facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Wrzesień 2013
10.07.2013Wystawa pt. „Mapa sztuki” w Galerii Uniwersyteckiej w Cieszynie
25.08.2013Konferencja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla (ICCP) i Towarzystwa Petrologii Organicznej (TSOP)
31.08.2013XXVI Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny
02.09.2013Konferencja pt. „The 13th International Meeting on Ferroelectricity”
02.09.2013Uroczysta inauguracja intensywnego kursu adaptacyjnego dla studentów programu LLP/Erasmus
02.09.2013Inauguracja kursu przygotowawczego dla stypendystów programu im. Stefana Banacha
03.09.2013Spotkanie Towarzystwa Petrologii Organicznej (TSOP)
03.09.2013Konferencja prasowa nt. uruchomienia przez Uniwersytet Śląski studiów MBA
03.09.2013XXI Konferencja Redaktorów Gazet Akademickich
03.09.2013JM Rektor UŚ weźmie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice
04.09.2013XXIX Osobliwości Świata Fizyki
04.09.2013Prorektor prof. Stanisław Kucharski spotka się z prezydentem Republiki Indonezji
05.09.2013Inauguracja roku szkolnego III LO w Katowicach, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego
06.09.2013Konferencja prasowa nt. synergii między szkołami wyższymi i szkolnictwem ponadgimnazjalnym
06.09.2013Inauguracja roku szkolnego IV LO w Katowicach, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego
07.09.2013Szkolenie w ramach projektu „Kreator Innowacyjności…”
10.09.2013Konferencja European Association for International Education
11.09.2013Wernisaż wystawy „Kurant i przyjaciele”
12.09.2013Posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
12.09.2013V Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego
13.09.2013IV Kongres Ludzi Marketingu
13.09.2013Wizyta JE Ambasadora Szwajcarii Lukasa Beglingera
13.09.2013Uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury
14.09.2013Spotkanie z redaktorem Markiem Czyżem
16.09.2013Dr Jan Olbrycht gościem Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ
16.09.2013III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
16.09.2013Spotkanie rady naukowej monografii Sosnowca
16.09.2013Wernisaż „Miejsca piękne z natury – chrońmy ich klimat”
16.09.2013Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Wilfried Martens gościem Uniwersytetu Śląskiego
17.09.2013JM Rektor UŚ weźmie udział w XL uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego
17.09.2013Spotkanie z ekspertem biznesu Hermanem Schererem
18.09.2013Spotkanie Narodów w Katowicach
19.09.2013II Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego „Ewolucja prawa”
19.09.2013Spotkanie sędziów Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej i Trybunału Konstytucyjnego RP
19.09.2013Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich
19.09.2013Przedstawiciele KRUP spotkają się z ministrem prof. Markiem Ratajczakiem
20.09.2013Międzynarodowa Konferencja Kanonistyczna „Kobieta w Kościele”
20.09.2013V Konferencja Naukowa Młodzi w Paleontologii
20.09.2013Targi Książki w Katowicach
20.09.2013Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy
20.09.2013Sesja naukowa pt. „Muzyka i Wartości” w ramach cyklu X „Medium Mundi”
23.09.2013Rozpoczęcie tygodniowego kursu adaptacyjnego dla studentów programu LLP/Erasmus
23.09.2013Uroczyste zakończenie inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja budynku Rektoratu…”
24.09.2013Śląski Salon Maturzystów w Katowicach
24.09.2013Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
26.09.2013Konferencja szkoleniowa sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Gdańsku
26.09.2013Seminarium podsumowujące projekt Twing
26.09.2013Seminarium w ramach „Small Group Meeting”
26.09.2013Szkolenie „Pozyskiwanie funduszy na rozwój”
27.09.2013Śniadanie biznesowe Śląskiego Klastra ICT i Multimediów Hub Club
27.09.2013II ogólnopolska konferencja pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”
27.09.2013Posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji
30.09.2013Konferencja prasowa dotycząca inauguracji XLVI roku akademickiego w Uniwersytecie Śląskim
30.09.2013Spotkanie członków Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego
30.09.2013Seminarium pt. „»Nuclear Physics and beyond« – Wiktor Zipper retirement symposium”
30.09.2013„Wyzwania XXI wieku – odpowiedzialność, szacunek i współpraca”
30.09.2013Szkolenie AIP „Jak prezentują swoje produkty najlepsi…”
30.09.2013Fabryka Inżynierów XXI wieku

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.