facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
2010
04.01.2010Konkurs na projekt przebudowy ulicy Bankowej
07.01.2010Otwarty wykład prof. Tomasza Nałęcza
09.01.2010Uroczysta inauguracja studiów organizowanych w ramach programu UPGOW
11.01.2010Czytanie Różewicza. Wokół książki „Kup kota w worku (work in progress)” - konferencja
12.01.2010„Osobiste doświadczenia z zarządzania biblioteką uczelni technicznej”
13.01.2010"Granice poznania w biologii" - wykład w ramach seminarium "Problem granic w filozofii i nauce".
14.01.2010Bezpłatne szkolenia organizowane przez Punkt Kontaktowy projektu START
14.01.2010„Czy wąglik pogrzebie naszą cywilizację? Bioterroryzm – nowe wyzwanie dla prawa” - wykład
14.01.2010Gala wręczenia Laurów Studenckich 2009
15.01.2010Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty
15.01.2010Seminarium - "Filozoficzne podstawy dialogu"
18.01.2010Spotkanie z dziennikarką Anitą Gargas
18.01.2010Konferencja pt. „Upadek na wielką skalę – zburzenie muru berlińskiego”
18.01.2010Przerwa Uczelnianego Systemu Obsługi Studenta (USOS)
19.01.2010Szkolenie - „Finanse i rachunkowość w Twojej firmie”
19.01.2010Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
19.01.2010Wykład „Hefajstion »O znakach«. Antyczne znaki krytyczne o funkcji metryczno-strukturalnej"
21.01.2010„Literatura i historia” - konferencja
21.01.2010Sesja popularnonaukowa pt. „Kościół a kultura niezależna w latach 80.”
21.01.2010Spotkanie dotyczące strategii rozwoju Instytutu Fizyki
21.01.2010Wykład - "Odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie w Polsce - fakty i mity"
22.01.2010Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych FAZA - możliwość zgłoszenia
22.01.2010„Jak napisać dobry biznesplan” – bezpłatne szkolenie
23.01.2010XXXIX Olimpiada Biologiczna
23.01.2010Uroczysty bal charytatywny „Bal z różą. Powróćmy jak za dawnych lat"
28.01.2010„Promocja firmy" - szkolenie
28.01.2010Spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji na Uniwersytecie Śląskim
28.01.2010Konferencja prasowa dotycząca stypendiów ERSA dla studentów z rybnickiego kampusu
30.01.2010Szkolenie w ramach programu START - „Jak napisać dobry biznesplan"
01.02.2010Wyróżniono studencki projekt przebudowy ul. Bankowej
02.02.2010„Jak napisać dobry biznesplan” - program START
06.02.2010Uniwersytet Śląski Dzieci kończy pierwszy semestr działalności
08.02.2010Inauguracja adaptacyjnego kursu dla studentów programu Erasmus podejmujących studia na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2009/2010
08.02.2010Wykład Marka Waistalla pt.: „The Future of Business English or English for Business”
09.02.2010II Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
12.02.2010Pierwszy Bal Studenta Uniwersytetu Śląskiego
15.02.2010Kursy semestralne języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej
15.02.2010Spotkanie informacyjne dla doktorantów – możliwości stypendialne
16.02.2010CXV promocja doktorska
16.02.2010Spotkanie informacyjne dla studentów nt. programu Erasmus na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
17.02.2010„Między Europą a Rosją. Ukraina w poszukiwaniu politycznej tożsamości”- konferencja
18.02.2010Wyszukiwanie cytowań w bazach danych Thomson Reuters
18.02.2010Szkolenie Biura Karier
18.02.2010Zaproszenie na projekcję filmu „HOME – S.O.S. Ziemia!”
23.02.2010Spotkanie przedstawicieli konsorcjum tworzącego największy projekt informatyczny wdrażany w polskich ośrodkach akademickich
23.02.2010Projekcja filmu „Zgoda - miejsce niezgody”
23.02.2010Spotkanie informacyjne dla studentów nt. programu Erasmus w kampusie UŚ w Cieszynie
24.02.2010Prawo autorskie w bibliotekach
24.02.2010„Alfabet-bibliografia-nieskończoność. Od Ojców Pustyni do Kurta Gödla” – seminarium interdyscyplinarne
24.02.2010„Wieczór z Muzami”
25.02.2010Spotkanie informacyjne dla studentów nt. programu Erasmus na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
25.02.2010Dzień Węgierski w Katowicach - seminarium na Wydziale Nauk Społecznych
25.02.2010„Którędy do pracy?” - spotkanie poświęcone pracy dziennikarza
25.02.2010„Zanieczyszczenia, naturalne czynniki środowiskowe i bioróżnorodność: badania w ramach międzynarodowych programów badawczych Unii Europejskiej”
26.02.2010„Software and analysis meeting” w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
26.02.2010Spotkanie filozoficzne - „Cztery metafory dialogu międzyreligijnego: góra, tęcza, mowa, cisza”
