facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
2012
24.05.2011Konferencja pt. „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”
15.12.2011ZiZOZap w fotograficznym skrócie
04.01.2012Kod władzy – gra fabularna w budynku CINiBA
05.01.2012„Diagnostyka termowizyjna w ochronie środowiska”
09.01.2012XXII edycja Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego
10.01.2012Wystawa „Kobiety w nauce”
10.01.2012Spotkanie informacyjne na temat programu stażowego „Kariera na start”
10.01.2012Konferencja prasowa dotycząca programu „DoktoRIS”
11.01.2012Posiedzenie Rady Konsorcjum Projektu POIG ZiZOZap
11.01.2012„W świecie logopedii – studia przypadków”
11.01.2012Debata na temat „Fikcja i Zagłada. Wokół książki »Biedni ludzie z miasta Łodzi« Steve’a Sema-Sandberga”
11.01.2012Hiszpańsko-polskie spotkanie świąteczne
11.01.2012Spotkanie noworoczne organizowane przez ING Bank Śląski SA
12.01.2012Sympozjum „Teologia – antropologia – hermeneutyka…”
12.01.2012Briefing prasowy poświęcony I Ogólnopolskiej Nocy Biologów
12.01.2012Profesor Jan Miodek na Wydziale Filologicznym
12.01.2012Wykład „Czy dobre czasy się skończyły?”
12.01.2012Zebranie Polskiego Towarzystwa Filologicznego
13.01.2012Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza libertarianizmu”
13.01.2012Noc Biologów
14.01.2012Uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji
17.01.2012Satelitarny panel dyskusyjny „Top 500 Innovators…”
18.01.2012Konkurs „Kariera na start”
18.01.2012Sympozjum pt. „Pragnienie przestrzeni. Mathema a humanitas”
18.01.2012Spotkanie z dramaturgiem Arturem Pałygą
19.01.2012Ocena instytucjonalna Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ
19.01.2012Spotkania Naukowe na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
20.01.2012Ambasador Republiki Indonezji Darmansjah Djumala gościem Uniwersytetu Śląskiego
20.01.2012Zajęcia tandemowe z języka polskiego i chińskiego
20.01.2012Koncert noworoczny w podziękowaniu za zaangażowanie na rzecz rozwoju Katowic
20.01.2012Laury Studenckie 2011
21.01.2012Eliminacje okręgowe XLI Olimpiady Biologicznej
24.01.2012Konferencja naukowa pracowników i doktorantów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
24.01.2012Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
25.01.2012Seminarium pt. „Rate-State Frictional Properties of Shale Reservoir Rocks”
25.01.2012Prezydent Opawy gościem Uniwersytetu Śląskiego
25.01.2012Koncert noworoczny Uniwersytetu Trzeciego Wieku
26.01.2012Noworoczne spotkanie członków NSZZ „Solidarność” UŚ
27.01.2012Konferencja pt. „Kariera zaczyna się po pięćdziesiątce!”
27.01.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia Rady EUA
30.01.2012Seminarium „Wspieranie współpracy między uczelniami i firmami…”
31.01.2012Konferencja prasowa dotycząca fuzji drużyn futbolu amerykańskiego
31.01.2012Prezentacja książki „Kariera naukowa w Polsce”
31.01.2012Spotkanie informacyjne pt. „Projekty finansowane ze środków unijnych – od pomysłu poprzez realizację do rozliczenia”
03.02.2012Spotkanie Komitetu Sterującego ds. projektu pt. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności...”
04.02.2012Uroczysty bal charytatywny „Bal z różą. W rytmach latino”
06.02.2012Kurs adaptacyjny dla studentów programu LLP/Erasmus
08.02.2012Konferencja „Bezpieczeństwo narodowe – organizacja, kompetencje i konteksty”
10.02.2012Inauguracja Podyplomowych Studiów Retoryki i Kreowania Wizerunku dla Prawników
15.02.2012Uczelniane Forum Krajowych Ram Kwalifikacji
16.02.2012Jedenaste posiedzenie plenarne KRUP: Lublin, 16-18 lutego 2012 roku
16.02.2012Dyskusja na temat stosunków amerykańsko-irańskich
16.02.2012XX cykl wykładów pt. „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”
18.02.2012Bal Filologa
20.02.2012Otwarta debata w sprawie ACTA
21.02.2012II posiedzenie Klubu Nowej Gospodarki
21.02.2012Akcja wyrażająca solidarność z Ivanem Shylą
21.02.2012Spotkanie z Krzysztofem Mroziewiczem
21.02.2012CXXIV uroczysta promocja doktorska
21.02.2012Wykład ks. bp. prof. dr. hab. Andrzeja Czai
22.02.2012Dzień Słowacki na Wydziale Filologicznym
23.02.2012Wykład pt. „Próba przywrócenia niepylaka apollo (Parnassius apollo) przyrodzie Dolnego Śląska”
28.02.2012Inauguracyjne posiedzenie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego
28.02.2012Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
29.02.2012„Profesjonalizm a interdyscyplinarność oddziaływań w pracy z osobami niepełnosprawnymi”
29.02.2012Wykład prof. dr. hab. Tomasza Chachulskiego
01.03.2012Dni Kultury Bułgarskiej
01.03.2012Konferencja pt. „Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku”
01.03.2012Wykład pt. „Polityka wodna w Unii Europejskiej”
01.03.2012Zebranie Koła Katowickiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego
03.03.2012IV Logopedyczne Dni UŚ
05.03.2012Naukowcy z Università degli Studi di Napoli „L’Orientale” gośćmi Uniwersytetu Śląskiego
06.03.2012VI Ogólnopolski Konkurs Chemiczny
06.03.2012Dzień otwarty w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ
06.03.2012Uroczystość wręczenia stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego
07.03.2012Warsztaty poświęcone mikroskopii optycznej
07.03.2012Spotkanie z firmą PwC na Wydziale Filologicznym
