facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego i 10-lecia Rady Szkolnictwa Wyższego ZNP

W piątek 23 października 2015 r. o godz. 13.00 w auli im. Kazimierza Lepszego
w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się uroczystość związana z obchodami 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) i 10-lecia Rady Szkolnictwa Wyższego ZNP.

Uroczystość, organizowana przez Uczelnianą Organizację Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim, będzie świętem związkowym, okazją do refleksji, możliwością prezentacji bogatej historii i dokonań ZNP, a także podziękowaniem dla wszystkich członków, którzy przez lata tworzyli struktury organizacyjne i aktywnie działali na rzecz związku i całej społeczności akademickiej.

W jubileuszu udział wezmą: prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Janusz Rak, prezes Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP Jadwiga Aleksandra Rezler, przewodniczący OPZZ Województwa Śląskiego Henryk Moskwa, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego Krzysztof Pszczółka, przedstawiciele władz związkowych,  działacze związkowi, członkowie ZNP oraz pracownicy uniwersytetu.

Jubileusz będzie okazją do przybliżenia historii ZNP i wspomnień, przedstawienia bieżącej działalności uczelnianej organizacji ZNP na rzecz pracowników szkolnictwa wszystkich szczebli oraz pracowników nauki, a także wręczenia odznaczeń związkowych. Uczestnicy będą mogli zapoznać się również z ofertą Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dla osób, które tego dnia zapiszą się do ZNP, związkowcy przygotowali specjalną niespodziankę.

Honorowy patronat nad uroczystością objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Program uroczystości

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.