27.02.2010Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna
27.02.2010„Idea ogrodów w kulturze. Ogrody magiczne” - seminarium
27.02.2010Inauguracja studiów podyplomowych negocjacji kryzysowych
01.03.2010Konferencja pt. „Kulturowy relikt czy żywa tradycja? Rzecz o współczesnej kondycji stroju ludowego”
01.03.2010Prezentacja „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 – projekt środowiskowy” w Uniwersytecie Śląskim
01.03.2010Poświęcenie kaplicy akademickiej
02.03.2010IV Ogólnopolski Konkurs Chemiczny
02.03.2010Spotkanie informacyjne dla studentów nt. programu Erasmus na Wydziale Prawa i Administracji
02.03.2010Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
03.03.2010„Fizyka się liczy” - finał
04.03.2010„Jeden mandat - cztery warianty. Systemy wyborcze z perspektywy kandydata" - spotkanie z dr. Jarosławem Flisem z Uniwersytetu Jagiellońskiego
04.03.2010Spotkanie informacyjne dla studentów nt. programu Erasmus w Rybniku
04.03.2010Uroczystość wręczenia stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego
04.03.2010Wykład - „Rewitalizacja rzek miejskich na przykładzie projektu Reuris”
05.03.2010Akcja charytatywna „Ołówek dla Afryki”
05.03.2010XXXIII Olimpiada Języka Francuskiego
05.03.2010Seminarium - „Mikroewolucjonizm a makroewolucjonizm. O granicach redukcjonizmu w ewolucjonizmie”
06.03.2010II Logopedyczne Dni na Uniwersytecie Śląskim
08.03.2010Spotkanie dotyczące „Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania w Uniwersytecie Śląskim – etap I”
08.03.2010Spotkanie informacyjne dla studentów nt. programu Erasmus na Wydziale Nauk Społecznych
08.03.2010Warsztaty z muzykoterapii na Wydziale Filologicznym
10.03.2010Dni Frankofonii w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych
10.03.2010Maraton Chopinowski w Cieszynie
10.03.2010Seminarium interdyscyplinarne „Problem granic w filozofii i nauce”
11.03.2010Bezpłatne seminaria - „Metody ochrony własności intelektualnej” oraz „Program Przedsiębiorca HI-TECH”
11.03.2010Święto Liczby Pi
11.03.2010Szkolenie z prawa pracy
11.03.2010Konferencja „20 rocznica reaktywacji polskiego samorządu terytorialnego"
11.03.2010Seminarium pt. „Czy hi-tech w Polsce jest na światowym poziomie?”
11.03.2010Uniwersytet Śląski pomaga spełnić marzenie
11.03.2010Jak otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej? – spotkanie z przedsiębiorcami
11.03.2010Spotkanie informacyjne dla studentów nt. programu Erasmus na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
11.03.2010Wykład – „Świat wrotków z grupy Bdelloidea, czyli... 35 mln lat bez seksu”
13.03.2010Brygida Schniggenfitting z Uniwersytetu w Halle gościem Szkoły Języka i Kultury Polskiej
13.03.2010II Akademickie Mistrzostwa Śląska Szkół Wyższych w ergometrze
15.03.2010Wizyta delegacji dyplomatycznej z Francji
15.03.2010Tydzień Mózgu w Katowicach
16.03.2010XII Ogólnopolskie Targi "Edukacja 2010"
16.03.2010Spotkanie dotyczące „Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania w Uniwersytecie Śląskim”
16.03.2010Spotkania z filozofią - „Sartre i filozofia egzystencji”
16.03.2010Dyskusja wokół książki „Po co Ślązakom potrzebny jest naród…”
16.03.2010„Kim jestem i jakiej pracy szukam?”
16.03.2010 Pierwsze spotkanie z cyklu „Religijne horyzonty Europy”
17.03.2010Seminarium na temat kolorymetrii
17.03.2010Spotkanie dla członków kół naukowych oraz osób przygotowujących projekty na Studencki Festiwal Nauki UŚ
18.03.2010VIII Festiwal Slajdów Podróżniczych na UŚ
18.03.2010„Ludzie i ich czasy. Część druga: Życie w Średniowieczu” - konferencja
18.03.2010Sesja popularnonaukowa „Tradycje śląskiego regionalizmu”
18.03.2010„Którędy do pracy?" - zawód: informatyk
18.03.2010Wykład „Bioróżnorodność grzybów mikoryzowych towarzyszących topoli włoskiej: zintegrowane badania w ramach Europejskiej Sieci Doskonałości EVOLTREE”
18.03.2010Spotkanie pt. „Ludzie pogranicza”
18.03.2010Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych FAZA 2010
19.03.2010Targi Edukacji 2010 w Rybniku
19.03.2010Seminarium pt. „Teoria idei w kontekście Platońskiej filozofii matematyki”
22.03.2010„Życie i twórczość polskiego rzeźbiarza Stanisława Szukalskiego” konferencja Studenckiego Koła Naukowego Historii Sztuki
23.03.2010Konferencja „Game Day 2010”
23.03.2010„Filozofia jako system. Hegel i neokantyzm”
23.03.2010Panel dyskusyjny pt. „Bo stres i lęk łamią nie tylko głos... Łamią życie...”
