facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz 20-lecia Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

W 2015 roku Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) świętuje 20-lecie działalności. Obchody jubileuszowe będą odbywać się od 6 do 8 listopada 2015 r. w Warszawie. W programie zaplanowano: pierwsze w historii Targi StudentEXPO, Galę Nagród Środowiska Studenckiego ProJuvenes 2015 przyznawanych firmom, organizacjom i osobom, które zasłużyły się dla polskiej społeczności studenckiej, a także uroczyste posiedzenie Parlamentu Studentów RP, panele dyskusyjne z udziałem najważniejszych osób zajmujących się szkolnictwem wyższym oraz bal z okazji 20-lecia PSRP.

W ramach obchodów odbędą się również posiedzenie Rady Konsultacyjnej programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Finansów oraz konsorcjów finansowych, a także Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich, którego misją jest stworzenie stałej platformy dyskusji środowiskowej, wymiany doświadczeń i wskazywania szans rozwoju tego typu mediów.

W uroczystych obchodach, posiedzeniu Rady Konsultacyjnej NZB oraz debacie na temat mediów akademickich udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – członek Komitetu Honorowego 20-lecia PSRP. 

Jubileusz stanowi okazję do podsumowania dotychczasowej działalności PSRP oraz wyznaczenia kierunków na przyszłość. Od 1995 roku organizacja zrzesza wszystkie samorządy studenckie w Polsce. Jest także reprezentantem interesów polskich studentów na forum europejskim, poprzez członkostwo w European Students Union.


„zbp.pl” - „Podpisanie porozumienia o partnerstwie w Programie Edukacyjnym - Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” (06.11.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.