facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Luty 2010
01.02.2010Wyróżniono studencki projekt przebudowy ul. Bankowej
02.02.2010„Jak napisać dobry biznesplan” - program START
06.02.2010Uniwersytet Śląski Dzieci kończy pierwszy semestr działalności
08.02.2010Inauguracja adaptacyjnego kursu dla studentów programu Erasmus podejmujących studia na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2009/2010
08.02.2010Wykład Marka Waistalla pt.: „The Future of Business English or English for Business”
09.02.2010II Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
12.02.2010Pierwszy Bal Studenta Uniwersytetu Śląskiego
15.02.2010Spotkanie informacyjne dla doktorantów – możliwości stypendialne
15.02.2010Kursy semestralne języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej
16.02.2010CXV promocja doktorska
16.02.2010Spotkanie informacyjne dla studentów nt. programu Erasmus na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
17.02.2010„Między Europą a Rosją. Ukraina w poszukiwaniu politycznej tożsamości”- konferencja
18.02.2010Wyszukiwanie cytowań w bazach danych Thomson Reuters
18.02.2010Szkolenie Biura Karier
18.02.2010Zaproszenie na projekcję filmu „HOME – S.O.S. Ziemia!”
23.02.2010Spotkanie przedstawicieli konsorcjum tworzącego największy projekt informatyczny wdrażany w polskich ośrodkach akademickich
23.02.2010Projekcja filmu „Zgoda - miejsce niezgody”
23.02.2010Spotkanie informacyjne dla studentów nt. programu Erasmus w kampusie UŚ w Cieszynie
24.02.2010Prawo autorskie w bibliotekach
24.02.2010„Alfabet-bibliografia-nieskończoność. Od Ojców Pustyni do Kurta Gödla” – seminarium interdyscyplinarne
24.02.2010„Wieczór z Muzami”
25.02.2010Spotkanie informacyjne dla studentów nt. programu Erasmus na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
25.02.2010Dzień Węgierski w Katowicach - seminarium na Wydziale Nauk Społecznych
25.02.2010„Którędy do pracy?” - spotkanie poświęcone pracy dziennikarza
25.02.2010„Zanieczyszczenia, naturalne czynniki środowiskowe i bioróżnorodność: badania w ramach międzynarodowych programów badawczych Unii Europejskiej”
26.02.2010„Software and analysis meeting” w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
26.02.2010Spotkanie filozoficzne - „Cztery metafory dialogu międzyreligijnego: góra, tęcza, mowa, cisza”
27.02.2010Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna
27.02.2010„Idea ogrodów w kulturze. Ogrody magiczne” - seminarium
27.02.2010Inauguracja studiów podyplomowych negocjacji kryzysowych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.