24.03.2010II etap Konkursu Wiedzy Technicznej
24.03.2010Dni Frankofonii w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki
24.03.2010Konwersatorium pt. „Materia, pole, próżnia”
24.03.2010Spotkanie z cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”
25.03.2010"Psychologia Egzystencjalna - wczoraj i dziś" - konferencja
25.03.2010Szkolenie Koła Naukowego „Human Resources" pt. „Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych"
25.03.2010Konferencja pt. „»Informacja w przestrzeni publicznej Metropolii«…”
25.03.2010Rybnik w walce przeciw białaczce
25.03.2010Wykład pt. „Konflikty w parkach narodowych i sposoby ich zażegnywania…”
25.03.2010Spotkanie wielkanocne w Szkole Języka i Kultury Polskiej
27.03.2010Wystawa i giełda minerałów oraz sesja naukowa na Wydziale Nauk o Ziemi
30.03.2010„O humorze z odrobiną powagi”. Seminarium
30.03.2010„Lip dub”. Weź udział
08.04.2010Wykład dr. Diona C. Smythe'a na Wydziale Filologicznym
08.04.2010Interdyscyplinarny Konkurs Indeksów w rybnickim kampusie
09.04.2010Szkolenie Local Training Course
09.04.2010„Geny i złożoność istot żywych” – wykład w ramach Spotkań Naukowych
10.04.2010Kondolencje społeczności akademickiej
13.04.2010Konferencja pt. „Naruszenie praw i wolności obywatelskich na etapie wykonywania kary”
13.04.2010Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka hiszpańskiego
14.04.2010„STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki”
14.04.2010Msza święta w intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem od społeczności akademickiej
14.04.2010„Czy możemy zrozumieć właściwości materii?"
14.04.2010Wykład pt. „Problematyka dźwięczności w klasycznej epice rzymskiej" na Wydziale Filologicznym
15.04.2010Seminarium pt. „Problemy etnoregionalne współczesnej Europy. Wybrane zagadnienia” na Wydziale Nauk Społecznych
15.04.2010Konkurs „Mistrz Prawa Pracy”
15.04.2010Nadzwyczajne otwarte posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
15.04.2010„Naukowe podstawy monitoringu bioróżnorodności”. Wykład dr. Piotra Nowickiego
16.04.2010Msza św. w intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem
17.04.2010W sobotę i niedzielę dni rektorskie
19.04.2010Akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce
20.04.2010Mistrzostwa Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku w piłce nożnej
20.04.2010Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
20.04.2010Drugie spotkanie z cyklu „Religijne horyzonty Europy. Gramatyka wiary i tajemnicy”
21.04.2010Szkolenie z komunikacji interpersonalnej
21.04.2010Dzień Otwarty Wydziału Teologicznego
21.04.2010„Fundusze unijne dla Ciebie” - spotkanie informacyjne
21.04.2010Dzień Ziemi
21.04.2010Światowy Dzień Ziemi na Uniwersytecie Śląskim
22.04.2010„Pożytki i szkody płynące z lektury. Dawniej i obecnie”
22.04.201022 kwietnia 2010 r. od godz. 10.00 godziny rektorskie
22.04.2010Szkolenie z prawa pracy
22.04.2010„Którędy do pracy? Branża PR/Reklama”
22.04.2010„Inżynieria genetyczna – wyzwanie dla bioróżnorodności XXI w.” - wykład
23.04.2010„Etyka, kara, prawa człowieka”. Konferencja
23.04.2010Rozdanie nagród w XIV Konkursie Wiedzy Technicznej
26.04.2010Treningi psychologiczne podczas Festiwalu Nauki 2010
26.04.2010Dni Otwarte na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
26.04.2010Festiwal Nauki w Rybniku
26.04.2010Dni Otwarte Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki
26.04.2010VIII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej
26.04.2010Konferencja prasowa inaugurująca 6. Festiwal Nauki
26.04.2010Studencki Festiwal Nauki na Wydziale Nauk o Ziemi
26.04.2010Pierwszy dzień Festiwalu Nauki 2010 na Wydziale Nauk Społecznych
26.04.2010Pierwszy dzień Festiwalu Nauki na Wydziale Filologicznym
26.04.2010Debata pt. „Jak ożywić wyborców” w ramach Festiwalu Nauki 2010
26.04.2010Konferencja pt. „Narodziny Nowego Człowieka” w ramach 6. Studenckiego Festiwalu Nauki 2010
26.04.2010Festiwal Nauki na Wydziale Artystycznym
26.04.2010„Parowanie, czyli gorące rozmowy o...”
27.04.2010V Dni Socjologii
27.04.2010Goście z Chorwacji w Szkole Języka i Kultury Polskiej
27.04.2010Festiwal Nauki 2010 na Wydziale Nauk Społecznych. Dzień drugi
27.04.2010Dni Otwarte Instytutu Informatyki
27.04.2010O życiu uzależnionym i mowie niemych
27.04.2010„Ścieżki kariery” w Szkole Zarządzania
27.04.2010Festiwal Nauki na Wydziale Prawa i Administracji
27.04.2010Dni Kanadyjskie na Uniwersytecie Śląskim
27.04.2010CXVI promocja doktorska
27.04.2010Szkolenie „Assessment Centre w pigułce”
27.04.2010Sen skarbnicą wiedzy o człowieku
27.04.2010Drugi dzień Festiwalu Nauki na Wydziale Filologicznym
27.04.2010„Pasje naszych Mistrzów”. Spotkanie z prof. Piotrem Skubałą
28.04.2010Konferencja „Inny świat?”