07.03.2012Wykład prof. Ireny Lipowicz na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
08.03.2012Konferencja „Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego”
08.03.2012Konferencja pt. „Muzyka burząca mury”
08.03.2012Wykład pt. „Bioremediacja – nadzieje i problemy”
09.03.2012Rocznica inauguracji działalności Narodowego Centrum Nauki
09.03.2012XVIII Krajowa Konferencja Tematyczna Parlamentu Studentów
12.03.2012Wystawa w ramach projektu „Galeria tymczasowa”
12.03.2012Spotkanie informacyjne z ambasadorem firmy MARS
12.03.2012„TVN Poławiacze Pereł”
12.03.2012Tydzień Mózgu 2012
13.03.2012Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
13.03.2012Wykład prof. Jerzego Mikułowskiego-Pomorskiego
14.03.2012Święto Liczby Pi
14.03.2012Seminarium w ramach projektu „Widmo”
15.03.2012Posiedzenie prezydium KRASP w Uniwersytecie Śląskim
15.03.2012Spotkanie Forum Nordystycznego Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚ
15.03.2012Sesja naukowa pt. „Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL”
15.03.2012Jubileusz prof. zw. dr hab. Krystyny Kleszczowej
15.03.2012Wykład pt. „Chruściki (Trichoptera) – owady z własnym domkiem w służbie monitoringu wód”
15.03.2012Szkolenie z zakresu skutecznego wyznaczania celów
20.03.2012Bezpłatne badanie wzroku
20.03.2012Dzień Otwarty w Instytucie Psychologii UŚ
20.03.2012Dni Frankofonii na Wydziale Filologicznym
20.03.2012Czat z kandydatem na Rektora UŚ prof. Wiesławem Banysiem
21.03.2012IV Ogólnopolski Konkurs Fizyczny – „Fizyka się liczy”
21.03.2012XVI Konkurs Wiedzy Technicznej
21.03.2012Światowy Dzień Wody na Wydziale Nauk o Ziemi
21.03.2012VII Festiwal Humoru
21.03.2012Obchody święta wiosny na Wydziale Filologicznym
22.03.2012Konferencja pt. „Zostań rekinem biznesu”
22.03.2012Wizyta studentów z Ukrainy, Rosji i Mołdawii w UŚ
22.03.2012„Sekularyzm i poprawność polityczna – moda czy nowa epoka?”
22.03.2012„»Gigantyczni spryciarze« – dzięki czemu pozbawione mózgu drzewa odniosły sukces w środowisku”
23.03.2012Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ Sławomirowi Mrożkowi
24.03.2012VI zjazd „Ponadregionalnych Warsztatów Naukowych”
24.03.2012Wizyta młodzieży z Ukrainy w Szkole Języka i Kultury Polskiej
26.03.2012Dzień Otwarty w Szkole Zarządzania UŚ
26.03.2012Szkolenie z zakresu podstaw technicznych fotografii
26.03.2012Spotkanie z aktorem i reżyserem Robertem Talarczykiem
27.03.2012Posiedzenie prezentacyjne i posiedzenie wyborcze Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
27.03.2012Otwarty wykład Katedry Literatury Porównawczej UŚ
28.03.2012Konferencja pt. „Made in China – rozmowy o Państwie Środka”
28.03.2012LLP Erasmus – spotkanie informacyjne dla studentów WPiA
28.03.2012Spotkanie „Role Models”
29.03.2012III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
29.03.2012Konferencja pt. „Dylematy polskiej i węgierskiej polityki narodowościowej XX wieku”
29.03.2012Utworzenie Amerykańskiego Centrum Kultury i Informacji „American Corner”
29.03.2012Szkolenie pt. „Planowanie kariery zawodowej”
29.03.2012Wykład pt. „Uwarunkowania degradacji jezior w Polsce i na świecie”
29.03.2012Wykład dr. Krzysztofa Rzepkowskiego na Wydziale Filologicznym
29.03.2012Wielkanoc w Szkole Języka i Kultury Polskiej
29.03.2012Szkolenie „Sztuka zarządzania sobą w stresie…”
30.03.2012Konferencja pt. „Linguistic Snapshots: Language and Cognition”
30.03.2012Podpisanie umowy na wykonanie projektu nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
31.03.2012VI zjazd „Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego”
01.04.2012Wystawa „Trudne lata – wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL”
02.04.2012Spotkanie pt. „Problematyka służb specjalnych okresu zimnej wojny...”
03.04.2012Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego
03.04.2012Wykład prof. Anthony’ego Bakera na Wydziale Filologicznym
03.04.2012Wybory prorektorów Uniwersytetu Śląskiego
03.04.2012Wykład pt. „Jak nie dać się oszukać…”
03.04.2012Ambasador Japonii w Polsce na Wydziale Filologicznym
03.04.2012Otwarcie Laboratorium Badań Psychologicznych
04.04.2012Warsztat pt. „Ja i moja marka na rynku pracy”
04.04.2012Spotkanie wielkanocne z udziałem ekspertów i studentów
04.04.2012Wykład gościnny prof. UJ dr. hab. Włodzimierza Wróbla
10.04.2012Regionalny finał konkursu „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości”
10.04.2012Upamiętnienie ofiar katastrofy smoleńskiej
11.04.2012XX Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów
12.04.2012Dzień Czekolady na UŚ
12.04.2012Polsko-niemiecka konferencja historyczna pt. „Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych…”
12.04.2012Wykład pt. „Racjonalna gospodarka wodna jako element ekostrategii w biznesie”
13.04.2012Uroczystość otwarcia największego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polsce
13.04.2012Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XVI Konkursu Wiedzy Technicznej
14.04.2012Wizyta kandydatów na studia z Ukrainy
16.04.2012Projekcja filmu pt. „Stalin − czerwony terror”
16.04.2012„Etnologia bez granic”
16.04.2012X Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej
16.04.2012„Praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu...”
