facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Maj 2013
06.05.2013Spotkanie skierowane do sektora nauki oraz B+R z udziałem JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia
06.05.2013Spotkanie z prof. Grzegorzem Kołodką
07.05.2013Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Skamander 11. Reinterpretacje”
07.05.2013Spotkanie z przedstawicielami firmy HCL Poland
07.05.2013V edycja warsztatów „Zawód: Tłumacz”
07.05.2013Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Oblicza konfliktu”
07.05.2013Wykład otwarty pt. „Praca metodą streetwork”
08.05.2013Konferencja z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt”
08.05.2013Wystawa „Nauki polarne pod polską flagą”
08.05.2013Konferencja pt. „Rodzina w badaniach teolingwistycznych”
08.05.2013Konferencja prasowa dotycząca Dni Narodowego Centrum Nauki na Śląsku
08.05.2013Dni Narodowego Centrum Nauki
08.05.2013Juwenalia w Rybniku 2013
08.05.2013Spotkanie z firmą PwC
08.05.2013Prof. Jan Czochralski patronem roku 2013 – sympozjum i wystawa w Instytucie Fizyki UŚ
08.05.2013Dzień Chiński na Wydziale Filologicznym UŚ
08.05.2013Seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Problem granic poznania w filozofii i nauce”
09.05.2013Warsztaty na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ
09.05.2013Spotkanie dotyczące aplikowania o środki w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
09.05.2013Wykład pt. „Szkolne »lanie wody« – o miejscu tematów dotyczących żywiołu wody w programach szkoły”
09.05.2013Kolejne spotkanie Amerykańskiego Klubu Filmowego
09.05.2013Spotkanie ze Szczepanem Twardochem w CINiBA
10.05.2013Dyżur rzecznika patentowego
11.05.2013Spotkanie rekrutacyjne z przedstawicielami firmy ING Services
11.05.2013Spotkanie z Moniką Szpener w CINiBA
13.05.2013Punkt informacyjny dla kandydatów na studia
13.05.2013Europejski Kongres Gospodarczy 2013
13.05.2013Dni Kultury Kanadyjskiej
14.05.2013Wystawa zdjęć Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice”
14.05.2013Warsztaty pt. „Tajniki Assessment Center”
14.05.2013JE Ambasador Francji Pierre Buhler gościem JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia
15.05.2013Indywidualne sesje coachingowe
15.05.2013Wystawa „Zagraniczna literatura naukowa” w CINiBA
15.05.2013„Bios, biograf, biografia. Człowiek starożytny w perspektywie biograficznej na przestrzeni wieków”
15.05.2013Spotkanie z Wacławem Radziwinowiczem w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ
15.05.2013Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na dofinansowanie zaawansowanej infrastruktury informatycznej
15.05.2013Podpisanie listu intencyjnego ws. projektu „Rozwój technologicznie i organizacyjnie innowacyjnej regionalnej sieci usług publicznych…”
15.05.2013Konferencja pt. „Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji”
15.05.2013Debata pt. „Deregulacja zawodów prawniczych, pozycja aplikanta w procesie w kontekście projektowanych zmian ustawowych”
15.05.2013Konferencja pt. „PRawdziwy PR” na Uniwersytecie Śląskim
16.05.2013Fascynujący Świat Roślin
16.05.2013Konferencja podsumowująca projekt „Go To Work!”