28.04.2010VII międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej”
28.04.2010Spotkanie rekrutacyjno-informacyjne z przedstawicielami firmy Grupa Powen-Wafapomp SA
28.04.2010Jarmark Wiedzy
28.04.2010Jarmark Wiedzy w radiu
28.04.2010Debata GMO w ramach w ramach Festiwalu Nauki 2010
28.04.2010Spotkanie ambasadorów przedsiębiorczości
29.04.2010„Z rodziną nie tylko na fotografii” – konferencja
29.04.2010Konferencja prasowa dotycząca wspólnych inwestycji miasta Katowic i Uniwersytetu Śląskiego
29.04.2010Fizyka na Bankowej
29.04.2010„Human Resources" w ramach 6. Studenckiego Festiwalu Nauki
29.04.2010Wykład – „Czy zwierzęta mają prawa?”
05.05.2010Wykłady w ramach Lifelong Learning Programme/Erasmus Lectures
05.05.20103. Konkurs Fotograficzny „Nauka – świat bez granic”
06.05.2010Wykład „Technologie efektywnych organizmów”
06.05.2010Spotkanie ze Studenckim Zespołem Pieśni i Tańca „Katowice”
08.05.201020-lecie Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
10.05.2010„Widzialni-niewidzialni. Niepełnosprawni w przestrzeni publicznej”. Warsztaty i panel dyskusyjny
10.05.2010Dni Frankofonii w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki
10.05.2010Festiwal Filmów Krótkometrażowych w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki
10.05.2010Dni Kultury Chorwackiej
11.05.2010Warsztaty przekładowe „Tłumacz literatury: zawód czy hobby?”
11.05.2010Porozumienie między Uniwersytetem Śląskim a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach
11.05.2010Konferencja prasowa Uniwersytetu Śląskiego
11.05.2010Majowe wykłady w ramach Lifelong Learning Programme/Erasmus Lectures
11.05.2010Wręczenie wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla aktywnych studentów i doktorantów
12.05.2010"Literatura środka". Oblicza, dylematy, rozdroża literatur słowiańskich XX/XXI wieku - konferencja
12.05.2010Juwenalia 2010 w Rybniku
12.05.2010Wykład dr. Marcina Binkowskiego w ramach Spotkań Naukowych
12.05.2010„Współczesne metody radioterapii nowotworów wiązkami jonów” - konwersatorium
12.05.2010 „Terra incognita? Granice poznania geologicznej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Ziemi" - seminarium
13.05.2010Jak dobrze wypaść na interview w języku obcym? - szkolenie Biura Karier
13.05.2010Spotkanie z marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim
13.05.2010Wykład – „Od szkodnika do sprzymierzeńca, od pasożyta do symbionta - podróż w krainę mszyc”
13.05.2010„Polowanie w kulturze literackiej Bizantyńczyków” - wykład
15.05.2010Juwenalia Śląskie 2010
17.05.2010„Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego”
20.05.2010„Liturgia jednym aktem kultu” - konferencja międzynarodowa
20.05.2010„Islam w Europie Zachodniej” - konferencja
20.05.2010Wykład „W sanktuarium bioróżnorodności - polskie badania entomologiczne w Ameryce Południowej”
21.05.2010Forum Obywateli na Wydziale Prawa i Administracji
24.05.2010Spotkanie z przedstawicielami firmy Capgemini
24.05.2010Uroczystość wręczenia „Śląskich Oskarów”
25.05.2010Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
25.05.2010Wykład pt. ,,A particularly British Paradox - a look behind the myths, facts and legends" na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
25.05.2010Slajdowisko o Australii i Nowej Zelandii
25.05.2010Seminarium z cyklu „Religijne horyzonty Europy”
26.05.2010Wykład Richarda Shustermana
26.05.2010„Dlaczego Mickiewicz zabronił się śmiać Armandowi Lévy?” - seminarium na Wydziale Filologicznym
27.05.2010I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
27.05.2010Szkolenie z negocjacji
27.05.2010Wspieramy małych marzycieli
27.05.2010„Którędy do pracy?”. Zawód biologa
28.05.2010Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
28.05.2010Dzień Darwina 2010
28.05.2010Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
28.05.2010Majówka z Uniwersytetem Śląskim
31.05.2010Pomoc dla powodzian
31.05.2010Studencie, nakręć się na Lip Duba
31.05.2010„Życie i poemat Dorotheosa” - wykład
01.06.2010CXVII Promocja doktorska
01.06.2010Wykład prof. Davida Osta na Wydziale Nauk Społecznych
07.06.2010„Aktualne problemy chemii analitycznej” - seminarium
07.06.2010Konferencja pt. „Central-European Ethos or Local Traditions: Equality, Justice”
08.06.2010„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju a postawy proekologiczne dzieci i młodzieży” - konferencja
