facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz prof. zw. dr hab. Krystyny Kleszczowej

15 marca 2012 r. o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się uroczyste spotkanie z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Krystyny Kleszczowej. W uroczystości udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Życzenia i gratulacje dla Jubilatki można przekazywać także drogą elektroniczną, zamieszczając je na stronie Instytutu Języka Polskiego.

Prof. zw. dr hab. Krystyna Kleszczowa jest kierownikiem Zakładu Leksykologii i Semantyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się słowotwórstwem, leksykologią, historią języka polskiego, zwłaszcza historią słowotwórstwa, słownictwa i frazeologii. Jej dorobek obejmuje ponad 100 pozycji, w tym książki: „Ograniczenia semantyczne w procesie derywacji nazw narzędzi” (1981); „Verba dicendi w historii języka polskiego. Zmiany znaczeń” (1989); „Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych” (1996); „Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja. Rzeczowniki” (1998); „Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja” (2003). Od roku 1995 jest członkiem Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, od 2007 roku zastępcą przewodniczącego Komitetu Językoznawstwa PAN oraz członkiem Komisji Teorii Języka przy PAN.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.