facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Kwiecień 2004
01.04.2004WYKŁAD POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO
01.04.2004SPOTKANIE Z TOMASZEM LISEM
06.04.2004NA STUDIA ZA GRANICĘ
06.04.2004POSIEDZENIE SENATU UŚ
15.04.2004WODA CENNIEJSZA OD ZŁOTA
16.04.2004VIII KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ
19.04.2004REKRUTACJA NA WYJAZDY Z KJB
19.04.2004MINERALIZACJA TKANEK ORGANIZMU CZŁOWIEKA
19.04.2004ANDRZEJ CELIŃSKI NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH
20.04.2004WYKŁAD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO
20.04.2004LXXXIV PROMOCJA DOKTORSKA
20.04.2004PYTANIA I PERSPEKTYWY TRANSCENDENTALIZMU
21.04.2004NA GRANICACH ŚWIATA NUKLIDÓW - KONWERSATORIUM PTF
21.04.2004Z PRAC BADAWCZYCH WSPÓŁCZESNYCH FILOZOFÓW SŁOWACKICH - PROMOCJA KSIĄŻKI
22.04.2004ZAGADNIENIA PRAWNE W PSYCHIATRII
22.04.2004II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL EKSPRESJI DZIECIĘCEJ
22.04.2004O PRZYSZŁOŚCI ZAWODÓW PRAWNICZYCH
23.04.2004ZIELONE CZEKI DLA NAUKOWCÓW Z UŚ
23.04.2004CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
23.04.2004"TEORIA CHAOSU A FILOZOFIA" - SEMINARIUM KNF
23.04.2004REGIONALNY FINAŁ KONKURSU "PRIMUS INTER PARES"
26.04.2004O RZECZACH OSTATECZNYCH - CYKL SPOTKAŃ TEOLOGICZNO-FILOZOFICZNYCH
26.04.2004ROZMOWA O ROZMOWACH
26.04.2004O DYSKURSIE ANTYSEMICKIM
27.04.2004JUBILEUSZ PROFESORA ZBIGNIEWA ŻMIGRODZKIEGO
28.04.2004SPOTKANIE Z PROF. WOJCIECHEM ROSZKOWSKIM
29.04.2004STUDENCKA SESJA NAUKOWA "CZAS REKLAMY"
29.04.2004DZIEŃ KULTURY KANADYJSKIEJ
29.04.2004STRATEGIE ROZWOJU KIERUNKÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH
29.04.2004WIECZÓR AUTORSKI PROF. MARIANA KISIELA
29.04.2004FLORA HAŁD POPRZEMYSŁOWYCH - KŁOPOTLIWE BOGACTWO PRZYRODY

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.