16.04.2012Wykład gościnny prof. Romana Doktóra
16.04.2012Dzień Darwina na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
17.04.2012Konferencja pt. „Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa”
17.04.2012Wybory prorektora ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji UŚ
18.04.2012Panel pt. „The 21st century student: Learning in a Globalised World”
18.04.2012 Dzień Kultury Chińskiej
18.04.2012Spotkanie z przedstawicielami firmy Kroll Ontrack
19.04.2012Dzień Otwarty Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ
19.04.2012Dr Dion Smythe gościem Katedry Filologii Klasycznej UŚ
19.04.2012Konferencja pt. „Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu”
19.04.2012Konferencja pt. „Małżeństwo kanoniczne i skutki cywilne jego zawarcia…”
19.04.2012Projekt pt. „Wielkie Korepetycje z Historii”
19.04.2012Szkolenie pt. „Własna marka pod anielskim skrzydłem”
19.04.2012Dzień Otwarty na Wydziale Teologicznym UŚ
19.04.2012Konferencja pt. „Pisarz, literaturoznawca i rzeczywistość – Teodor Parnicki i Stefan Szymutko”
19.04.2012„Theater – Drama – Gesellschaft. Die heutige Perzeption des Werkes von Bertolt Brecht”
19.04.2012CXXV uroczysta promocja doktorska
19.04.2012Szkolenie z dziedziny PR
19.04.2012Wykład pt. „Świat na Rozdrożu – kręte drogi do przyszłości w świetle idei zrównoważonego rozwoju”
19.04.2012Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych
19.04.2012Gala wręczenia wyróżnień w ramach Interdyscyplinarnego Konkursu Indeksów
20.04.2012Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich
20.04.2012Warsztaty dotyczące „Strategii rozwoju Polski Południowej…”
20.04.2012Konferencja pt. „Finansowanie i partnerstwo publiczno-prywatne w systemie szkolnictwa wyższego...”
20.04.2012Spotkanie autorskie z Pierre’em Mertensem
23.04.2012II Forum Nowej Gospodarki
23.04.2012Wykład ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina
23.04.2012Konferencja prasowa nt. II Forum Nowej Gospodarki
23.04.2012Warsztaty „111 minut do Kariery”
24.04.2012IV Dzień Kultury Arabskiej
24.04.20128. Studencki Festiwal Nauki
24.04.2012Wizyta gości z Dniepropietrowska
24.04.2012Gala Młodego Biznesu
24.04.2012Spotkanie Forum Ruchu Młodych
24.04.2012Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
25.04.2012Seminarium pt. „Regionalna Strategia Innowacji...”
25.04.2012Wizyta w ramach programu „Study Tours to Poland”
25.04.2012Konkurs pt. „Przyrodnik”
25.04.2012Spotkanie z Grzegorzem Miecugowem na WNS
25.04.2012Debata otwarta „Spis powszechny 2011”
26.04.2012Konferencja pt. „Edukacja, socjalizacja i fizjoterapia w życiu osoby niepełnosprawnej”
26.04.2012Konferencja pt. „Nowoczesne trendy w HR”
26.04.2012IX Węgiel Film Festiwal i Dni Otwarte Wydziału Radia i Telewizji UŚ
26.04.2012Dzień Otwarty na Wydziale Nauk Społecznych UŚ
26.04.2012Spektakl „Walc dla spóźnionych”
26.04.2012Umowa o utworzeniu i prowadzeniu Klasy Uniwersytetu Śląskiego
26.04.2012Wykład pt. „BIOGEO Silesia – regionalny system informacji i baz danych o środowisku...”
26.04.2012Zebranie Koła Katowickiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego
27.04.2012„I Otwarty Kongres FLOSS – nauka i otwartość”
27.04.2012I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Kobieta… bezpieczna”
27.04.2012Wykład prof. Lewisa Feldmana
27.04.2012Uroczystość wręczenia Nagród Godła Promocyjnego Ikona Śląska
28.04.2012Szkolenie nt. wykonywania doświadczeń chemicznych i fizycznych z dziećmi
03.05.2012Obchody Święta Narodowego 3 Maja
08.05.2012IV edycja warsztatów pt. „Zawód: tłumacz”
08.05.2012Dzień Otwarty w CINiBA
08.05.2012Wystawa pt. „Mój Korczak – Janusz Korczak w pracach studentów”
08.05.2012Wykład pt. „Prawdy wieczne w nauce”
08.05.2012Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz
09.05.2012Szkolenie pt. „Zostań rekinem biznesu – strategie sukcesu w praktyce”
09.05.2012Juwenalia w Rybniku
09.05.2012Konferencja pt. „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego świata”
09.05.2012Dzień Kultury Kanadyjskiej
09.05.2012II Śląskie Forum Organizacji Uczelnianych Związku Nauczycielstwa Polskiego
10.05.2012Szkolenie pt. „Biznesplan”
10.05.2012Podpisanie umowy z Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości
10.05.2012Spotkanie z przedstawicielami firmy Steria Polska
10.05.2012Spotkanie pt. „Którędy do pracy?”
10.05.2012Wykład pt. „Wpływ zanieczyszczeń środowiska na porosty”
10.05.2012Puchar EURO 2012 w Katowicach
10.05.2012Warsztat pt. „Sztuka automasażu – zrelaksuj się!”
11.05.2012Szkolenie pt. „Marketing”
11.05.2012Briefing prasowy nt. Dnia Roślin
11.05.2012Szkolenie pt. „Nie tylko wiedza – umiejętności przydatne w pracy”
14.05.2012Europejski Kongres Gospodarczy 2012
14.05.2012Juwenalia Zagłębiowskie 2012
14.05.2012Seminarium pt. „Diabeł tkwi w... kulturze”
14.05.2012Wykład prof. Hansa Sauera
14.05.2012Spotkanie Rady Konsultacyjnej RIG
15.05.2012Wykład prof. Kristīne Užule
16.05.2012Panel pt. „Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce…”
16.05.2012Jubileusz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
16.05.2012Szkolenie pt. „Daj się złowić… łowcy głów!”