08.06.2010Debata „Libertarianizm wobec systemów niewolniczych”
08.06.2010Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz medali Komisji Edukacji Narodowej
09.06.2010Spotkanie z przedstawicielami firmy Cyclad Polska
11.06.2010Akcja „Tęsknię za Tobą Żydzie"
11.06.2010Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Jerzemu Buzkowi
12.06.2010XIV uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu Śląskiego
14.06.2010„Przeszłość dla Przyszłości” - konferencja
17.06.2010Konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego
22.06.2010Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
23.06.2010Spotkanie z ministrem finansów prof. Jackiem Rostowskim
25.06.2010Posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego
29.06.2010Spotkanie informacyjne dla studentów specjalności modelowanie matematyczne
30.06.2010Konferencja naukowa pt. „Sokrates na rynku pracy. Horyzonty przedsiębiorczości akademickiej”
01.07.2010Finał I edycji projektu START
20.07.2010Bezpłatne szkolenie pt. „Letnia szkoła rozwoju osobistego”
29.07.2010Wakacje z karierą pod znakiem savoir-vivre'u. Bezpłatne szkolenie
30.07.2010Trwa letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej
05.08.2010Wakacje z karierą „Skuteczne strategie negocjacyjne”
12.08.2010Szkolenie pt. „Zarządzanie projektem”
14.08.2010Sprawdzian z polskiego dla obcokrajowców
19.08.2010Szkolenie pt. „Trening liderów”
22.08.2010Międzynarodowy letni kurs muzyczny
26.08.2010Szkolenie pt. „Kreowanie własnej marki”
30.08.2010Konferencja prasowa inaugurująca XXIII Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny
31.08.2010XVIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna pt. „Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych”
02.09.2010Inauguracja intensywnego kursu języka polskiego dla studentów programu ERASMUS
03.09.2010Spotkanie komitetu organizacyjnego Śląskiego Salonu Maturzystów
04.09.2010Jubileusz 30-lecia „Solidarności” na Uniwersytecie Śląskim
04.09.2010Koncert galowy Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego
06.09.2010XXVI Osobliwości Świata Fizyki
09.09.2010Konferencja prasowa Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych
11.09.2010Wręczenie świadectw absolwentom Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu
13.09.2010Międzynarodowe warsztaty z zakresu zaawansowanych technik genetycznych
13.09.2010Seminarium „Negocjacje w biznesie”
13.09.2010JM Rektor UŚ uczestnikiem Konferencji pn. VIII Szkoła Zarządzania Strategicznego
15.09.2010Jubileuszowa Konferencja Profesora Wacława M. Zuberka
15.09.2010Spotkanie Narodów na Wydziale Filologicznym
15.09.2010Delegacja z University of Colorado na Uniwersytecie Śląskim
16.09.2010Szkolenie pt. „Twój czas w twoich rękach – zarządzanie sobą w czasie!”
17.09.2010Śląski Salon Maturzystów Perspektywy 2010
20.09.2010JM Rektor UŚ uczestnikiem Zgromadzenia Fundatorów FRP i ISW
20.09.2010Kurs adaptacyjny „Orientation Week”
22.09.2010Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Civilisation and Fear. Writing and the Subject/s of Ideology"
22.09.2010„Idea »sprawiedliwości« w kulturze europejskiej. Teoria a praktyka” - konferencja
22.09.2010II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia”
23.09.2010Spotkanie JM Rektora UŚ z zarządem European University Association
23.09.2010Konferencja międzynarodowa - „Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe”
23.09.2010Dni Otwarte Centrum Egzaminacyjne British Council
24.09.2010Warsztaty pt. „Sztuka szukania – w labiryncie Internetu”
24.09.2010Aerosol atmosferyczny na Śląsku
24.09.2010Co powiedziałby Krecik, gdyby umiał mówić?
24.09.2010Zajęcia pt. „Jak liczyli nasi rodzice, dziadkowie…?” w ramach Śląskiej Nocy Naukowców 2010
24.09.2010Warsztaty pt. „Fraktale” w ramach Śląskiej Nocy Naukowców 2010
24.09.2010Warsztaty „Czy wiesz, na czym jesz?” w ramach Śląskiej Nocy Naukowców 2010
24.09.2010Zajęcia pt. „Jak statystyka pomaga przyrodnikom...?”
24.09.2010Zajęcia pt. „Kawiarnia szkocka”
24.09.2010Zajęcia pt. „Czy 2+2 zawsze równa się 4?”
24.09.2010Jak odszyfrować swoją przyszłość?
24.09.2010Wykład dr. Macieja Krucza pt. „Jak przeżyć w afrykańskim mieście?” w ramach Śląskiej Nocy Naukowców 2010
24.09.2010Wykłady na temat zastosowania matematyki
24.09.2010„Przyszłość lodówki w XXI wieku”
24.09.2010Wykład pt. „Człowiek z lodowca”
24.09.2010Jak odróżnić brylant naturalny od syntetycznego?
