facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Czerwiec 2010
31.05.2010Pomoc dla powodzian
31.05.2010Studencie, nakręć się na Lip Duba
01.06.2010CXVII Promocja doktorska
01.06.2010Wykład prof. Davida Osta na Wydziale Nauk Społecznych
07.06.2010„Aktualne problemy chemii analitycznej” - seminarium
07.06.2010Konferencja pt. „Central-European Ethos or Local Traditions: Equality, Justice”
08.06.2010„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju a postawy proekologiczne dzieci i młodzieży” - konferencja
08.06.2010Debata „Libertarianizm wobec systemów niewolniczych”
08.06.2010Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz medali Komisji Edukacji Narodowej
09.06.2010Spotkanie z przedstawicielami firmy Cyclad Polska
11.06.2010Akcja „Tęsknię za Tobą Żydzie"
11.06.2010Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Jerzemu Buzkowi
12.06.2010XIV uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu Śląskiego
14.06.2010„Przeszłość dla Przyszłości” - konferencja
17.06.2010Konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego
22.06.2010Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
23.06.2010Spotkanie z ministrem finansów prof. Jackiem Rostowskim
25.06.2010Posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego
29.06.2010Spotkanie informacyjne dla studentów specjalności modelowanie matematyczne
30.06.2010Konferencja naukowa pt. „Sokrates na rynku pracy. Horyzonty przedsiębiorczości akademickiej”

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.