facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk o Ziemi

3 października 2013 r. o godz. 11.00 odbędzie się jubileuszowa 40. inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Nauk o Ziemi. Uroczystość połączona będzie z nadaniem sztandaru. Wykład inauguracyjny pt. „Krajobrazy księżycowe – próba spojrzenia interdyscyplinarnego” wygłosi dr hab. Urszula Myga-Piątek.

W uroczystości udział wezmą: JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, rektor UŚ w latach 2002−2008.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.