facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz 25-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

27 listopada 2014 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie odbędą się uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Na zaproszenie prezydenta organizacji Andrzeja Malinowskiego w uroczystej gali udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Patronat honorowy nad uroczystością objął prezydent RP Bronisław Komorowski.

Organizacja Pracodawcy RP zrzesza obecnie ponad 10 tysięcy firm, zatrudniających 5 milionów pracowników. Reprezentuje interesy przedsiębiorców, firm i branż przed organami władzy państwowej i samorządowej, zabiega o przyjazne otoczenie prawne oraz organizacyjne polskiej gospodarki, propaguje idee i postawy przedsiębiorczości, wspiera ekspansję polskich firm na globalne rynki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.