24.09.2010Wykład pt. „Finansowa piramida, czyli jak obronić swoje pieniądze”
24.09.2010Zajęcia pt. „Imagina(c)tion – Noc z informatyką”
24.09.2010„Język wieloryba. Melille. Byt. Egzystencja”
24.09.2010Serca niedole, czyli o tym, jak Petrarka Laurę miłował
27.09.2010Uroczyste otwarcie ulicy Bankowej
27.09.2010JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś uczestnikiem posiedzenia Rady Konsultacyjnej RIG w Katowicach
28.09.2010Spotkanie międzynarodowego zespołu badawczego projektu SPHERE
28.09.2010Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
29.09.2010Posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego
29.09.2010Uroczystość zakończenia kursów języka polskiego dla studentów zagranicznych
30.09.2010Konferencja prasowa dotycząca inauguracji 43. roku akademickiego
01.10.2010Inauguracja XLIII roku akademickiego 2010/2011
02.10.2010JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś uczestnikiem uroczystych obchodów „65-lecia Łodzi Akademickiej”
04.10.2010Inauguracje 4 października 2010 r. na wydziałach
04.10.2010JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś uczestnikiem inauguracji roku akademickiego 2010/2011 na Śląskim Uniwersytecie Medycznym
04.10.2010Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk o Ziemi
05.10.2010XXXV inauguracja roku akademickiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
05.10.2010Prof. dr hab. Barbara Kożusznik uczestnikiem inauguracji roku akademickiego 2010/2011 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
05.10.2010XXXVIII inauguracja roku akademickiego na Wydziale Filologicznym
05.10.2010Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Prawa i Administracji
06.10.2010Wizyta przedstawicieli Wspólnoty Walonia-Bruksela
06.10.2010Inauguracja nowego roku akademickiego 2010/2011 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
07.10.2010Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych
07.10.2010Seminarium dla nauczycieli języka francuskiego z Polski południowej
07.10.2010Szkolenie pt. „Czy istnieje idealne CV?”
07.10.2010Konferencja pt. „Preferencje polityczne 2009. Postawy-Identyfikacje-Zachowania”
07.10.2010Konferencja prasowa – „Senat kontra Senat”
07.10.2010Projekcja filmu pt. „Zanim przeklną nas dzieci”
07.10.2010Inauguracja nowego roku akademickiego 2010/2011 na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
08.10.2010IV Forum Frankofońskie: Śląsk – apetyt rośnie w miarę uczenia
08.10.2010Obchody XXX-lecia NZS na Uniwersytecie Śląskim
09.10.2010Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
09.10.2010Senatorowie uczelni polskich trenują przed meczem
10.10.2010Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2010/2011
11.10.2010Siódme posiedzenie plenarne KRUP: Uniwersytet Łódzki, 11–12 października 2010 r.
11.10.2010Konferencja pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”
12.10.2010„Teologia wobec ponowoczesnej filozofii” - konferencja
12.10.2010 „Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych”
12.10.2010Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku
14.10.2010Spotkanie informacyjne – „7. Program Ramowy. O strukturze i pisaniu poprawnego wniosku badawczego”
14.10.2010Uniwersytet Śląski spełnia marzenie Jasia
14.10.2010„Wolontariat – pierwszy etap na ścieżce kariery zawodowej”
14.10.2010Szkolenie pt. „Traktuj klienta swego jak siebie samego, czyli obsługa klienta w pigułce”
14.10.2010„Zatrzymać czas – dla zdrowia i urody” - wykład CSCS
14.10.2010Walne zgromadzenie doktorantów Uniwersytetu Śląskiego
16.10.2010Mecz charytatywny „Senat kontra Senat”
18.10.2010Dni Otwarte Projektu START na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
18.10.2010Seminarium na temat Krajowych Ram Kwalifikacyjnych
18.10.2010Spotkanie ze studentami z Ukrainy, Rosji i Białorusi
19.10.2010Konferencja pn. „Instytucje i organizacje wspierające rozwój i socjalizację osób niepełnosprawnych…”
19.10.2010Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku
19.10.2010Dni Otwarte Projektu START w Sosnowcu
19.10.2010Sale Wydziału Nauk o Ziemi otrzymały imiona
19.10.2010„Sokrates i filozofia starożytnej Grecji” – wykład dla młodzieży ponadgimnazjalnej
19.10.2010Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielami firmy Capgemini
19.10.2010Spotkanie z Henryką Krzywonos i Agnieszką Wiśniewską
19.10.2010Wykład pt. „Czy Skandynawowie dbają o przyrodę?”
20.10.2010JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś uczestnikiem zgromadzenia plenarnego European University Association
20.10.2010Warsztaty pt. „Psychological aspects of innovative changes in organization and organizational development”
20.10.2010Akcja honorowego oddawania krwi „Wampiriada 2010”
20.10.2010Dni Otwarte Projektu START w Szkole Zarządzania
20.10.2010VI Międzynarodowe Sympozjum Humorologiczne „Festiwal Humoru”
20.10.2010Międzynarodowe seminarium UTW na Uniwersytecie Śląskim
21.10.2010Prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz uczestnikiem posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
21.10.2010Konferencja pt. „Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej”
21.10.2010Dni Otwarte Projektu START na Wydziale Nauk Społecznych
21.10.2010Ojciec Leon na Uniwersytecie Śląskim
21.10.2010Spotkanie w ramach cyklu „Którędy do pracy?”
21.10.2010„Ogrody botaniczne i banki genów – bioróżnorodność dla przyszłych pokoleń” – wykład
22.10.2010Konferencja naukowa pn. „Coraz dłuższe życie. Klęska czy sukces?”
22.10.2010Prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem inauguracji roku akademickiego 2010/2011 w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
23.10.2010Inauguracja VIII edycji studiów podyplomowych ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji
25.10.2010Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD)
25.10.2010Dni Otwarte Projektu START na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
25.10.2010Spotkanie informacyjne firmy PricewaterhouseCoopers Polska
25.10.2010Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Alliance Française
26.10.2010Konferencja pt. „Teoria nad-interpretacją?”
26.10.2010Dni Otwarte Projektu START na Wydziale Prawa i Administracji
26.10.2010Czy młodzież z Ukrainy będzie studiować filologię polską na UŚ?