17.05.2012Dzień Otwarty Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych
17.05.2012Ruszają „Uniwersyteckie Spotkania z Nauką”
17.05.2012Erasmus Day
17.05.2012Spotkanie „Biznes dla Uczelni, Uczelnie dla Biznesu”
17.05.2012Wykład pt. „Owady jako świadkowie zbrodni – entomologia w służbie medycyny sądowej”
17.05.2012Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Stanisławowi Skrowaczewskiemu
17.05.2012Szkolenie pt. „Szybkie czytanie”
17.05.2012Noc Tortur na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
18.05.2012Praktyki modelowe dotyczące zdrowego stylu życia
18.05.2012Konferencja pt. „Utile Dulci – Wiek XVIII (nie tylko) w szkole…”
18.05.2012Dzień Roślin na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
18.05.2012EUROUŚ 2012 – Majówka z Uniwersytetem Śląskim
18.05.2012Szkolenie pt. „Idealne notatki”
21.05.2012„Cash Flow Day”
21.05.2012Juwenalia Śląskie 2012
21.05.2012Wykład gościnny prof. Andrzeja Elżanowskiego
21.05.2012Wręczenie wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla aktywnych studentów i doktorantów
22.05.2012Podpisanie porozumienia dotyczącego powołania Akademii Nowych Technologii BlackBerry®
22.05.2012Inauguracja Akademii BlackBerry® na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ
22.05.2012Gala „Śląskich Asów”
22.05.2012Spotkanie pt. „O metodzie naukowej biotechnologii”
23.05.2012Sympozjum pt. „O-powiedzieć czas”
24.05.2012Konferencja naukowa pt. „Dramat i doświadczenie”
24.05.2012Konferencja pt. „Językowe/tekstualne/kulturowe praktyki choroby w literaturze”
24.05.2012Szkolenie pt. „Jak pozyskać dotacje na założenie firmy”
24.05.2012Kontrola instytucjonalna na Wydziale Nauk Społecznych
24.05.2012Konferencja pt. „Szanse Oddziałów Terenowych TVP S.A.”
24.05.2012Otwarcie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego
24.05.2012Posiedzenie prezydium i zgromadzenie plenarne KRASP
24.05.2012Wykład pt. „Geny plus środowisko, czyli jak i dlaczego się starzejemy”
24.05.2012Spotkanie w ramach projektu „StartUp Mixer”
24.05.2012Szkolenie pt. „Techniki pamięciowe”
24.05.2012Wręczenie „Górnośląskich Tacytów”
25.05.2012I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. „Arthropod”
25.05.2012Szkolenie pt. „Ochrona własności intelektualnej”
25.05.2012Szkolenie pt. „Koncentracja na czas”
26.05.2012Warsztaty pt. „Substancje trujące w świecie roślin i zwierząt”
26.05.2012Śląski Integracyjny Piknik Naukowy
26.05.2012Mecz sparingowy pomiędzy zawodnikami senatów uczelni polskich a drużyną śląskich dziennikarzy
28.05.2012Państwowa Komisja Akredytacyjna dokona oceny kierunku edukacja techniczno-informatyczna
28.05.2012„Migrująca Europa – migracja zarobkowa i edukacyjna w Unii Europejskiej…”
28.05.2012Spotkanie z Barbarą Włodarczyk
28.05.2012Licea nawiązują współpracę z Uniwersytetem Śląskim
28.05.2012Wykład prof. Sergiusza Sharypkina
29.05.2012III Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Geologia, hydrogeologia i geofizyka…”
29.05.2012Wampiriada – akcja honorowego krwiodawstwa
29.05.2012Konferencja prasowa nt. charytatywnego meczu „Senat kontra Senat”
29.05.2012Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
30.05.2012Konferencja pt. „Polityka zagraniczna V Republiki Francuskiej”
30.05.2012Światowy Dzień bez Tytoniu na UŚ
30.05.2012Konferencja prasowa poświęcona akcji „Bukiety Dobroci”
30.05.2012Uroczyste otwarcie projektu BIOGEO – SILESIA ORSIP
30.05.2012Gala wręczenia nagród w Konkursie Indeksów Studentów Wydziału Filologicznego
30.05.2012Spektakl na ulicy Bankowej
31.05.2012Konferencja „Bezpieczeństwo w transporcie. Znaczenie czynników psychologicznych”
31.05.2012USiołek wytypuje zwycięską drużynę w meczu „Senat kontra Senat”
31.05.2012JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś uczestnikiem sesji Rady Miasta Sosnowca
31.05.2012Spotkanie nt. książki „Koniec systemu władzy…”
31.05.2012Benefis z okazji 80. rocznicy urodzin prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Wójcika
31.05.2012Projekcja filmu pt. „Hell”
01.06.2012I Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pt. „Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki…”
01.06.2012Autobus LTE na UŚ
01.06.2012Mecz charytatywny „Senat kontra Senat”
02.06.2012XVI uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu
03.06.2012X Wielki Piknik „Regiony Europy i Świata”
04.06.2012JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś i prof. Czesław Martysz uczestnikami konferencji w Wiśle
04.06.2012Konferencja pt. „Sześciolatek w szkole”
05.06.2012CXXVI uroczysta promocja doktorska
05.06.2012Spotkanie informacyjne nt. kierunku doradztwo filozoficzne i coaching
06.06.201244. urodziny Uniwersytetu Śląskiego
06.06.2012Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
13.06.2012Hispanofonia 2012
13.06.2012Spotkanie promujące studia we Francji
13.06.2012Konferencja prasowa dotycząca strategii promocji Katowic
14.06.2012XXXIV Sympozjum Polarne
14.06.2012Szkolenie pt. „Finanse i rachunkowość”
14.06.2012Zebranie Koła Katowickiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego
15.06.2012Szkolenie pt. „Jak pozyskać dotacje na założenie własnej firmy?”
