facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ weźmie udział w XL uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

W ramach III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 17 września 2013 r. o godz. 9.00, odbędzie się XL uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z udziałem Rady Krajowej Izby Gospodarczej i rad izb gospodarczych województwa śląskiego. W wydarzeniu udział wezmą m.in.: przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak, marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik, komisarz europejski ds. polityki regionalnej Johannes Hahn, poseł do Parlamentu Europejskiego prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski oraz JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas obrad omówione zostaną m.in.: inicjatywy Unii Europejskiej wzmacniające konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, zagadnienia europejskiego samorządu terytorialnego i gospodarki (rola i znaczenie ich współpracy), europejskie modele współpracy samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego, wyzwania dla samorządów województw we wspieraniu sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas sesji podjęte zostaną również uchwały: Apel do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o samorządzie gospodarczym oraz Apel do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej o rozpoczęcie prac nad projektem zmiany prawa zamówień publicznych.

Spotkanie będzie również okazją do uroczystego wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz wyróżnień III edycji programu „Samorząd, który wspiera MŚP”. 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.