facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Październik 2009
21.09.2009Wielki Zderzacz Hadronów – jak to działa?
01.10.2009Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 na wydziałach Uniwersytetu Śląskiego
02.10.2009Prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem inauguracji studiów podyplomowych
05.10.2009Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach
06.10.2009Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
07.10.2009Inauguracja roku akademickiego w Cieszynie
07.10.2009"Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska" - konferencja
07.10.2009VIII inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Jastrzębiu Zdroju
08.10.2009Konferencja naukowa "Oblicza transformacji"
08.10.2009Wykład profesora University of Toronto George'a Elliotta Clarke'a
08.10.2009„Yes-Meni – naprawiają świat” - projekcja filmu
10.10.2009Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
12.10.2009Konferencja - "Inspiratorzy, projektodawcy i realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury"
13.10.2009Inauguracja w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku
13.10.2009Ambasador Szwecji w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych
13.10.2009Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
15.10.2009Konferencja - „Międzynarodowe prawo humanitarne – antecedencje i wyzwania współczesności”
15.10.2009Konferencja naukowa "Granice kultury"
15.10.2009„Homo naturalis – refleksje na kanwie pojęcia” - wykład
15.10.2009Samorząd Studencki zaprasza do współpracy
16.10.2009Uroczystość wręczenia certyfikatów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej KRUP
19.10.2009„Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia na odległość" - konferencja naukowa w Cieszynie
19.10.2009"Enter - obszary działalności gospodarczej i otoczenia biznesu" - konferencja międzynarodowa
19.10.2009"Chemoinformatics Making Chemistry More Efficient" - wykład prof. dr. Johanna Gasteigera z Universitaet Erlangen-Nuernberg
19.10.2009Szkolenie "Twój wizerunek w procesie rekrutacyjnym"
20.10.2009Konferencja - "Dwudziestolecia. Bilans sukcesów i niepowodzeń państwowości polskiej w okresie międzywojennym i w latach 1989-2009"
21.10.2009Szkolenie oraz Dni Otwarte START-u
21.10.2009Ogólnopolska konferencja - "Świat, który rozumie jąkanie (Benny David)"
21.10.2009V edycja „Festiwalu Humoru”
21.10.2009Spotkanie informacyjne o kredytach studenckich - "Zabezpiecz swoje studiowanie"
22.10.2009"Przestrzeń społeczna i ekonomiczna a tożsamość polityczna państw integrującej się Europy" – konferencja
22.10.2009„Czy pisarz dla dzieci? Wokół Andersena” - spotkanie na Wydziale Filologicznym
22.10.2009„Islandia Lucjana Wolanowskiego”
22.10.2009„Fiński marszałek Mannerheim i jego związki z Polską”
22.10.2009Jubileusz prof. zw. dr. hab. Józefa Bańki
22.10.2009"Własna firma technologiczna? Dobry pomysł!" - Spotkanie informacyjne
22.10.2009 "Aby mieli życie... - wkład dzieła misyjnego Kościoła w postęp narodów" - otwarte seminarium misjologiczne
22.10.2009Wykład "Perspektywy rozwoju europejskiej sieci ekologicznej obszarów Natura 2000 w województwie śląskim"
23.10.2009„Silniejszy studencki ruch naukowy”
23.10.2009Opracowanie projektu wykonawczego oraz realizacja budowy obiektu pn. „Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych”
23.10.2009Spotkanie filozoficzne - "W poszukiwaniu istoty dialogu"
25.10.2009Benefis Krzysztofa Zanussiego
26.10.2009„Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej" - konferencja naukowa
26.10.2009Wykład prof. Catherine Phillips z University of Cambridge
26.10.2009„Co wspólnego mają lodowce Islandii i Spitsbergenu z krajobrazami Polski?”
27.10.2009"Podmiotowość w polityce" - konferencja
27.10.2009Prof. Jon Ove Hagen gościem Uniwersytetu Śląskiego
27.10.2009Wykład gościnny - "Hero and king, hero and leader: Beowulf and the Icelandic Njáls saga"
27.10.2009Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
27.10.2009„Poemat o człowieku…”. Wykład w ramach festiwalu Nordalia 2009
28.10.2009Akcja honorowego oddawania krwi „Wampiriada”
28.10.2009„La mafia nella politica in Italia” z cyklu „Nie tylko dla politologa”
28.10.2009Międzynarodowa konferencja „Wokół granic swobody wypowiedzi"
28.10.2009„Dlaczego kryminał szwedzki jest tak ceniony na świecie?” - spotkanie w ramach festiwalu „Nordalia 2009”
28.10.2009Walne zebranie członków PKZP
29.10.2009Konferencja naukowa "Gatunki mowy i ich ewolucja - gatunek a komunikacja społeczna"
29.10.2009Studencki Klub Filmowy zaprasza na film "Droga do szczęścia"
30.10.2009Konferencja prasowa z udziałem mistrzów Polski w futbolu amerykańskim
30.10.2009"10 rozmów o Europie” - spotkanie z okazji 5-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.