facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz 45-lecia Wydziału Nauk Społecznych

Zdjęcie: symbol WNS oraz ludzie na deptaku

26 września 2018 roku Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie obchodzić jubileusz 45-lecia istnienia. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Popiołka.

W programie wydarzenia zaplanowano między innymi wystąpienia: dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr. hab. prof. UŚ Kazimierza Miroszewskiego, JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka oraz wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, a także wręczenie odznak  „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” i dyskusję pt. „Między nami profesorami”, w której udział wezmą prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz, prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz i prof. dr hab. Sylwester Wróbel.

biało-czerwony plakat promujący jubileusz 45-lecia istnienia WNS zawierający datę wydarzenia, logo WNS oraz informację o tym, że zaprasza dziekan wydziału

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.