facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Kwiecień 2013
22.03.2013Wystawa pt. „Ryby mają głos!”
03.04.2013Uniwersytet Śląski z ofertą edukacyjną na Ukrainie
04.04.2013Konferencja pt. „Polacy na Węgrzech, Węgrzy w Polsce w okresie II wojny światowej”
04.04.2013Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś uczestnikiem posiedzenia sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego
04.04.2013Spotkanie pt. „Frank Chodorov i jego krytyka polityki”
05.04.2013„Piątek z coachingiem”
05.04.2013JM Rektor UŚ uczestnikiem uroczystej wspólnej sesji Sejmików Województwa Śląskiego i Małopolskiego
08.04.2013Szkolenie nt. funkcjonowania WSZJK i KRK
08.04.2013Wykład przewodniczącego KRASP prof. Wiesława Banysia podczas Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
10.04.2013Złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci Krystyny Bochenek
10.04.2013Przewodniczący KRASP uczestnikiem posiedzenia Rady i Zgromadzenia Ogólnego EUA oraz konferencji „European Universities – Global Engagement”
10.04.2013Konferencja pt. „Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego – historia i aktualność tradycji cyrylo-metodiańskiej”
10.04.2013Konferencja pt. „Laboratorium Bronisława Malinowskiego”
10.04.2013Wykład w ramach cyklu „Tout ce que vous voulez savoir sur la France…”
10.04.2013Dzień Otwarty Instytutu Pedagogiki UŚ
10.04.2013Seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Problem granic poznania w filozofii i nauce”
10.04.2013Szkolenie pt. „To tylko porażka! Jak pokonać lęk i zmobilizować się do działania?”
10.04.2013Szkolenie z cyklu StartUp Training
11.04.2013Targi edukacyjne Kazakhstan International Exhibition Education and Career 2013 z udziałem prorektora dr. hab. M. Nakoniecznego
11.04.2013Wykład prorektora dr. hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach
11.04.2013Konferencja pt. „Demokracja lokalna, governance i odpowiedzialność…”
11.04.2013Briefing prasowy dotyczący Światowego Dnia Czekolady
11.04.2013Konferencja metodyczna dla nauczycieli fizyki, chemii i matematyki
11.04.2013Spotkanie z prof. Zbigniewem Białasem w CINiBA
12.04.2013Szkolenia w ramach projektu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”
12.04.2013Konferencja pt. „Coaching i rozwój drogą do sukcesu człowieka XXI wieku”
12.04.2013Spotkanie informacyjne dot. dofinansowania projektów w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
12.04.2013Międzynarodowy Dzień Czekolady na UŚ
12.04.2013Noc z teatrem na Wydziale Filologicznym UŚ
13.04.2013XX Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
13.04.2013Silesia Fashion Day – charytatywny pokaz mody z udziałem JM Rektora UŚ
15.04.2013Dzień Otwarty w Szkole Zarządzania UŚ
15.04.2013Konferencja pt. „Dziecko – rodzina zastępcza i adopcyjna szansą na normalne życie”
15.04.2013Nocne Powtórki Maturalne
15.04.2013Konferencja prasowa poświęcona projektowi Nocnych Powtórek Maturalnych i akcji „Maturzysto, złap guzik, a my trzymamy kciuki!”
15.04.2013Dni Otwarte Instytutu Filologii Germańskiej
15.04.2013Podpisanie porozumienia ws. przystąpienia Uniwersytetu Śląskiego do Śląsko-Małopolskiego Centrum Kompetencji Zarządzania Energią
17.04.2013Konferencja pt. „Antyk na nowo odczytywany”
17.04.2013Kongres „Arctic Science Summit Week 2013”
17.04.2013Wręczenie nagród w konkursie „Zbuduj strategię i zgarnij studia”
17.04.2013Wykład prof. Asdis Egilsdóttir
17.04.2013Szkolenie pt. „Zarządzanie życiowymi projektami”
17.04.2013Pokaz filmu „Syberia, Monamour”
18.04.2013Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
18.04.2013Dzień Kultury Japonii
18.04.2013Przewodniczący KRASP uczestnikiem XIV Zgromadzenia Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
18.04.2013Ogólnopolska konferencja bluesowa „Blues Kobiet”
18.04.2013Kolejne spotkanie Amerykańskiego Klubu Filmowego
18.04.2013Uroczystość wręczenia Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia
18.04.2013Gala wręczenia wyróżnień w ramach Interdyscyplinarnego Konkursu Indeksów
19.04.2013III Sympozjum Centrum Analiz i Dialogu FRP pt. „Financing and deregulation in higher education”
19.04.2013Posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP z udziałem przewodniczącego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia
19.04.2013Konferencja prasowa dotycząca 9. Studenckiego Festiwalu Nauki
19.04.2013Finał XVII Konkursu Wiedzy Technicznej
19.04.2013Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej
20.04.2013I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce”
20.04.2013Finał V edycji maratonu programistycznego „Deadline24”
22.04.2013Dni Otwarte Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
22.04.2013Dzień Otwarty Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ
22.04.2013Konferencja pt. „Dobra osobiste a portale społecznościowe”
22.04.2013Spotkanie nt. „Jak pozyskać środki na działalność naukową i badawczą?”
22.04.2013Zbiórka darów dla uchodźców z Syrii
22.04.20139. Studencki Festiwal Nauki
22.04.2013Wykład Damiana Krawczyka w ramach cyklu „Spotkania z absolwentami MSNP”
22.04.2013Uroczystość wręczenia „Zielonych czeków”
22.04.2013Debata pt. „Rola działań prewencyjnych i edukacyjnych w walce z korupcją”
22.04.2013Wykład pt. „Od spadochronu do skoku z kosmosu, czyli budowanie strategii organizacji”
22.04.2013Spotkanie JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia ze studentami z Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku
23.04.2013Dzień Geografa na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ
23.04.2013Dzień Otwarty Wydziału Nauk Społecznych
23.04.2013Akcja zbierania krwi dla chorego pracownika Uniwersytetu
23.04.2013Konferencja pt. „W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji”
23.04.2013Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
23.04.2013Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
23.04.2013„Przez nokaut czy na punkty? O edukacji uniwersyteckiej na poziomie doktoranckim”
24.04.2013Warsztaty pt. „Be creative – Be employable!"
24.04.2013Spotkanie Śląskiego Klubu Profesorskiego
25.04.2013Dzień Otwarty Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
25.04.2013Szkolenie pt. „EURES – Mobilność – Młodość”
25.04.2013Szkolenie pt. „Build your employability…”
25.04.2013Przewodniczący KRASP uczestnikiem uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa UKW Bronisławowi Komorowskiemu
25.04.2013Wykład pt. „»Zaadoptuj rzekę« – program edukacji ekologicznej”
26.04.2013Posiedzenie prezydium oraz zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Krakowie
26.04.2013„The Sosnowiec Symposium on Communication across Cultures”
26.04.2013Debata pt. „Nowe środki unijne na inwestycje w regionach – ile dla Polski, ile dla śląskiego”
26.04.2013Spotkanie z Wojciechem Góreckim
26.04.2013Spotkanie z Piotrem Kraśką
26.04.2013Wykład otwarty pt. „Wielodzietność jako wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa”
29.04.2013Warsztaty pt. „Sztuka wystąpień publicznych”

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.