facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Grudzień 2011
29.11.2011Podpisanie umowy z Florydzkim Instytutem Technologii
30.11.2011Konferencja pt. „Obnażyć pornografię”
01.12.2011Zajęcia tandemowe na Wydziale Filologicznym UŚ
01.12.2011Konferencja prasowa poświęcona akcji „Uniwersytet pomaga”
01.12.2011Wykład pt. „Energetyka przyjazna dla środowiska…”
02.12.2011„Ewaluacja w projektach systemowych ośrodków pomocy społecznej”
02.12.2011VII Dyskusja Panelowa pt. „Oblicza fizyki, między fascynacją a niepokojem”
03.12.2011Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu im. Marka Kuczmy
05.12.2011„Studenci dzieciom na gwiazdkę”
05.12.2011Akcja „Filolodzy dzieciom”
05.12.2011Spotkanie informacyjne dotyczące wolontariatu
05.12.2011Spotkanie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych Ameryki
06.12.2011Prof. David Singleton gościem Instytutu Języka Angielskiego UŚ
06.12.2011Zbiórka mikołajkowa na rzecz dzieci
06.12.2011Wykład inauguracyjny cyklu „Z najlepszymi przez fizykę”
06.12.2011„Przeszłość i teraźniejszość cenzury w mediach”
06.12.2011Sesja poświęcona profesorowi Waleremu Pisarkowi
06.12.2011Akcja „Kulawy Mikołaj”
06.12.2011Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
07.12.2011Posiedzenie prezydium KRASP
07.12.2011Akcja „Szlachetna paczka”
07.12.2011Akcja honorowego krwiodawstwa „Wampiriada”
07.12.2011Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Waleremu Pisarkowi
07.12.2011W „Którędy do pracy?” o zawodzie pedagoga
08.12.2011II Europejski Kongres Praw Człowieka
08.12.2011Spotkanie informacyjne dotyczące 7. Programu Ramowego
08.12.2011„»Obcy« – zagrożenie czy szansa dla różnorodności biologicznej górnośląskich zbiorników antropogenicznych?”
08.12.2011Barbórka w Państwowym Instytucie Geologicznym
09.12.2011Uroczysta gala wręczenia Nagrody im. Janoscha – „Cegły z Gazety”
12.12.2011Akcja „UNICEF na gwiazdkę”
12.12.2011Seminarium dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji
12.12.2011Konferencja prasowa podsumowująca I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
12.12.2011Spotkanie pt. „O traumie, o Rwandzie, o działaniach...”
12.12.2011Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury
12.12.2011„Internowani w Teatrze. W hołdzie represjonowanym w okresie stanu wojennego”
13.12.2011Wizyta studentów z Ukrainy
13.12.2011CXXIII uroczysta promocja doktorska
14.12.2011Seminarium inaugurujące projekt TWING
14.12.2011Konferencja pt. „Stres w szkole”
14.12.2011Wykłady gościnne w Instytucie Filozofii UŚ
14.12.2011Panel dyskusyjny pt. „Energia zmian”
14.12.2011Spotkanie wigilijne w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich
15.12.2011ZiZOZap w fotograficznym skrócie
15.12.2011Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z firmą ProTrader
15.12.2011Wykład pt. „Tsunami – niedoceniane zagrożenie”
15.12.2011Spotkanie „Role Models”
16.12.2011Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
16.12.2011Pracownicy UŚ nagrodzeni przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego
16.12.2011„Wolontariat jako sposób zdobycia doświadczenia zawodowego”
18.12.2011Koncert bożonarodzeniowy Fundacji „Uśmiech Dzieciom”
19.12.2011Briefing prasowy podsumowujący akcję „Uniwersytet pomaga”
19.12.2011Świąteczne karaoke z Uniwersytetem Śląskim
20.12.2011Podpisanie porozumienia z Jagiellońskim Centrum Innowacji sp. z o.o.
20.12.2011Spotkanie ws. Statutu Uniwersytetu Śląskiego
20.12.2011Wieczór wigilijny „Nasza kolęda”
21.12.2011Dzień św. Łucji na Wydziale Filologicznym
22.12.2011Świąteczne spotkanie z udziałem ekspertów UŚ
22.12.2011Spotkanie wigilijne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.