facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz 50-lecia Politechniki Świętokrzyskiej

Politechnika Świętokrzyska obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. W programie obchodów święta kieleckiej uczelni przewidziano szereg uroczystości i spotkań, między innymi zjazd absolwentów, koncert muzyki klasycznej w interpretacji współczesnej, prezentację kabaretów związanych z uczelnią oraz spotkanie podsumowujące obchody jubileuszu. W uroczystym posiedzeniu Senatu uczelni, które odbędzie się 3 czerwca 2015 r. udział weźmie JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.