18.06.2012Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ Wojciechowi Kilarowi
18.06.2012Spotkanie katowickiego oddziału Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL)
19.06.2012Spotkanie pt. „Polska oraz niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej…”
19.06.2012Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz medali Komisji Edukacji Narodowej
20.06.2012Konferencja pt. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
20.06.2012Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
22.06.2012Szkolenie pt. „Ochrona własności intelektualnej”
22.06.2012Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP
23.06.2012Konferencja pt. „Model funkcjonowania studiów doktoranckich…”
25.06.2012Podsumowanie koncertu charytatywnego „Kapela serc”
25.06.2012Konferencja prasowa pt. „Kierunki zamawiane szansą na lepszą pracę”
25.06.2012Prezentacja wyników badań dotyczących przestrzeni publicznej śląskich miast
26.06.2012Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
27.06.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
27.06.2012Promocja książki pt. „Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich…”
28.06.2012Szkolenie pt. „Biznesplan”
28.06.2012Prof. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem konferencji w ramach projektu „DoktoRIS…”
29.06.2012Szkolenie pt. „Marketing”
29.06.2012Szkolenie pt. „Zarządzanie własnością intelektualną”
29.06.2012Konferencja podsumowująca projekt „Diagnoza problemów społecznych…”
02.07.2012Spotkanie z mediami dotyczące I Pikniku Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego
02.07.2012English Summer Course
04.07.2012VI Letnie Warsztaty Doktoranckie
05.07.2012Szkolenie w ramach „Wakacji z karierą”
05.07.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia Senatu RP
05.07.2012Spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Nauki
08.07.2012XII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich
12.07.2012Szkolenie pt. „Finanse i rachunkowość”
12.07.2012Szkolenie z cyklu „Wakacje z karierą”
12.07.2012Uroczystość wręczenia certyfikatów za prowadzenie najlepszych kierunków studiów
13.07.2012Szkolenie pt. „Ochrona własności intelektualnej”
16.07.2012Happening „Uniwersytet Śląski dodaje dzieciom skrzydeł”
19.07.2012III szkolenie w ramach „Wakacji z karierą”
23.07.2012Delegacja filologii polskiej Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych Hankuk z Korei Południowej w UŚ
24.07.2012Szkolenie pt. „Myśl i działaj jak lider”
24.07.2012Konferencja prasowa nt. II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
26.07.2012Szkolenie pt. „Biznesplan”
27.07.2012Szkolenie pt. „Marketing”
27.07.2012Podpisanie porozumienia z YoshiPrivate Investment S.A.
29.07.2012XXII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie
01.08.2012Posiedzenie kapituły konkursu „Marka – Śląskie”
02.08.2012Szkolenie pt. „Jak mówić, żeby nas słuchano?...”
09.08.2012Szkolenie pt. „Inwestycje i rozwój, czyli jak pozyskać dotacje na założenie własnej firmy”
09.08.2012Debata pt. „Kryzys w uniwersytecie?”
10.08.2012Szkolenie pt. „Finanse i rachunkowość”
12.08.2012Sprawdzian z polskiego dla cudzoziemców
14.08.2012Szkolenie pt. „Z czym do ludzi, czyli jak znaleźć własną drogę na rynku pracy?”
17.08.2012Szkolenie pt. „Ochrona własności intelektualnej”
19.08.2012Międzynarodowy letni kurs pianistyczny
23.08.2012Szkolenie pt. „Zostań rekinem biznesu – strategie sukcesu w praktyce”
24.08.2012Konferencja prasowa dotycząca XXV Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego
25.08.2012XXV Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny
29.08.2012JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś uczestnikiem spotkania z przedstawicielami EUA
30.08.2012Konferencja prasowa dot. I Pikniku Absolwentów UŚ
30.08.2012Prof. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem otwarcia obiektu Górnośląskiego Parku Przemysłowego
01.09.2012I Piknik Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego
03.09.2012Inauguracja roku szkolnego IV LO w Uniwersytecie Śląskim
03.09.2012Uroczysta inauguracja intensywnego kursu adaptacyjnego dla studentów programu Erasmus
05.09.2012XXVIII Osobliwości Świata Fizyki
06.09.2012Konferencja prasowa dotycząca Targów Książki w Katowicach
06.09.2012Obchody 147. rocznicy urodzin miasta Katowic
07.09.2012Śląski Salon Maturzystów
07.09.2012Targi Książki w Katowicach
07.09.2012Uroczystość wręczenia Nagrody im. Adama Mickiewicza 2012
08.09.2012Miasteczko sportowe w Katowicach-Ligocie
09.09.2012Posiedzenie prezydium KRASP
12.09.2012Posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji
13.09.2012Szkolenie pt. „Finanse i rachunkowość”
13.09.2012Konferencja prasowa poświęcona inauguracji sezonu w futsal ekstraklasie
14.09.2012UŚ laureatem nagrody „Amicus Amico”
15.09.2012Wykłady otwarte Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
17.09.2012Konferencja prasowa poświęcona Uniwersytetowi Śląskiemu Młodzieży
17.09.2012IX Polski Zjazd Filozoficzny
19.09.2012Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy
19.09.2012Posiedzenie Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
20.09.2012Międzynarodowa Konferencja GRIEVINGS 2012
20.09.2012Debata na temat szkolnictwa wyższego w Polsce
22.09.2012Jubileusz prof. dr. hab. Bohdana Krzysztofa Bogackiego
23.09.2012Szkoła Letnia w Rybniku
23.09.2012Koncert pt. „Evening in the Palace of Reason”
24.09.2012II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
24.09.2012Orientation Week dla studentów programu LLP/Erasmus
24.09.2012Uroczyste otwarcie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej ŚUM
25.09.2012Tydzień adaptacyjny dla studentów z zagranicy
25.09.2012Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
25.09.2012Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów
26.09.2012Warsztaty audiodeskrypcji dzieł filmowych
26.09.2012Podpisanie umowy z Zakładem Karnym w Cieszynie
26.09.2012Konferencja prasowa na temat Śląskiej Nocy Naukowców
27.09.2012Konferencja prasowa dot. XLV inauguracji roku akademickiego w UŚ
28.09.2012Warsztaty pt. „Psychologia przywództwa”
28.09.2012Spotkanie Rady Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji w Warszawie
28.09.2012Warsztaty pt. „Sztuka szukania w labiryncie informacji”
28.09.2012Śląska Noc Naukowców 2012
28.09.2012Inauguracja Akademii Młodych Biologów LYKEION
28.09.2012Spotkanie pt. „Między wojną a pokojem...”
