facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Kwiecień 2012
01.04.2012Wystawa „Trudne lata – wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL”
02.04.2012Spotkanie pt. „Problematyka służb specjalnych okresu zimnej wojny...”
03.04.2012Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego
03.04.2012Wykład prof. Anthony’ego Bakera na Wydziale Filologicznym
03.04.2012Wybory prorektorów Uniwersytetu Śląskiego
03.04.2012Wykład pt. „Jak nie dać się oszukać…”
03.04.2012Ambasador Japonii w Polsce na Wydziale Filologicznym
03.04.2012Otwarcie Laboratorium Badań Psychologicznych
04.04.2012Warsztat pt. „Ja i moja marka na rynku pracy”
04.04.2012Spotkanie wielkanocne z udziałem ekspertów i studentów
04.04.2012Wykład gościnny prof. UJ dr. hab. Włodzimierza Wróbla
10.04.2012Upamiętnienie ofiar katastrofy smoleńskiej
10.04.2012Regionalny finał konkursu „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości”
11.04.2012XX Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów
12.04.2012Dzień Czekolady na UŚ
12.04.2012Polsko-niemiecka konferencja historyczna pt. „Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych…”
12.04.2012Wykład pt. „Racjonalna gospodarka wodna jako element ekostrategii w biznesie”
13.04.2012Uroczystość otwarcia największego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polsce
13.04.2012Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XVI Konkursu Wiedzy Technicznej
14.04.2012Wizyta kandydatów na studia z Ukrainy
16.04.2012Projekcja filmu pt. „Stalin − czerwony terror”
16.04.2012X Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej
16.04.2012„Etnologia bez granic”
16.04.2012„Praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu...”
16.04.2012Wykład gościnny prof. Romana Doktóra
16.04.2012Dzień Darwina na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
17.04.2012Konferencja pt. „Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa”
17.04.2012Wybory prorektora ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji UŚ
18.04.2012Panel pt. „The 21st century student: Learning in a Globalised World”
18.04.2012 Dzień Kultury Chińskiej
18.04.2012Spotkanie z przedstawicielami firmy Kroll Ontrack
19.04.2012Dzień Otwarty Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ
19.04.2012Konferencja pt. „Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu”
19.04.2012Dr Dion Smythe gościem Katedry Filologii Klasycznej UŚ
19.04.2012Konferencja pt. „Małżeństwo kanoniczne i skutki cywilne jego zawarcia…”
19.04.2012Dzień Otwarty na Wydziale Teologicznym UŚ
19.04.2012Konferencja pt. „Pisarz, literaturoznawca i rzeczywistość – Teodor Parnicki i Stefan Szymutko”
19.04.2012Projekt pt. „Wielkie Korepetycje z Historii”
19.04.2012Szkolenie pt. „Własna marka pod anielskim skrzydłem”
19.04.2012„Theater – Drama – Gesellschaft. Die heutige Perzeption des Werkes von Bertolt Brecht”
19.04.2012CXXV uroczysta promocja doktorska
19.04.2012Szkolenie z dziedziny PR
19.04.2012Wykład pt. „Świat na Rozdrożu – kręte drogi do przyszłości w świetle idei zrównoważonego rozwoju”
19.04.2012Gala wręczenia wyróżnień w ramach Interdyscyplinarnego Konkursu Indeksów
19.04.2012Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych
20.04.2012Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich
20.04.2012Konferencja pt. „Finansowanie i partnerstwo publiczno-prywatne w systemie szkolnictwa wyższego...”
20.04.2012Warsztaty dotyczące „Strategii rozwoju Polski Południowej…”
20.04.2012Spotkanie autorskie z Pierre’em Mertensem
23.04.2012II Forum Nowej Gospodarki
23.04.2012Wykład ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
23.04.2012Konferencja prasowa nt. II Forum Nowej Gospodarki
23.04.2012Warsztaty „111 minut do Kariery”
24.04.2012IV Dzień Kultury Arabskiej
24.04.20128. Studencki Festiwal Nauki
24.04.2012Wizyta gości z Dniepropietrowska
24.04.2012Gala Młodego Biznesu
24.04.2012Spotkanie Forum Ruchu Młodych
24.04.2012Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
25.04.2012Seminarium pt. „Regionalna Strategia Innowacji...”
25.04.2012Wizyta w ramach programu „Study Tours to Poland”
25.04.2012Konkurs pt. „Przyrodnik”
25.04.2012Spotkanie z Grzegorzem Miecugowem na WNS
25.04.2012Debata otwarta „Spis powszechny 2011”
26.04.2012Konferencja pt. „Edukacja, socjalizacja i fizjoterapia w życiu osoby niepełnosprawnej”
26.04.2012IX Węgiel Film Festiwal i Dni Otwarte Wydziału Radia i Telewizji UŚ
26.04.2012Dzień Otwarty na Wydziale Nauk Społecznych UŚ
26.04.2012Konferencja pt. „Nowoczesne trendy w HR”
26.04.2012Spektakl „Walc dla spóźnionych”
26.04.2012Umowa o utworzeniu i prowadzeniu Klasy Uniwersytetu Śląskiego
26.04.2012Wykład pt. „BIOGEO Silesia – regionalny system informacji i baz danych o środowisku...”
26.04.2012Zebranie Koła Katowickiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego
27.04.2012„I Otwarty Kongres FLOSS – nauka i otwartość”
27.04.2012I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Kobieta… bezpieczna”
27.04.2012Wykład prof. Lewisa Feldmana
27.04.2012Uroczystość wręczenia Nagród Godła Promocyjnego Ikona Śląska
28.04.2012Szkolenie nt. wykonywania doświadczeń chemicznych i fizycznych z dziećmi

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.