facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Listopad 2010
03.11.2010Posiedzenie prezydium oraz zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
04.11.2010Konwersatorium pt. „Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną”
04.11.2010Konferencja pt. „Kazimierz Wielki wobec Śląska. Śląsk wobec Kazimierza Wielkiego”
04.11.2010Uroczystość wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu na reportaż im. Maćka Chowanioka
04.11.2010„Społeczne i polityczne aspekty funkcjonowania Parlamentu Europejskiego” - konferencja
04.11.2010VIII Objazdowy Festiwal Filmowy „Watch Docs. Prawa człowieka w filmie”
04.11.2010Wykład pt. „Co to jest las?”
06.11.2010XLVI Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości na Wydziale Nauk o Ziemi
07.11.2010Msza święta w intencji zmarłych pracowników i studentów uczelni śląskich
09.11.2010Debata prezydencka na Wydziale Nauk Społecznych
09.11.2010Warsztaty z języka migowego
10.11.2010Konsul generalny Francji gościem Uniwersytetu Śląskiego
10.11.2010Jubileusz XXX-lecia powstania „Solidarności” na UŚ
10.11.2010Uroczystości wojewódzkich obchodów Święta Niepodległości
11.11.2010JM Rektor UŚ odznaczony medalem za zasługi dla obronności kraju
11.11.2010Ceremonia wręczenia nagród w II edycji konkursu „Śląskie na 5”
15.11.2010Konferencja nt. „Teoretyczne, metodologiczne i warsztatowe problemy opiniodawstwa sądowego...”
15.11.2010Wizyta przewodniczącego KRUP w Brukseli
15.11.2010Szkolenie pt. „Autoprezentacja w biznesie”
15.11.2010„O Portugalii i heteronimach Fernanda Pessoi”
16.11.2010Spotkanie w ramach IT Academic Day (ITAD)
16.11.2010Uroczystości w Szkole Policji w Katowicach
16.11.2010Spotkanie inaugurujące projekt RATIO-COAL
16.11.2010Chińczycy na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
16.11.2010„Życie codzienne w starożytnych Pompejach” - wykład dla młodzieży ponadgimnazjalnej
16.11.2010Sesja pt. „Solidarność wczoraj i dziś – okiem młodego pokolenia w XXX rocznicę”
16.11.2010Debata pt. „Tragedia smoleńska a szanse na pojednanie Polaków i Rosjan”
17.11.2010Konferencja „GIS Day 2010”
17.11.2010Konferencja pt. „Nauka a Tajemnica”
17.11.2010„Całun Turyński: wielka tajemnica, czy mistyfikacja” - seminarium
17.11.2010„Zakładanie spółki jawnej” - warsztaty
18.11.2010Wizyta w ramach projektu Commenius Regio
18.11.2010Podpisanie listu intencyjnego w sprawie przygotowania monografii Sosnowca
18.11.2010Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów”
18.11.2010Otwarcie stołówki Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu
18.11.2010„Adwent obcych. O potrzebie ksenofobii w ochronie przyrody” - wykład
18.11.2010Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP, 18–19 listopada 2010 r.
19.11.2010Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich w Ostrawie
19.11.2010Międzynarodowa konferencja pt. „Polityka wsparcia klastrów i sieci współpracy”
19.11.2010Spotkanie z poetą Dursem Grünbeinem
20.11.2010III Zjazd Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego
22.11.2010Wystawa fotografii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
22.11.2010II Dni Nowych Mediów 2010
22.11.2010Spotkanie z przedstawicielami firmy UPC Polska
22.11.2010Spotkanie informacyjne firmy PricewaterhouseCoopers Polska
22.11.2010Spotkanie z emerytowanymi pracownikami UŚ
23.11.2010Warsztaty pt. „Komunikacja i wywieranie wpływu”
23.11.2010 CXVIII promocja doktorska
24.11.2010III Międzynarodowy Festiwal Psychoterapii „Podążając za potrzebami”
24.11.2010Konferencja pt. „Ziemia Obiecana? Historia, kultura i polityka Izraela”
24.11.2010 „Matematyka sformalizowana a matematyka przeżywana subiektywnie”
24.11.2010Msza święta z okazji 10-lecia Wydziału Teologicznego UŚ
24.11.2010„Parowanie, czyli gorące rozmowy o...”
25.11.2010Konferencja pt. „Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski”
25.11.2010Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ JE Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu
25.11.2010„Hispanistyka − okno na świat”
25.11.2010Spotkanie z cyklu „Którędy do pracy?”
25.11.2010Wykład pt. „Wielonienasycone kwasy tłuszczowe – jeść czy nie jeść?”
26.11.2010Uroczystości barbórkowe w 60-lecie Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
29.11.2010Spotkanie pt. „»Homo erectus« − pierwszy turysta na ziemiach polskich?”
29.11.2010„Kanibalizm − kultura plemion Ameryki Północnej a kultura europejska”
30.11.2010Szkolenie pt. „Twój zawód – Audytor”
30.11.2010Konferencja pt. „Bądź świadomy – bądź widoczny…”
30.11.2010Uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.