28.09.2012Warsztaty pt. „W drogę! Rodzinna gra edukacyjna na temat krajów romańskich”
28.09.2012Warsztaty pt. „Wenecja – świat mostów, szkła i lwa”
28.09.2012Warsztaty pt. „I Ty możesz zostać dzwonnikiem z Notre-Dame…”
28.09.2012Warsztaty pt. „Chodź, odkryj z nami stolicę Hiszpanii”
28.09.2012Warsztaty pt. „Odkrywamy mroczne tajemnice zamków Półwyspu Iberyjskiego”
28.09.2012Warsztaty pt. „Chemiczne abrakadabra”
28.09.2012Występ rapera Jona Chase’a
28.09.2012Warsztaty pt. „Lekarz + inżynier = przyszłość medycyny”
28.09.2012Warsztaty pt. „Jak roboty żyją ze sobą w zgodzie? – Swarm-bots”
01.10.2012Inauguracja roku akademickiego Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
01.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Śląskiej
01.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim
02.10.2012XLV inauguracja roku akademickiego
02.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
03.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ
03.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
03.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk Społecznych UŚ
03.10.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem inauguracji roku akademickiego na Politechnice Łódzkiej
03.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ
04.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
04.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ
04.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
04.10.2012Inauguracja roku akademickiego w Akademii Muzycznej
05.10.2012I ogólnopolska konferencja pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”
05.10.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem inauguracji roku akademickiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym
06.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim Dzieci
08.10.2012Inauguracja roku akademickiego w Cieszynie
08.10.2012Konferencja pt. „Nauka a Prawo zamówień publicznych”
09.10.2012Podpisanie porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a firmą TechMine Fund SA
09.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Filologicznym UŚ
09.10.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia plenarnego KRUP
09.10.2012Wykłady otwarte prof. Crestona Davisa na Wydziale Filologicznym
10.10.2012Szkolenie pt. „Zarządzanie własnością intelektualną”
10.10.2012Konferencja pt. „Regionalny Ekosystem Innowacji…”
10.10.2012Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Zielonogórskim
10.10.2012Konferencja zespołu badawczego realizującego projekt „Wazowie i Habsburgowie…”
10.10.2012Wręczenie nagród laureatom konkursu „Moje wspomnienia z Uniwersytetu Śląskiego”
10.10.2012Koncert pt. „Jeden Bóg, trzy religie, jeden głos”
11.10.2012Konferencja pt. „Czesi i Polacy w dowcipie i anegdocie politycznej”
11.10.2012Podpisanie umowy z IBM Polska Sp. z o.o.
11.10.2012Konferencja pt. „Polska literatura popularna 1918–1989. Teorie – Historie – Interpretacje”
11.10.2012Wykład pt. „Polska w rozmiarze XXL – odchudzanie się, konieczność czy moda”
12.10.2012Akcja „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”
12.10.2012„Święto Drzewa” z Uniwersytetem Śląskim
12.10.2012Konferencja prasowa dot. uroczystego otwarcia Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
12.10.2012Uroczyste otwarcie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
12.10.2012Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Christianowi von Barowi
12.10.2012Inauguracja roku akademickiego w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku
14.10.2012Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w archikatedrze Chrystusa Króla
15.10.2012Spotkanie z firmą PwC
15.10.2012Trójstronne porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, Microsoft Sp. z o.o. oraz Fundacją „Widzialni”
15.10.2012Konferencja pt. „Cyfrowo wykluczeni”
16.10.2012Spotkanie informacyjne nt. 7. Programu Ramowego UE
16.10.2012Konferencja prasowa dot. pierwszej spółki spin out w Uniwersytecie Śląskim
16.10.2012Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
16.10.2012Zebranie Koła Katowickiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego
17.10.2012Posiedzenie Kapituły XIV Edycji Nagrody „Czarny Diament”
17.10.2012Wizyta studentów z Ukrainy, Rosji i Mołdawii w UŚ
18.10.2012Konferencja pt. „Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego”
18.10.2012Posiedzenie prezydium KRASP
18.10.2012Szkolenie pt. „Współpraca z klientem: najlepsze metody, dobre praktyki”
18.10.2012„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
18.10.2012„Kapsuła Czasu 2012–2037”
20.10.2012Inauguracja roku akademickiego w Katedrze Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych
20.10.2012Konferencja pt. „Świat, który rozumie jąkanie (ISAD)”
21.10.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia KRPUT
22.10.2012Dni Otwarte Akademickiego Punktu Informacji Biznesowej UŚ
22.10.2012Konferencja pt. „«Starość – nie radość?». Aktywność Osób Starszych i Solidarność Międzypokoleniowa”
22.10.2012Seminarium nt. Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim
22.10.2012Delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej i Regionu Walonii Franck Pezza gościem Uniwersytetu Śląskiego
23.10.2012Dzień z firmą Global BD Trading
23.10.2012JM Rektor UŚ na posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta Katowic
23.10.2012Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
24.10.2012Uroczyste otwarcie Targów Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB 2012
24.10.2012Konferencja pt. „Hydrointegracje 2012”
24.10.2012Spotkanie z cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”
24.10.2012Śląski Klub Profesorski
25.10.2012Konferencja pt. „Śląska inżynieria biomedyczna”
25.10.2012Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
25.10.2012Wykład pt. „Ekstrema klimatyczne i niecodzienne zjawiska atmosferyczne – nowe wyzwania dla klimatologów”
26.10.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia Rady EUA
26.10.2012Konferencja pt. „Polska teoria literatury wśród europejskich Literaturwissenschaften”
26.10.2012Konferencja pt. „BHP – mądry wybór”
26.10.2012Konferencja pt. „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych III”
27.10.2012Warsztat pt. „Coaching kariery – precyzowanie celów zawodowych”
29.10.2012„Wampiriada 2012”
29.10.2012Posiedzenie RKRUA w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej
30.10.2012Akcja honorowego oddawania krwi „Wampiriada” w Cieszynie
30.10.2012Podpisanie porozumienia z Future Processing sp. z o.o.
30.10.2012CXXVII uroczysta promocja doktorska
30.10.2012Wykład dr. Adama Goldwyna
30.10.2012Spotkanie z przedstawicielami Rady Młodych Naukowców
30.10.2012Spotkanie z dr. hab. Marcinem Grynbergiem
05.11.2012Podpisanie porozumienia z firmą ELBIT Śliwińscy sp. j.
