facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz 35-lecia NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Śląskim

26 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) odbędą się obchody 35. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Śląskim. W uroczystości udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

W programie zaplanowano m.in.: wystąpienia zaproszonych gości, występ Teatru Domowego Stanu Wojennego na Górnym Śląsku w wykonaniu Zespołu Kawiarenki Literackiej Chorzowskiego Słowaka, a także debatę na temat „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”, którą poprowadzi prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek. W debacie udział wezmą: dr Jan Jelonek, dr hab. prof. UKSW Irena Lipowicz, dr hab. prof. nadzw. Marek Lubelski, prof. Leonard Neuger, prof. dr hab. Jacek Szade, dr Andrzej Drogoń, dr Remigiusz Kopoczek, mgr Przemysław Miśkiewicz oraz mgr Krzysztof Pszczółka. Uczestnicy będą mogli również zwiedzić wystawę zatytułowaną „Porozumienie katowickie”.

Uroczystości zostały objęte honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, przewodniczącego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Dominika Kolorza i prezesa IPN Oddział Katowice dr. Andrzeja Sznajdera.

Zaproszenie

plakat


„studentnews.pl” - „Jubileusz 35-lecia NSZZ „Solidarność” na UŚ” (24.11.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.