facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileuszowa konferencja z okazji 40-lecia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ

Od 25 do 27 listopada 2015 r. w Ustroniu trwać będzie konferencja naukowa pt. „Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne”. Seminarium organizowane jest przez Zakład Badań nad Zachowaniami Politycznymi Wydziału Nauk Społecznych UŚ z okazji 40-lecia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, co pozwoli na kompleksową analizę zjawiska i systemowe ujęcie tematyki wydarzenia. Zaproszenie do udziału skierowane jest zarówno do politologów, komunikologów, socjologów, jak również do językoznawców, psychologów, prawników i historyków. Proponowane obszary dyskusyjne:

  • „Tło prawno-ustrojowe oraz konsekwencje wyborów 2014–2015 dla polskiego systemu politycznego i partyjnego”,
  • „Zachowania wyborcze 2014–2015 – uwarunkowania, przebieg, procesy, konsekwencje”,
  • „Główne elementy oferty wyborczej w kampaniach 2014–2015”,
  • „Media w kampaniach wyborczych 2014–2015”,
  • „Komunikowanie wyborcze: język, strategie, metody, techniki”,
  • „Kontekst międzynarodowy polskich wyborów”,
  • „Prognozy dla demokracji”.


Konferencję patronatem objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wyborywpolsce2014-2015.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.