facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz 40-lecia Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia swojego istnienia. 10 czerwca 2015 roku w Centrum Naukowo–Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu odbędą się obchody jubileuszu. W programie uroczystości zaplanowano m.in.: wspomnienia założycieli i twórców Instytutu, rozmowy z absolwentami, prezentację historii i osiągnięć Instytutu oraz działalności naukowej byłych i obecnych pracowników IFW. Obchodom towarzyszyć będą występy artystyczne, przygotowane przez młodzież, studentów i absolwentów IFW UŚ.

Szczegóły dotyczące programu obchodów będą na bieżąco zamieszczane na stronie: www.ifw.us.edu.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: jubileuszifw.us@gmail.com.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.