facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Juwenalia w Rybniku 2013

Od 8 do 11 maja 2013 r. w Rybniku odbywać się będą Juwenalia organizowane przez samorządy studenckie trzech uczelni: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Politechniki Śląskiej, a także Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży.

W programie wydarzenia znajdzie się szereg atrakcji, m.in.: 8 maja odbędzie się Akademicki Dzień Sportu i Studenckie Jam Session, następnego dnia ulicami miasta przejdzie korowód studencki, by symbolicznie odebrać klucze do bram miasta. 10 maja przewidziano akademicki koncert plenerowy, natomiast ostatniego dnia odbędą się m.in. zawody rowerowe i gra terenowa.

W wydarzeniu uczestniczyć będzie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny. 10 maja weźmie udział w uroczystej kolacji organizowanej z okazji Juwenaliów.

Szczegółowe informacje oraz program można znaleźć na stronie: www.juwenalia.rybnik.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.