04.12.2014Seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Problem granic poznania w filozofii i nauce”
05.12.2014Dyskusja Panelowa „Oblicza Fizyki – między fascynacją a niepokojem”
05.12.2014Konferencja „Postępowanie kasacyjne w sprawach cywilnych – aspekty teoretyczne i praktyczne”
05.12.2014Współpraca między UŚ, Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Fundacją Facultas Iuridica
06.12.2014Mikołajki na sportowo
06.12.2014Spotkanie mikołajkowe w Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji UŚ
06.12.2014Mikołajowy poranek w English Language Centre
06.12.2014Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu im. Marka Kuczmy
07.12.2014Gościnne wykłady Martiny Kuhnert z Uniwersytetu im. Martina Lutra w Halle
08.12.2014Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów
08.12.2014Posiedzenie Komitetu Sterującego „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.”
09.12.2014Punkt informacyjny NFZ na Wydziale Nauk o Ziemi
09.12.2014Wystawa „Dyplomy 2014: projektowanie graficzne”
09.12.2014CXXXVII promocja doktorska
09.12.2014Wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom oraz nagrody w plebiscycie „Absolwent z Pasją”
10.12.2014Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej
10.12.2014Uniwersytecki Maraton Pisania Listów
10.12.2014Dzień św. Łucji na Wydziale Filologicznym
10.12.2014Przedstawienie teatralne studentów cudzoziemców
10.12.2014„Przedświąteczny koncert muzyki dawnej”
11.12.2014Warsztaty „How to get the ERC grant?”
11.12.2014Debata pt. „Bezpieczeństwo Polski na początku drugiej dekady XXI wieku – problemy i wyzwania”
11.12.2014Spotkania wigilijne z emerytowanymi pracownikami UŚ
11.12.2014III edycja aukcji charytatywnej w CINiBA
12.12.2014Konferencja pt. „Wpływ religii na współczesne stosunki międzynarodowe”
12.12.2014Konferencja „Dzień Edukacji na Rzecz Zwierząt” oraz happening „Dizajn z Karpiem”
12.12.2014Szkolenie „Budowanie swojej marki. Jak zaprezentować siebie jako idealnego kandydata?”
12.12.2014Spotkanie na cześć Conférence de Présidents des Universités (CPU)
12.12.2014VIII posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego
12.12.2014Promocja tomu wierszy Paula Lemińskiego
12.12.2014Obchody górniczego święta w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
12.12.20145. Biennale Fotograficzne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Nauka – idea w praktyce”
13.12.2014Przedświąteczne spotkanie opłatkowe
14.12.2014Trójstronne spotkanie KRASP, HRK, URHEIU
15.12.2014VII Forum Nowej Gospodarki
15.12.2014„Podaruj cząstkę siebie na święta” – akcja oddawania krwi
16.12.2014Przekazanie audiobooka „Opowieść wigilijna”
16.12.2014Festiwal Zimowy Ogród Literacki
16.12.2014Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
16.12.2014Spotkanie informacyjne na temat Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
17.12.2014I Międzyuczelniany Festiwal Kultury Słowiańskiej „Na t(r)opie”
17.12.2014II Sosnowieckie Spotkania Międzywydziałowe „Oblicza męskości”
17.12.2014Spotkanie informacyjne na temat Konsorcjum DARIAH-PL
17.12.2014Sympozjum naukowe dotyczące Konferencji Katowickiej
17.12.2014Wykład otwarty prof. Marka Haltofa
17.12.2014Seminarium z cyklu „Granice poznania w filozofii i nauce”
17.12.2014Spotkanie wigilijne dla studentów obcokrajowców
18.12.2014Spotkanie Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych
18.12.2014Spotkanie wigilijne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
18.12.2014Wieczór wigilijny „Gwiazda Betlejemska”
19.12.2014Briefing prasowy dotyczący świąt Bożego Narodzenia
19.12.2014Spotkanie członków Rady Patronackiej Europejskiego Kongresu Gospodarczego
19.12.2014Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
19.12.2014Spotkanie świąteczne w English Language Centre

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.