facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Listopad 2011
17.10.2011Wystawa zdjęć Ryszarda Kapuścińskiego „Zmierzch Imperium”
03.11.2011I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Jaki jest kabaret?”
03.11.2011Spotkanie z dr Anne Wheeler
03.11.2011Wykład dr. Diega Hojsgaarda
03.11.2011Wykład pt. „Dieta wczoraj, dzisiaj i jutro”
03.11.20115. Festiwal Kultury Ekologicznej „Zielono mi”
04.11.2011Uroczyste otwarcie Uniwersyteckiej Alei Gwiazd
05.11.2011V Ponadregionalne Warsztaty Naukowe
05.11.2011XLVIII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości
06.11.2011Msza św. w intencji zmarłych pracowników i studentów uczelni śląskich
07.11.2011Li Yinan z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych gościem UŚ
07.11.2011Regionalna konferencja Uniwersytetu Trzeciego Wieku
07.11.2011Spotkanie z firmą Cyclad
08.11.2011Konferencja naukowa pt. „Edukacja artystyczna. Sztuka – edukacja – kultura”
08.11.2011Konferencja pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka”
08.11.2011Wykład dla uczniów: „Napoleon Bonaparte…”
08.11.2011Szkolenie pt. „Budowanie cech przywódczych”
08.11.2011Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
09.11.2011Akcja honorowego oddawania krwi „Wampiriada 2011”
09.11.2011Briefing prasowy nt. nowego minerału – galuskinitu
10.11.2011„»Zwierz« medialny. Od mitów i legend do współczesnej popkultury”
11.11.2011Silesiada 2011
14.11.2011Forum Nowej Gospodarki
14.11.2011Prof. Kożusznik uczestnikiem posiedzenia Governing Board AOP w Bolonii
14.11.2011Spotkanie z Dieterem Schenkiem
15.11.2011Studenci programu ISIC w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ
15.11.2011Konferencja naukowa „Edukacja małego dziecka…”
16.11.2011Wystawa grafiki dr Magdaleny Uchman
16.11.2011„Radość mimo bólu – poznać i zrozumieć świat dziecka chorego onkologicznie”
16.11.2011„Niepełnosprawność w polityce samorządu terytorialnego”
16.11.2011Wykłady dr. Tima Langdona
17.11.2011Konwersatorium pt. „Osobiste – prywatne – intymne w przestrzeni publicznej”
17.11.2011„Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań”
17.11.2011Good mornING – dzień otwarty z ING Bankiem Śląskim
17.11.2011Wykład pt. „System zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce”
17.11.2011„Kształtowanie się koncepcji herezji w chrześcijaństwie II w. n.e.”
17.11.2011Zebranie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
18.11.2011Konferencja pt. „Polityka historyczna jako element budowy wizerunku…”
18.11.2011Noblista prof. Carlo Rubbia gościem Instytutu Fizyki UŚ
18.11.2011Pierwsze spotkanie ws. Statutu Uniwersytetu Śląskiego
19.11.2011Piąty zjazd Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego
19.11.201120-lecie Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej
20.11.2011Msza św. dziękczynna za 27 lat posługi pasterskiej ks. apb. dr. Damiana Zimonia
21.11.2011Wystawa fotografii dokumentujących akcję „Własność = Jasność”
21.11.2011Konferencja medialna pt. „Pluralizm mediów w Polsce”
21.11.2011Inauguracja Targów Funduszy Europejskich w CINiBA
21.11.2011Warsztaty dotyczące procesu rekrutacji
22.11.2011Przekazanie działki pod budowę nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji UŚ
23.11.2011„Interdyscyplinarność i wielowymiarowość oddziaływań w pracy z osobami niepełnosprawnymi”
23.11.2011Seminarium pn. „Nagrody Nobla Anno Domini 2011”
23.11.2011„Filozoficzne koncepcje znaku, sygnału i symbolu na przykładzie pendrive’a…”
24.11.2011Europejski Salon Edukacji w Paryżu
24.11.2011„Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna”
24.11.2011Spotkanie z „aniołami biznesu”
24.11.2011Współpraca transgraniczna – PROGRES3
24.11.2011„Tereny eksploatacji rud metali – szczególna nisza ekologiczna”
25.11.2011„Jak i dokąd wędrują sygnały sterujące ruchami chloroplastów?”
25.11.2011Uroczystości barbórkowe na Politechnice Śląskiej
25.11.2011Festiwal Slajdów Podróżniczych „Kontynenty – Europa”
26.11.2011Abp Wiktor Skworc nowym metropolitą katowickim
28.11.2011Konferencja pt. „Ruch w języku – język w ruchu”
28.11.2011Uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom
29.11.2011Podpisanie umowy z Florydzkim Instytutem Technologii
29.11.2011Konferencja IT Academic Day 2011
30.11.2011Konferencja pt. „Obnażyć pornografię”
30.11.2011„Czy neutrina poruszają się z prędkością większą od prędkości światła...?”
30.11.2011„Ma granice nieskończony? Rzecz o (nie)skończoności Wszechświata”

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.