26.10.2010„W samo południe – debata samorządowa 2010”
26.10.2010Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
26.10.2010Prorektor prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem spotkania „Focus Polonia” w Neapolu
27.10.2010Szkolenie pt. „Rozpoznanie i rozwijanie osobistych zasobów...”
27.10.2010Dni Otwarte Projektu START na Wydziale Filologicznym
27.10.2010Gala Śląskiego Sportu Akademickiego
28.10.2010Dni Otwarte Projektu START w Instytucie Matematyki
28.10.2010Seminarium pt. „Problemy etnoregionalne współczesnej Europy. Wybrane zagadnienia”
28.10.2010Spotkanie pt. „Własna firma to coś dla mnie – połączenie sfery nauki i biznesu”
28.10.2010„Uratowane ogniwo – wkład badań ekotoksykologicznych w program restytucji niepylaka apollo w Pienińskim Parku Narodowym”
28.10.2010JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś uczestnikiem inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olkuszu
29.10.2010Spotkanie dotyczące najstarszych śladów obecności człowieka na terenie Polski
29.10.2010„Śladami reklam i szyldów w przedwojennych Katowicach” - wystawa
03.11.2010Posiedzenie prezydium oraz zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
04.11.2010Konwersatorium pt. „Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną”
04.11.2010Konferencja pt. „Kazimierz Wielki wobec Śląska. Śląsk wobec Kazimierza Wielkiego”
04.11.2010Uroczystość wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu na reportaż im. Maćka Chowanioka
04.11.2010„Społeczne i polityczne aspekty funkcjonowania Parlamentu Europejskiego” - konferencja
04.11.2010VIII Objazdowy Festiwal Filmowy „Watch Docs. Prawa człowieka w filmie”
04.11.2010Wykład pt. „Co to jest las?”
06.11.2010XLVI Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości na Wydziale Nauk o Ziemi
07.11.2010Msza święta w intencji zmarłych pracowników i studentów uczelni śląskich
09.11.2010Debata prezydencka na Wydziale Nauk Społecznych
09.11.2010Warsztaty z języka migowego
10.11.2010Konsul generalny Francji gościem Uniwersytetu Śląskiego
10.11.2010Jubileusz XXX-lecia powstania „Solidarności” na UŚ
10.11.2010Uroczystości wojewódzkich obchodów Święta Niepodległości
11.11.2010JM Rektor UŚ odznaczony medalem za zasługi dla obronności kraju
11.11.2010Ceremonia wręczenia nagród w II edycji konkursu „Śląskie na 5”
15.11.2010Konferencja nt. „Teoretyczne, metodologiczne i warsztatowe problemy opiniodawstwa sądowego...”
15.11.2010Wizyta przewodniczącego KRUP w Brukseli
15.11.2010Szkolenie pt. „Autoprezentacja w biznesie”
15.11.2010„O Portugalii i heteronimach Fernanda Pessoi”
16.11.2010Spotkanie w ramach IT Academic Day (ITAD)
16.11.2010Spotkanie inaugurujące projekt RATIO-COAL
16.11.2010Uroczystości w Szkole Policji w Katowicach
16.11.2010Chińczycy na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
16.11.2010„Życie codzienne w starożytnych Pompejach” - wykład dla młodzieży ponadgimnazjalnej
16.11.2010Sesja pt. „Solidarność wczoraj i dziś – okiem młodego pokolenia w XXX rocznicę”
16.11.2010Debata pt. „Tragedia smoleńska a szanse na pojednanie Polaków i Rosjan”
17.11.2010Konferencja pt. „Nauka a Tajemnica”
17.11.2010Konferencja „GIS Day 2010”
17.11.2010„Całun Turyński: wielka tajemnica, czy mistyfikacja” - seminarium
17.11.2010„Zakładanie spółki jawnej” - warsztaty
18.11.2010Podpisanie listu intencyjnego w sprawie przygotowania monografii Sosnowca
18.11.2010Wizyta w ramach projektu Commenius Regio
18.11.2010Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów”
18.11.2010Otwarcie stołówki Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu
18.11.2010„Adwent obcych. O potrzebie ksenofobii w ochronie przyrody” - wykład
18.11.2010Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP, 18–19 listopada 2010 r.
19.11.2010Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich w Ostrawie
19.11.2010Międzynarodowa konferencja pt. „Polityka wsparcia klastrów i sieci współpracy”
19.11.2010Spotkanie z poetą Dursem Grünbeinem
20.11.2010III Zjazd Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego
22.11.2010Wystawa fotografii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
22.11.2010II Dni Nowych Mediów 2010
22.11.2010Spotkanie z przedstawicielami firmy UPC Polska
22.11.2010Spotkanie informacyjne firmy PricewaterhouseCoopers Polska
22.11.2010Spotkanie z emerytowanymi pracownikami UŚ
23.11.2010Warsztaty pt. „Komunikacja i wywieranie wpływu”
23.11.2010 CXVIII promocja doktorska
24.11.2010III Międzynarodowy Festiwal Psychoterapii „Podążając za potrzebami”
24.11.2010Konferencja pt. „Ziemia Obiecana? Historia, kultura i polityka Izraela”
24.11.2010 „Matematyka sformalizowana a matematyka przeżywana subiektywnie”
24.11.2010Msza święta z okazji 10-lecia Wydziału Teologicznego UŚ
24.11.2010„Parowanie, czyli gorące rozmowy o...”