06.11.2012„Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”
06.11.2012Konferencja pt. „Gospodarka niskoemisyjna, węgiel kamienny – realia polskie”
06.11.2012Otwarcie Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej – American Corner
06.11.2012„Election Night 2012” – Amerykańskie Wybory Prezydenckie w Katowicach
07.11.2012JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP z wizytą w Brazylii
07.11.2012Szósta edycja Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono mi!”
07.11.2012Spotkanie z cyklu „Europa na rozdrożu”
08.11.2012„ITIL, czyli jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne”
08.11.2012Wykład pt. „Puszcza Białowieska – mity i rzeczywistość XXI wieku”
08.11.2012Pierwszy StartUp Training Online
08.11.2012„Koncepcja spontanicznego społeczeństwa w myśli F.A. Hayeka”
09.11.2012Wizyta studentów z Ukrainy, Rosji i Mołdawii w UŚ
10.11.2012III edycja konferencji pt. „Światowy Dzień Użyteczności”
10.11.201250. jubileuszowa Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości
10.11.2012Radio Egida ma już 43 lata
11.11.2012Obchody Święta Niepodległości
12.11.2012Wykład pt. „Budowanie Strategii Organizacji”
12.11.2012Szkolenie pt. „Gender Mainstreaming”
13.11.2012Kampania „Co nas spina? Studencie zadbaj o swoją psychikę!”
13.11.2012Briefing prasowy dot. kampanii „Co nas spina? Studencie zadbaj o swoją psychikę!”
14.11.2012GIS Day 2012
14.11.2012Prelekcja prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka
15.11.2012Konferencja pt. „Więzi wspólnoty: literatura – religia – komparatystyka”
15.11.2012V Dzień Kultury Arabskiej w Instytucie Języka Angielskiego
15.11.2012Konferencja pt. „Codzienność oświeconych”
15.11.2012Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu na Uniwersytecie Śląskim
16.11.2012Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich
16.11.2012Konferencja pt. „Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020…”
16.11.2012Uroczystość wręczenia „Czarnych Diamentów”
19.11.2012Międzynarodowe seminarium „Horizon 2020”
19.11.2012Konferencja pt. „Pogranicza płci”
19.11.2012Akcja bezpłatnego badania wzroku
19.11.2012Spotkanie na temat współpracy w mikroskopii
19.11.2012II ogólnouczelniane seminarium nt. Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim
20.11.2012Konkurs wiedzy prawniczej „Lex Empiricus”
20.11.2012Konferencja inaugurująca projekt „Eko-staż”
20.11.2012„Dzień Campus France w Polsce – Studia we Francji”
20.11.2012Spotkanie pt. „Co nam zostało z tamtych lat”
20.11.2012Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
21.11.2012Spotkanie z korporacją Philip Morris Polska
21.11.2012Spotkanie z Tomaszem Sekielskim
21.11.2012Zebranie Koła Katowickiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego
21.11.2012Spotkanie autorskie z ks. prof. zw. dr. hab. Jerzym Szymikiem
22.11.2012Konwersatorium „Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną...”
22.11.2012Konferencja pt. „Wyczytać świat. Międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży”
22.11.2012Seminarium metodyczne dla polskich nauczycieli-rusycystów
22.11.2012Spotkanie dotyczące współpracy z mediami oraz przepływu informacji związanych z promocją uczelni
22.11.2012Wykład pt. „Scenariusze 2050 – w jaki sposób możemy spojrzeć w przyszłość użytkowania terenu województwa...?”
23.11.2012Posiedzenie prezydium oraz zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
23.11.2012Seminarium „Janusz Korczak. Nauczyciel – Wychowawca – Mistrz”
23.11.2012Spotkanie z cyklu „PPP – DOBRY WYBÓR!”
23.11.2012Uniwersytet Śląski Młodzieży inauguruje pierwszy rok akademicki
24.11.2012Koncert „Serce za serce”
26.11.2012Profesorowie wizytujący gośćmi Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich
26.11.2012Spotkanie na rzecz promocji kierunków matematycznych, przyrodniczych oraz technicznych
26.11.2012Medal okolicznościowy dla JM Rektora UŚ
27.11.2012Konferencja pt. „Zrównoważony rozwój Polski i województwa śląskiego. Wyzwania i możliwości”
27.11.2012Wykład pt. „Dlaczego epoka oświecenia nie wydała wybitnej epopei?”
27.11.2012Konferencja inaugurująca projekt „Strategia wprowadzania i ocena międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w Polsce…”
27.11.2012Wręczenie nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową poszukującą innowacyjnych rozwiązań
27.11.2012Samsung AppCup na Uniwersytecie Śląskim
27.11.2012Porozumienie o współpracy z firmą Glokor Sp. z o.o.
