facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Październik 2012
01.10.2012Inauguracja roku akademickiego Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
01.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim
01.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Śląskiej
02.10.2012XLV inauguracja roku akademickiego
02.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
03.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ
03.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk Społecznych UŚ
03.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
03.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ
03.10.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem inauguracji roku akademickiego na Politechnice Łódzkiej
04.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
04.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ
04.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
04.10.2012Inauguracja roku akademickiego w Akademii Muzycznej
05.10.2012I ogólnopolska konferencja pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”
05.10.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem inauguracji roku akademickiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym
06.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim Dzieci
08.10.2012Inauguracja roku akademickiego w Cieszynie
08.10.2012Konferencja pt. „Nauka a Prawo zamówień publicznych”
09.10.2012Podpisanie porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a firmą TechMine Fund SA
09.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Filologicznym UŚ
09.10.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia plenarnego KRUP
09.10.2012Wykłady otwarte prof. Crestona Davisa na Wydziale Filologicznym
10.10.2012Konferencja pt. „Regionalny Ekosystem Innowacji…”
10.10.2012Szkolenie pt. „Zarządzanie własnością intelektualną”
10.10.2012Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Zielonogórskim
10.10.2012Konferencja zespołu badawczego realizującego projekt „Wazowie i Habsburgowie…”
10.10.2012Wręczenie nagród laureatom konkursu „Moje wspomnienia z Uniwersytetu Śląskiego”
10.10.2012Koncert pt. „Jeden Bóg, trzy religie, jeden głos”
11.10.2012Konferencja pt. „Czesi i Polacy w dowcipie i anegdocie politycznej”
11.10.2012Podpisanie umowy z IBM Polska Sp. z o.o.
11.10.2012Konferencja pt. „Polska literatura popularna 1918–1989. Teorie – Historie – Interpretacje”
11.10.2012Wykład pt. „Polska w rozmiarze XXL – odchudzanie się, konieczność czy moda”
12.10.2012Akcja „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”
12.10.2012„Święto Drzewa” z Uniwersytetem Śląskim
12.10.2012Konferencja prasowa dot. uroczystego otwarcia Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
12.10.2012Uroczyste otwarcie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
12.10.2012Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Christianowi von Barowi
12.10.2012Inauguracja roku akademickiego w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku
14.10.2012Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w archikatedrze Chrystusa Króla
15.10.2012Spotkanie z firmą PwC
15.10.2012Trójstronne porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, Microsoft Sp. z o.o. oraz Fundacją „Widzialni”
15.10.2012Konferencja pt. „Cyfrowo wykluczeni”
16.10.2012Spotkanie informacyjne nt. 7. Programu Ramowego UE
16.10.2012Konferencja prasowa dot. pierwszej spółki spin out w Uniwersytecie Śląskim
16.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
16.10.2012Zebranie Koła Katowickiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego
17.10.2012Posiedzenie Kapituły XIV Edycji Nagrody „Czarny Diament”
17.10.2012Wizyta studentów z Ukrainy, Rosji i Mołdawii w UŚ
18.10.2012Konferencja pt. „Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego”
18.10.2012Posiedzenie prezydium KRASP
18.10.2012Szkolenie pt. „Współpraca z klientem: najlepsze metody, dobre praktyki”
18.10.2012„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
18.10.2012„Kapsuła Czasu 2012–2037”
20.10.2012Inauguracja roku akademickiego w Katedrze Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych
20.10.2012Konferencja pt. „Świat, który rozumie jąkanie (ISAD)”
21.10.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia KRPUT
22.10.2012Dni Otwarte Akademickiego Punktu Informacji Biznesowej UŚ
22.10.2012Konferencja pt. „«Starość – nie radość?». Aktywność Osób Starszych i Solidarność Międzypokoleniowa”
22.10.2012Seminarium nt. Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim
22.10.2012Delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej i Regionu Walonii Franck Pezza gościem Uniwersytetu Śląskiego
23.10.2012Dzień z firmą Global BD Trading
23.10.2012JM Rektor UŚ na posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta Katowic
23.10.2012Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
24.10.2012Uroczyste otwarcie Targów Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB 2012
24.10.2012Konferencja pt. „Hydrointegracje 2012”
24.10.2012Spotkanie z cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”
24.10.2012Śląski Klub Profesorski
25.10.2012Konferencja pt. „Śląska inżynieria biomedyczna”
25.10.2012Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
25.10.2012Wykład pt. „Ekstrema klimatyczne i niecodzienne zjawiska atmosferyczne – nowe wyzwania dla klimatologów”
26.10.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia Rady EUA
26.10.2012Konferencja pt. „Polska teoria literatury wśród europejskich Literaturwissenschaften”
26.10.2012Konferencja pt. „BHP – mądry wybór”
26.10.2012Konferencja pt. „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych III”
27.10.2012Warsztat pt. „Coaching kariery – precyzowanie celów zawodowych”
29.10.2012„Wampiriada 2012”
29.10.2012Posiedzenie RKRUA w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej
30.10.2012Akcja honorowego oddawania krwi „Wampiriada” w Cieszynie
30.10.2012Podpisanie porozumienia z Future Processing sp. z o.o.
30.10.2012CXXVII uroczysta promocja doktorska
30.10.2012Wykład dr. Adama Goldwyna
30.10.2012Spotkanie z przedstawicielami Rady Młodych Naukowców
30.10.2012Spotkanie z dr. hab. Marcinem Grynbergiem

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.