facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileuszowa Konferencja Profesora Wacława M. Zuberka

logo wnoz

W dniach 15–17 września 2010 r. odbywać się będzie Jubileuszowa Konferencja Profesora Wacława M. Zuberka pt. „Geofizyka w geologii i górnictwie”. Międzynarodowa konferencja rozpocznie się na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ o godzinie 10.00, natomiast w kolejnych dniach będzie miała miejsce w Kroczycach koło Zawiercia.

Tematyka spotkania naukowego obejmować będzie m.in. :

  • sejsmiczność i geodynamikę obszarów górniczych,
  • mechanizmy zdarzeń sejsmicznych i wstrząsów,
  • fizyczne właściwości masywów skalnych,
  • badania terenowe i laboratoryjne w ochronie środowiska,
  • geofizyczne badania ruchów masowych,
  • geofizyczny monitoring stanu środowiska,
  • geologiczno-geofizyczne badania odpadów przemysłowych,
  • zagrożenia i ochronę środowiska na terenach górniczych,
  • płytkie rozpoznanie podłoża dla celów archeologii i geomorfologii.

W skład Komitetu Honorowego Jubileuszowej Konferencji Profesora Wacława M. Zuberka wchodzi prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Więcej informacji...

Program konferencji na Wydziale Nauk o Ziemi

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.