facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Grudzień 2010
22.11.2010Wystawa fotografii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
01.12.2010„Z najlepszymi przez fizykę”
01.12.2010Reprezentanci Ukraińsko-Polskiego Centrum Wymian Akademickich na UŚ
02.12.2010Spotkanie z mediami na budowie CINiBA
02.12.2010„Język naturalny w świetle ewolucji biologicznej”
02.12.2010Wykład pt. „Modele klimatyczne w planowaniu gospodarki leśnej”
03.12.2010Akcja „Kulawy Mikołaj”
03.12.2010VI Dyskusja Panelowa „Oblicza fizyki: między fascynacją a niepokojem"
03.12.2010Wykłady w ramach School on Plant Biotechnology in Agriculture
03.12.2010Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Larsowi Rydénowi na Śląskim Uniwersytecie Medycznym
04.12.2010Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu im. Marka Kuczmy
06.12.2010„Atomowy Autobus” na Uniwersytecie Śląskim
06.12.2010Uroczyste zatknięcie wiechy na budowie ŚMCEiBI
07.12.2010Akcja mikołajkowa
07.12.2010Akcja charytatywna „Szlachetna paczka”
07.12.2010XX edycja rozdania stypendiów przez Śląski Fundusz Stypendialny
07.12.2010„Immanuel Kant a dylematy podmiotowości” - wykład
07.12.2010Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
08.12.2010Wykład pt. „Jako fizjoterapeuta posługuję się metodą naukową ponieważ...”
08.12.2010Spotkanie z cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”
09.12.2010Posiedzenia KRASP i KRZaSP
09.12.2010Dzień otwarty na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
09.12.2010„Co wiemy o przyczynach zmian klimatu?” - wykład
10.12.2010Festiwal Wolnych Ludzi
10.12.2010Uroczysta gala wręczenia Nagrody im. Janoscha – „Cegły z Gazety”
13.12.2010Wystawa Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” na Wydziale Filologicznym
13.12.2010Uniwersytet Śląski spełnia kolejne marzenie Jasia
13.12.2010Prorektor prof. Andrzej Kowalczyk z wizytą w Niemczech i Holandii
13.12.2010Posiedzenie RKRUA
13.12.2010Spotkanie naukowe pt. „W duchu Darwina…”
14.12.2010IV Turniej Mikołajkowy w Piłce Nożnej
14.12.2010Spotkanie pt. „Egzorcyzm − fakty i mity”
14.12.2010„Zarządzanie zbiornikami zaporowymi w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej”
14.12.2010Podpisanie umowy z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA
14.12.2010Spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Sapere aude!”
15.12.2010Dzień Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na UŚ
15.12.2010„Zarządzanie konfliktem” – warsztaty
15.12.2010Spotkanie z przedstawicielami ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA
15.12.2010Spotkanie wigilijne dla emerytowanych pracowników z Cieszyna
15.12.2010Spotkanie wigilijne dla emerytowanych pracowników obsługi
15.12.2010Jubileusz 15-lecia miesięcznika „Śląsk”
15.12.2010Spotkanie pt. „O psychologicznych karłach na barkach gigantów filozofii”
16.12.2010Podpisanie umowy z Expo Silesia Sp. z o.o.
16.12.2010Wampiriada 2010 na UŚ
16.12.2010Spotkanie przedświąteczne w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej
16.12.2010Spotkanie wigilijne dla emerytowanych nauczycieli akademickich i pracowników administracji
16.12.2010Wykład pt. „Rolnicza bioróżnorodność – nasze zapomniane dziedzictwo”
16.12.2010Wykład pt. „Nikos Kazantzakis: Kuszenie Archanioła”
17.12.2010Konferencja pt. „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych”
17.12.2010Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
17.12.2010Festiwal Slajdów Podróżniczych na UŚ
18.12.2010Spotkanie opłatkowe dla pracowników naukowych i nauczycieli akademickich śląskich uczelni
20.12.2010Spotkanie informacyjne nt. projektu „Przez Naukę do Biznesu”
20.12.2010Targi Książki 2011 - spotkanie organizacyjne
20.12.2010Spotkanie wigilijne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
20.12.2010Świąteczne Karaoke z Uniwersytetem Śląskim
21.12.2010CXIX uroczysta promocja doktorska
21.12.2010Dzień św. Łucji na Wydziale Filologicznym
21.12.2010Wieczór wigilijny dla nauczycieli akademickich

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.