facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Styczeń 2002
08.01.2002ZAGROŻENIA DEMOKRACJI WEDŁUG SZTUMSKIEGO
09.01.2002DOŚWIADCZALNE BADANIE WODORU - KONWERSATORIUM PTF
09.01.2002STAN TEOLOGII W STANACH
09.01.2002PROFESJONALIŚCI W SŁUŻBIE OBYWATELOM
10.01.2002GLOBALNY RYNEK PRACY
10.01.2002Opel i górniczy pióropusz. Restrukturyzacja województwa śląskiego...
12.01.2002NA NARTY Z AZS-EM
13.01.2002SPORTOWCY DLA WIELKIEJ ORKIESTRY
15.01.2002METAMORFOZY DLA STUDENTÓW
17.01.2002STUDIA W WIELKIEJ BRYTANII
17.01.2002O PROMOCJI ASPIRANTÓW
17.01.2002BIOGRAMOWE PODEJŚCIE DO ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI
17.01.2002GAJA W CENTRUM STUDIÓW
17.01.2002Kultury etniczne i ich relacje do środowiska - wykład CSCŚ
17.01.2002Ferie na basenie
18.01.2002ZŁOM: NIEZALEŻNY DEBIUT FABULARNY
18.01.2002OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
18.01.2002JAK SLAWISTA ZE SŁOWAKIEM
18.01.2002SŁOWACYŚCI I SŁOWACY
22.01.2002POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
23.01.2002WYBORY DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW
25.01.2002PRACE ADAPTACYJNE W RYBNIKU
25.01.2002DYSCYPLINA MUSI BYĆ
25.01.2002FIZYKA NA SCENIE
26.01.2002OLIMPIADA BIOLOGICZNA
26.01.2002BAL DLA PRZYJACIÓŁ
26.01.2002JUBILEUSZ ŚLĄSKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY HANDLOWEJ
28.01.2002KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA WIOSNĘ I LATO
28.01.2002LXX PROMOCJA DOKTORSKA
28.01.2002ROCZNICA ŚMIERCI JOSIFA BRODSKIEGO
28.01.2002NAGRODA DLA CSCŚ
29.01.2002DRUGA PRÓBA WYBORU ELEKTORÓW
30.01.2002OSTATNIA SZANSA NA METAMORFOZY W STYCZNIU!
30.01.2002DAR DLA FIZYKA
30.01.2002KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ ZE SZWEDZKIEJ PERSPEKTYWY
31.01.2002Z DZIEJÓW X MUZY NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.