27.11.2012Spotkanie z przedstawicielami firmy proTRADER
27.11.2012Uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego
27.11.2012Projekcje filmów w ramach Światowych Dni Słoweńskiego Filmu Dokumentalnego
28.11.2012Posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji
28.11.2012Konferencja pt. „Utopia. Myślenie − Fantazja – Rzeczywistość”
28.11.2012IT Academic Day 2012
28.11.2012Warsztaty nt. zrównoważonego rozwoju miast i metropolii
28.11.2012Konferencja „Arbitraż a osoby trzecie”
28.11.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem uroczystości jubileuszowych prof. Tadeusza Szulca
28.11.2012Spotkanie Śląskiego Klubu Profesorskiego
29.11.2012Seminarium pt. „Różnice międzykulturowe w środowisku akademickim – jak przełamywać stereotypy”
30.11.2012Seminarium pt. „Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach oraz projektach edukacyjnych dla pozycji uczelni”
30.11.2012Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej
30.11.2012Warsztaty taneczne
30.11.2012Uroczystości barbórkowe Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
01.12.2012Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu im. Marka Kuczmy
03.12.2012VII zbiórka mikołajkowa na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ
03.12.2012Konferencja pt. „Adaptacje”
03.12.2012Warsztaty pt. „Twój sukces na rozmowie kwalifikacyjnej”
03.12.2012Warsztaty pt. „Święta z szyszką w tle”
03.12.2012„Seminarium Cieszyńskie_01”
03.12.2012Uniwersytet Śląski przekaże sprzęt pomagający ratować życie noworodków
04.12.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej KRASP oraz konferencji promującej projekt „eUczelnia”
04.12.2012Wykład pt. „Wszystko o francuskich serach”
05.12.2012Konferencja pt. „Zanikanie i istnienie niepełne…”
05.12.2012JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś uczestnikiem spotkania z wiceministrem edukacji Chin
05.12.2012Ambasador Węgier gościem Uniwersytetu Śląskiego
05.12.2012Dzień św. Łucji na Wydziale Filologicznym
06.12.2012Dzień Slawistyczny
06.12.2012Warsztaty informacyjno-promocyjne nt. oferty wsparcia przedsiębiorstw technologii KET
06.12.2012Mikołaj na Bankowej
06.12.2012III Europejski Kongres Praw Człowieka
06.12.2012JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś weźmie udział w konferencji nt. nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
06.12.2012Wykład pt. „Środowisko mórz i oceanów – co wiemy, a czego nie i czy są powody do zmartwień”
07.12.2012VIII Dyskusja Panelowa „Oblicza fizyki: między fascynacją a niepokojem”
07.12.2012Hispanofonia
07.12.2012Uroczysta gala wręczenia Nagrody im. Janoscha – „Cegły z Gazety”
07.12.2012JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś weźmie udział w obchodach Dnia Górnika na AGH
07.12.2012Pokaz krótkich filmów i etiud filmowych
07.12.20124. Biennale Fotograficzne „Nauka – świat wokół nas”
07.12.2012Warsztaty „Bądź panem swojego czasu”
07.12.2012JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś weźmie udział w uroczystości wręczenia nagród w V edycji konkursu „Najbardziej prodoktorancka uczelnia w Polsce…”
08.12.2012Uniwersytet pomaga – druga edycja zbiórki na rzecz zwierząt
08.12.2012Festiwal Slajdów Podróżniczych
09.12.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych
09.12.2012Spotkanie dla przyjaciół Hospicjum Cordis
10.12.2012Szkolenie „Komercjalizacja własności intelektualnej”
10.12.2012Spotkanie z firmą OVB
10.12.2012Wystawa „586 dni stanu wojennego”
11.12.2012Dzień Kultury (nie tylko) Quebeckiej
11.12.2012Dzień Uniwersytetu Śląskiego w I LO w Chorzowie
11.12.2012Szkolenie pt. „Elementy Etykiety i Savoir Vivre’u”
11.12.2012Seminarium pt. „Działania kompensacyjne na rzecz ochrony przyrody – teoria i praktyka”
11.12.2012Wykład Marka Korowajczyka
11.12.2012Spotkanie informacyjne w sprawie Śląskiego Klastra Wodnego
11.12.2012CXXVIII uroczysta promocja doktorska
11.12.2012Spotkanie pt. „Rodzina amerykańska z polskiej perspektywy”
12.12.2012Konferencja pt. „Sosnowieckie Spotkania Bliskowschodnie”
12.12.2012Konferencja studencka pt. „PROAnimator”
12.12.2012Konferencja popularnonaukowa pt. „Od porozumienia do grudniowej konfrontacji...”
12.12.2012Konferencja pt. „Ukraina – bliski, daleki sąsiad”
12.12.2012Konferencja z okazji dwudziestej rocznicy inicjacji studiów klasycznych na Uniwersytecie Śląskim
12.12.2012Spotkanie Role Models z Łukaszem Zjawińskim
13.12.2012Seminarium pt. „Przedsiębiorstwa oparte na wiedzy”
13.12.2012Konferencja pt. „Experiences with Implementation and Application of EU Law within Visegrad Countries”
13.12.2012Seminarium pt. „Człowiek ziemi”
13.12.2012Wykład pt. „Biomonitoring, czyli bajka z mchu i paproci inaczej”
13.12.2012Spotkanie wigilijne w Szkole Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich
14.12.2012Szkolenie pt. „Biznesplan”
14.12.2012Sympozjum pt. „Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej”
14.12.2012Briefing prasowy dot. Dnia Edukacji na Rzecz Zwierząt oraz akcji Uniwersytet Pomaga
14.12.2012Dyskusja panelowa pt. „Metody zwalczania Kościoła katolickiego w Polsce Ludowej”
14.12.2012Wykłady prof. Roberta G. Lee
14.12.2012Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
16.12.2012Martina Kuhnert gościem Uniwersytetu Śląskiego
17.12.2012Uniwersytet Śląski otrzymał od PZU sprzęt ratujący życie
17.12.2012Warsztaty pt. „Skanowanie i pomiary 3D”
17.12.2012Spotkanie komitetu sterującego ds. projektu BIOGEO-Silesia ORSIP
17.12.2012Spotkanie pt. „Sport jako podstawa rozwoju miast”
18.12.2012Wykład gościnny prof. Józefa Pokrzywniaka
18.12.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych
18.12.2012Aukcja charytatywna w CINiBA
18.12.2012Wykład otwarty pt. „Handel ludźmi w XXI wieku – czy to możliwe?”
18.12.2012Świąteczne spotkanie w Expo Silesia
18.12.2012Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
18.12.2012Spotkanie poświęcone wielokulturowej tradycji świąt obchodzonych w USA
19.12.2012Seminarium pt. „Współpraca Nauka – Firma: to działa”
19.12.2012Wręczenie nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego
19.12.2012JM Rektor UŚ uczestnikiem spotkania członków KRUP z minister Barbarą Kudrycką
20.12.2012XXIV edycja Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego
20.12.2012Spotkanie dotyczące świąt Bożego Narodzenia oraz związanych z nimi tradycji
20.12.2012Wieczór wigilijny „Śpiewajcie i grajcie Mu”
21.12.2012Spotkanie wigilijne Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych
21.12.2012Spotkanie wigilijne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
21.12.2012Spotkanie wigilijne w CINiBA

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.