facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Napis: 50 lat Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

W tym roku akademickim Uniwersytet Śląski obchodzi 50-lecie działalności naukowej i dydaktycznej. Pięćdziesiąty rok istnienia świętuje również Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO). Jubileuszowe spotkanie byłych i obecnych pracowników Studium odbędzie się 27 września 2018 roku w klubie QubUŚ mieszczącym się w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

SPNJO zostało powołane w pierwszym roku akademickim przez ówczesnego rektora prof. Kazimierza Popiołka, a pierwsi lektorzy wywodzili się z Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach.

Pracownikami jednostki byli zasłużeni pedagodzy, wyróżnieni odznaczeniami i medalami, m.in. Marian Adamczyk, Bożena Banach, Ewa Banach, Gabriela Mamet, Barbara Mierzyńska i Barbara Sielańczyk. Do grona lektorów należeli również poeta, eseista, tłumacz i literaturoznawca prof. Tadeusz Sławek (rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996–2002) oraz poeta i tłumacz Andrzej Szuba.

Obecnie Studium aktywnie działa na rzecz promocji nauki języków obcych. Jest ośrodkiem kursów dokształcających oraz akademickiej certyfikacji językowej, a także organizatorem szkoleń i konferencji poświęconych nauczaniu języków obcych.

Okładka publikacji jubileuszowej

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.