facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz 25-lecia istnienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

W 2015 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Liczne projekty, imprezy, konferencje naukowe i wyjazdy oraz działania podjęte na rzecz popularyzacji języka polskiego w świecie pozwoliły na działanie wspólnie z wieloma polskimi i zagranicznymi uczelniami, polskimi i polonijnymi szkołami, instytucjami i stowarzyszeniami – wszystkim tym jednostkom Szkoła zawdzięcza swój obecny kształt.

25 lat temu w Cieszynie po raz pierwszy została zorganizowana letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej. Od tamtych czasów wiele się zmieniło, jednak niezmienne pozostały kontakty i zawarte przyjaźnie z wykładowcami, nauczycielami, naukowcami, badaczami, tłumaczami, dziennikarzami i studentami.

25 maja 2015 r. od godz. 15.30 w restauracji „Marysin Dwór Park” (Chorzów, al. Fali 2) odbędzie się uroczystość obchodów 25-lecia istnienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ – jednostki Uniwersytetu Śląskiego, która prowadzi między innymi kursy języka polskiego jako obcego i/lub drugiego, seminaria z zakresu języka i kultury polskiej dla nauczycieli i lektorów uczących języka polskiego za granicą wśród Polonii i cudzoziemców, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, seminaria i konferencje poświęcone językowi i kulturze polskiej, nauczaniu języka polskiego jako drugiego oraz tłumaczeniom. Podczas 25 lat istnienia Szkoła gościła kilka tysięcy studentów ze wszystkich kontynentów.

W uroczystości udział wezmą m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz  prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.