facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Listopad 2012
05.11.2012Podpisanie porozumienia z firmą ELBIT Śliwińscy sp. j.
06.11.2012„Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”
06.11.2012Konferencja pt. „Gospodarka niskoemisyjna, węgiel kamienny – realia polskie”
06.11.2012Otwarcie Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej – American Corner
06.11.2012„Election Night 2012” – Amerykańskie Wybory Prezydenckie w Katowicach
07.11.2012JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP z wizytą w Brazylii
07.11.2012Szósta edycja Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono mi!”
07.11.2012Spotkanie z cyklu „Europa na rozdrożu”
08.11.2012„ITIL, czyli jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne”
08.11.2012Wykład pt. „Puszcza Białowieska – mity i rzeczywistość XXI wieku”
08.11.2012Pierwszy StartUp Training Online
08.11.2012„Koncepcja spontanicznego społeczeństwa w myśli F.A. Hayeka”
09.11.2012Wizyta studentów z Ukrainy, Rosji i Mołdawii w UŚ
10.11.2012III edycja konferencji pt. „Światowy Dzień Użyteczności”
10.11.201250. jubileuszowa Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości
10.11.2012Radio Egida ma już 43 lata
11.11.2012Obchody Święta Niepodległości
12.11.2012Wykład pt. „Budowanie Strategii Organizacji”
12.11.2012Szkolenie pt. „Gender Mainstreaming”
13.11.2012Kampania „Co nas spina? Studencie zadbaj o swoją psychikę!”
13.11.2012Briefing prasowy dot. kampanii „Co nas spina? Studencie zadbaj o swoją psychikę!”
14.11.2012GIS Day 2012
14.11.2012Prelekcja prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka
15.11.2012Konferencja pt. „Więzi wspólnoty: literatura – religia – komparatystyka”
15.11.2012V Dzień Kultury Arabskiej w Instytucie Języka Angielskiego
15.11.2012Konferencja pt. „Codzienność oświeconych”
15.11.2012Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu na Uniwersytecie Śląskim
16.11.2012Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich
16.11.2012Konferencja pt. „Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020…”
16.11.2012Uroczystość wręczenia „Czarnych Diamentów”
19.11.2012Międzynarodowe seminarium „Horizon 2020”
19.11.2012Konferencja pt. „Pogranicza płci”
19.11.2012Akcja bezpłatnego badania wzroku
19.11.2012Spotkanie na temat współpracy w mikroskopii
19.11.2012II ogólnouczelniane seminarium nt. Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim
20.11.2012Konkurs wiedzy prawniczej „Lex Empiricus”
20.11.2012Konferencja inaugurująca projekt „Eko-staż”
20.11.2012„Dzień Campus France w Polsce – Studia we Francji”
20.11.2012Spotkanie pt. „Co nam zostało z tamtych lat”
20.11.2012Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
21.11.2012Spotkanie z korporacją Philip Morris Polska
21.11.2012Spotkanie z Tomaszem Sekielskim
21.11.2012Zebranie Koła Katowickiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego
21.11.2012Spotkanie autorskie z ks. prof. zw. dr. hab. Jerzym Szymikiem
22.11.2012Konferencja pt. „Wyczytać świat. Międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży”
22.11.2012Konwersatorium „Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną...”
22.11.2012Seminarium metodyczne dla polskich nauczycieli-rusycystów
22.11.2012Spotkanie dotyczące współpracy z mediami oraz przepływu informacji związanych z promocją uczelni
22.11.2012Wykład pt. „Scenariusze 2050 – w jaki sposób możemy spojrzeć w przyszłość użytkowania terenu województwa...?”
23.11.2012Posiedzenie prezydium oraz zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
23.11.2012Seminarium „Janusz Korczak. Nauczyciel – Wychowawca – Mistrz”
23.11.2012Spotkanie z cyklu „PPP – DOBRY WYBÓR!”
23.11.2012Uniwersytet Śląski Młodzieży inauguruje pierwszy rok akademicki
24.11.2012Koncert „Serce za serce”
26.11.2012Profesorowie wizytujący gośćmi Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich
26.11.2012Spotkanie na rzecz promocji kierunków matematycznych, przyrodniczych oraz technicznych
26.11.2012Medal okolicznościowy dla JM Rektora UŚ
27.11.2012Konferencja pt. „Zrównoważony rozwój Polski i województwa śląskiego. Wyzwania i możliwości”
27.11.2012Wręczenie nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową poszukującą innowacyjnych rozwiązań
27.11.2012Wykład pt. „Dlaczego epoka oświecenia nie wydała wybitnej epopei?”
27.11.2012Konferencja inaugurująca projekt „Strategia wprowadzania i ocena międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w Polsce…”
27.11.2012Samsung AppCup na Uniwersytecie Śląskim
27.11.2012Porozumienie o współpracy z firmą Glokor Sp. z o.o.
27.11.2012Spotkanie z przedstawicielami firmy proTRADER
27.11.2012Uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego
27.11.2012Projekcje filmów w ramach Światowych Dni Słoweńskiego Filmu Dokumentalnego
28.11.2012Posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji
28.11.2012Konferencja pt. „Utopia. Myślenie − Fantazja – Rzeczywistość”
28.11.2012IT Academic Day 2012
28.11.2012Warsztaty nt. zrównoważonego rozwoju miast i metropolii
28.11.2012Konferencja „Arbitraż a osoby trzecie”
28.11.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem uroczystości jubileuszowych prof. Tadeusza Szulca
28.11.2012Spotkanie Śląskiego Klubu Profesorskiego
29.11.2012Seminarium pt. „Różnice międzykulturowe w środowisku akademickim – jak przełamywać stereotypy”
30.11.2012Seminarium pt. „Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach oraz projektach edukacyjnych dla pozycji uczelni”
30.11.2012Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej
30.11.2012Warsztaty taneczne
30.11.2012Uroczystości barbórkowe Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.