25.11.2010Konferencja pt. „Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski”
25.11.2010Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ JE Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu
25.11.2010„Hispanistyka − okno na świat”
25.11.2010Spotkanie z cyklu „Którędy do pracy?”
25.11.2010Wykład pt. „Wielonienasycone kwasy tłuszczowe – jeść czy nie jeść?”
26.11.2010Uroczystości barbórkowe w 60-lecie Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
29.11.2010Spotkanie pt. „»Homo erectus« − pierwszy turysta na ziemiach polskich?”
29.11.2010„Kanibalizm − kultura plemion Ameryki Północnej a kultura europejska”
30.11.2010Szkolenie pt. „Twój zawód – Audytor”
30.11.2010Konferencja pt. „Bądź świadomy – bądź widoczny…”
30.11.2010Uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego
01.12.2010„Z najlepszymi przez fizykę”
01.12.2010Reprezentanci Ukraińsko-Polskiego Centrum Wymian Akademickich na UŚ
02.12.2010Spotkanie z mediami na budowie CINiBA
02.12.2010„Język naturalny w świetle ewolucji biologicznej”
02.12.2010Wykład pt. „Modele klimatyczne w planowaniu gospodarki leśnej”
03.12.2010Akcja „Kulawy Mikołaj”
03.12.2010VI Dyskusja Panelowa „Oblicza fizyki: między fascynacją a niepokojem"
03.12.2010Wykłady w ramach School on Plant Biotechnology in Agriculture
03.12.2010Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Larsowi Rydénowi na Śląskim Uniwersytecie Medycznym
04.12.2010Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu im. Marka Kuczmy
06.12.2010„Atomowy Autobus” na Uniwersytecie Śląskim
06.12.2010Uroczyste zatknięcie wiechy na budowie ŚMCEiBI
07.12.2010Akcja mikołajkowa
07.12.2010Akcja charytatywna „Szlachetna paczka”
07.12.2010XX edycja rozdania stypendiów przez Śląski Fundusz Stypendialny
07.12.2010„Immanuel Kant a dylematy podmiotowości” - wykład
07.12.2010Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
08.12.2010Wykład pt. „Jako fizjoterapeuta posługuję się metodą naukową ponieważ...”
08.12.2010Spotkanie z cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”
09.12.2010Posiedzenia KRASP i KRZaSP
09.12.2010Dzień otwarty na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
09.12.2010„Co wiemy o przyczynach zmian klimatu?” - wykład
10.12.2010Festiwal Wolnych Ludzi
10.12.2010Uroczysta gala wręczenia Nagrody im. Janoscha – „Cegły z Gazety”
13.12.2010Wystawa Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” na Wydziale Filologicznym
13.12.2010Uniwersytet Śląski spełnia kolejne marzenie Jasia
13.12.2010Prorektor prof. Andrzej Kowalczyk z wizytą w Niemczech i Holandii
13.12.2010Posiedzenie RKRUA
13.12.2010Spotkanie naukowe pt. „W duchu Darwina…”
14.12.2010IV Turniej Mikołajkowy w Piłce Nożnej
14.12.2010Spotkanie pt. „Egzorcyzm − fakty i mity”
14.12.2010„Zarządzanie zbiornikami zaporowymi w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej”
14.12.2010Podpisanie umowy z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA
14.12.2010Spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Sapere aude!”
15.12.2010„Zarządzanie konfliktem” – warsztaty
15.12.2010Dzień Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na UŚ
15.12.2010Spotkanie z przedstawicielami ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA
15.12.2010Spotkanie wigilijne dla emerytowanych pracowników obsługi
15.12.2010Spotkanie wigilijne dla emerytowanych pracowników z Cieszyna
15.12.2010Jubileusz 15-lecia miesięcznika „Śląsk”
15.12.2010Spotkanie pt. „O psychologicznych karłach na barkach gigantów filozofii”
16.12.2010Podpisanie umowy z Expo Silesia Sp. z o.o.
16.12.2010Wampiriada 2010 na UŚ
16.12.2010Spotkanie przedświąteczne w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej
16.12.2010Spotkanie wigilijne dla emerytowanych nauczycieli akademickich i pracowników administracji
16.12.2010Wykład pt. „Rolnicza bioróżnorodność – nasze zapomniane dziedzictwo”
16.12.2010Wykład pt. „Nikos Kazantzakis: Kuszenie Archanioła”
17.12.2010Konferencja pt. „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych”
17.12.2010Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
17.12.2010Festiwal Slajdów Podróżniczych na UŚ
18.12.2010Spotkanie opłatkowe dla pracowników naukowych i nauczycieli akademickich śląskich uczelni
20.12.2010Spotkanie informacyjne nt. projektu „Przez Naukę do Biznesu”
20.12.2010Targi Książki 2011 - spotkanie organizacyjne
20.12.2010Spotkanie wigilijne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
20.12.2010Świąteczne Karaoke z Uniwersytetem Śląskim
21.12.2010CXIX uroczysta promocja doktorska
21.12.2010Dzień św. Łucji na Wydziale Filologicznym
21.12.2010Wieczór wigilijny dla nauczycieli akademickich

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.