16.05.2013Debata pt. „Rodzina, praca, emerytura z punktu widzenia partii politycznych”
16.05.2013Podpisanie porozumienia z firmą SARE SA
16.05.2013Szkolenie pt. „Gotowy do (współ-)Pracy! Efektywna praca w zespole”
16.05.2013Wykład pt. „Naturalne oczyszczalnie – rola szuwarów w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych”
17.05.2013Wykład otwarty pt. „Rodzina zastępcza – praca z «misją»…”
17.05.2013Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich
17.05.2013JM Rektor UŚ weźmie udział w konferencji „Małopolska – Śląskie. Silni partnerzy w Europie…”
17.05.2013Rusza kolejna edycja programu „Spotkanie z Sukcesem”
18.05.2013Szkolenie pt. „Marketing”
19.05.2013Dr Monika Bednarczuk z wykładami i seminariami na Uniwersytecie Śląskim
19.05.2013Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś weźmie udział w XIII Szkole Fundacji Rektorów Polskich
20.05.2013Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Pomiędzy tożsamością a obrazem”
20.05.2013XI Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej
20.05.2013Wykład Kazimiery Szczuki na Wydziale Filologicznym UŚ
20.05.2013Szkolenie pt. „Jak żyć w zgodzie z Excelem i Wordem?”
20.05.2013JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś laureatem Indywidualnej Śląskiej Nagrody Jakości
21.05.2013Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą ALAN Systems
21.05.2013Juwenalia Śląskie 2013
21.05.2013Spotkanie z cyklu Boomerang – „Jak zdobyć Dziki Zachód?”
21.05.2013Dzień Kultury Latynoamerykańskiej
22.05.2013Konferencja pt. „Akcja–Komunikacja, czyli rozmawiajmy o szkole”
22.05.2013IBM Open Day na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach
22.05.2013„Wakacje dla kariery”
22.05.2013Warsztaty pt. „Wsparcie dla nowych firm, czyli 4 filary Twojej kariery zawodowej”
22.05.2013Prorektor prof. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
22.05.2013Kolejne spotkanie Śląskiego Klubu Profesorskiego
23.05.2013Wystawa pt. „Czarno na białym” do końca maja w Galerii Uniwersyteckiej
23.05.2013II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. „Arthropod”
23.05.2013Konferencja pt. „Kobiety i władza w czasach dawnych”
23.05.2013Konferencja pt. „Zobaczyć sens”
23.05.2013Spotkania „Oko na Fundusze Europejskie”
23.05.2013Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UE Szewachowi Weissowi
23.05.2013Konferencja magistrantów-obcokrajowców
23.05.2013I Międzynarodowa Konferencja Studencka KN „Wieża Babel”
23.05.2013Wykład pt. „Water and sanitation challenges in developing countries...”
23.05.2013Spotkanie pt. „Różne kultury, odmienne sposoby myślenia”
24.05.2013 IX Kiermasz Wydawców Katolickich w Katowicach
24.05.2013Konferencja prasowa na temat utworzenia spółki spin-out
24.05.2013Konferencja pt. „Drzwi do kariery chemika”
24.05.2013Majówka z Uniwersytetem Śląskim i II Piknik Absolwentów UŚ
27.05.2013Prorektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego
27.05.2013Konferencja pt. „Skuteczne planowanie projektów badawczych i rozwojowych”
27.05.2013Festiwal Filmoznawczy „Made in Poland”
27.05.2013Wykłady prof. Mustafy Sarpa
27.05.2013Spotkanie informacyjne w sprawie organizacji Dnia Ukraińskiego
27.05.2013JM Rektor UŚ uczestnikiem spotkania Rady Konsultacyjnej RIG z marszałkiem województwa śląskiego Mirosławem Sekułą
28.05.2013Prof. Richard Griffith z Florida Institute of Technology gościem
28.05.2013Konferencja pt. „TRANSgender TRANSdyscyplinarnie”
28.05.2013Konferencja „Ekologia rodziny w dialogu interdyscyplinarnym”
28.05.2013Warsztaty z firmą SARE
28.05.2013Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
29.05.2013Wystawa zdjęć Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice”
29.05.2013Seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Problem granic poznania w filozofii i nauce”
29.05.2013Szkolenie online pt. „Jak stworzyć religię marki?”
29.05.2013Prorektor dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek uczestnikiem otwarcia Centrum Kultury i Dialogu „Doha”
30.05.2013Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś uczestnikiem First Arab-Euro Conference on Higher Education

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.