facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz 40-lecia działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

16 października 2015 roku o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się jubileusz 40-lecia działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ. W programie wydarzenia zaplanowano przedstawienie krótkiej historii instytutu, wystąpienia gości, wręczenie książki dedykowanej dr. hab. prof. UŚ Leonardowi Ogiermanowi i wykład dr. hab. Remigiusza Sapy pt. „Publiczne usługi informacyjne a indywidualne zarządzanie informacją”, a także spotkanie pracowników Instytutu ze studentami i absolwentami.

W uroczystości udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.