facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Luty 2012
10.01.2012Wystawa „Kobiety w nauce”
03.02.2012Spotkanie Komitetu Sterującego ds. projektu pt. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności...”
04.02.2012Uroczysty bal charytatywny „Bal z różą. W rytmach latino”
06.02.2012Kurs adaptacyjny dla studentów programu LLP/Erasmus
08.02.2012Konferencja „Bezpieczeństwo narodowe – organizacja, kompetencje i konteksty”
10.02.2012Inauguracja Podyplomowych Studiów Retoryki i Kreowania Wizerunku dla Prawników
15.02.2012Uczelniane Forum Krajowych Ram Kwalifikacji
16.02.2012Jedenaste posiedzenie plenarne KRUP: Lublin, 16-18 lutego 2012 roku
16.02.2012Dyskusja na temat stosunków amerykańsko-irańskich
16.02.2012XX cykl wykładów pt. „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”
18.02.2012Bal Filologa
20.02.2012Otwarta debata w sprawie ACTA
21.02.2012Akcja wyrażająca solidarność z Ivanem Shylą
21.02.2012II posiedzenie Klubu Nowej Gospodarki
21.02.2012Spotkanie z Krzysztofem Mroziewiczem
21.02.2012CXXIV uroczysta promocja doktorska
21.02.2012Wykład ks. bp. prof. dr. hab. Andrzeja Czai
22.02.2012Dzień Słowacki na Wydziale Filologicznym
23.02.2012Wykład pt. „Próba przywrócenia niepylaka apollo (Parnassius apollo) przyrodzie Dolnego Śląska”
28.02.2012Inauguracyjne posiedzenie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego
28.02.2012Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
29.02.2012„Profesjonalizm a interdyscyplinarność oddziaływań w pracy z osobami niepełnosprawnymi”
29.02.2012Wykład prof. dr. hab. Tomasza Chachulskiego

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.