facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Maj 2010
05.05.2010Wykłady w ramach Lifelong Learning Programme/Erasmus Lectures
05.05.20103. Konkurs Fotograficzny „Nauka – świat bez granic”
06.05.2010Wykład „Technologie efektywnych organizmów”
06.05.2010Spotkanie ze Studenckim Zespołem Pieśni i Tańca „Katowice”
08.05.201020-lecie Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
10.05.2010„Widzialni-niewidzialni. Niepełnosprawni w przestrzeni publicznej”. Warsztaty i panel dyskusyjny
10.05.2010Dni Frankofonii w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki
10.05.2010Festiwal Filmów Krótkometrażowych w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki
10.05.2010Dni Kultury Chorwackiej
11.05.2010Warsztaty przekładowe „Tłumacz literatury: zawód czy hobby?”
11.05.2010Porozumienie między Uniwersytetem Śląskim a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach
11.05.2010Konferencja prasowa Uniwersytetu Śląskiego
11.05.2010Majowe wykłady w ramach Lifelong Learning Programme/Erasmus Lectures
11.05.2010Wręczenie wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla aktywnych studentów i doktorantów
12.05.2010"Literatura środka". Oblicza, dylematy, rozdroża literatur słowiańskich XX/XXI wieku - konferencja
12.05.2010Juwenalia 2010 w Rybniku
12.05.2010Wykład dr. Marcina Binkowskiego w ramach Spotkań Naukowych
12.05.2010„Współczesne metody radioterapii nowotworów wiązkami jonów” - konwersatorium
12.05.2010 „Terra incognita? Granice poznania geologicznej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Ziemi" - seminarium
13.05.2010Jak dobrze wypaść na interview w języku obcym? - szkolenie Biura Karier
13.05.2010Spotkanie z marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim
13.05.2010Wykład – „Od szkodnika do sprzymierzeńca, od pasożyta do symbionta - podróż w krainę mszyc”
13.05.2010„Polowanie w kulturze literackiej Bizantyńczyków” - wykład
15.05.2010Juwenalia Śląskie 2010
17.05.2010„Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego”
20.05.2010„Liturgia jednym aktem kultu” - konferencja międzynarodowa
20.05.2010„Islam w Europie Zachodniej” - konferencja
20.05.2010Wykład „W sanktuarium bioróżnorodności - polskie badania entomologiczne w Ameryce Południowej”
21.05.2010Forum Obywateli na Wydziale Prawa i Administracji
24.05.2010Spotkanie z przedstawicielami firmy Capgemini
24.05.2010Uroczystość wręczenia „Śląskich Oskarów”
25.05.2010Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
25.05.2010Wykład pt. ,,A particularly British Paradox - a look behind the myths, facts and legends" na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
25.05.2010Slajdowisko o Australii i Nowej Zelandii
25.05.2010Seminarium z cyklu „Religijne horyzonty Europy”
26.05.2010Wykład Richarda Shustermana
26.05.2010„Dlaczego Mickiewicz zabronił się śmiać Armandowi Lévy?” - seminarium na Wydziale Filologicznym
27.05.2010I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
27.05.2010Szkolenie z negocjacji
27.05.2010Wspieramy małych marzycieli
27.05.2010„Którędy do pracy?”. Zawód biologa
28.05.2010Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
28.05.2010Dzień Darwina 2010
28.05.2010Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
28.05.2010Majówka z Uniwersytetem Śląskim
31.05.2010Pomoc dla powodzian
31.05.2010Studencie, nakręć się na Lip Duba
31.05.2010„Życie i poemat Dorotheosa” - wykład

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.