facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz 80-lecia prof. Czesława Głombika oraz prof. Haliny Promieńskiej

8 marca 2016 roku o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się jubileusz 80-lecia prof. zw. dr. hab. dhc Czesława Głombika oraz prof. dr hab. Haliny Promieńskiej. W programie wydarzenia zaplanowano część artystyczną oraz laudacje władz uczelni, wydziału i zaproszonych gości. W uroczystości udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Prof. zw. dr hab. dhc Czesław Głombik – historyk filozofii, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1974 roku pracownik Instytutu Filozofii UŚ. Jego praca badawcza koncentruje się na nowożytnej i najnowszej tradycji filozofii polskiej, a w ostatnich piętnastu latach także czeskiej, ujmowanych programowo na szerokim tle prądów ideowych i kierunków filozofii europejskiej XIX i XX wieku.

Prof. dr hab. Halina Promieńska – etyk, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletnia kierowniczka Zakładu Etyki UŚ oraz członkini wielu towarzystw etycznych. Badanie jej koncentrują się wokół etyki praktycznej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.