facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jobs Spot na Uniwersytecie Śląskim

19 listopada 2014 r. od godz. 10.00 do 15.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego trwać będzie II edycja Jobs Spot w Katowicach. To nowa inicjatywa pozwalająca studentom i absolwentom na zapoznanie się z ofertami pracy, praktyk i staży już na początku roku akademickiego. W otwarciu Jobs Spot udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Wydarzenie umożliwi uczestnikom bezpośredni kontakt z przedstawicielami najbardziej prestiżowych firm, zadawanie pytań związanych z procesami rekrutacyjnymi oraz pozostawienie własnej aplikacji pracodawcom. Ponadto, osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat konkretnego pracodawcy będą miały szansę na udział w innowacyjnej formule spotkań, czyli „rozmowach na okrągło”.

Studenci i absolwenci będą mogli również wziąć udział w grze biznesowej „Chłopska Szkoła Biznesu” oraz szkoleniu prowadzonym przez pracowników GoldenLine „Personal Branding w internecie, czyli jak dobrze zaprezentować się jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną”.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy przyjmuje Biuro Karier pod numerem telefonu: 32 359 20 32.

Partnerem wydarzenia jest Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego, natomiast patronat honorowy nad akcją objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.katowice.jobsspot.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.