facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ weźmie udział w konferencji „Małopolska – Śląskie. Silni partnerzy w Europie…”

17 maja 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu odbędzie się konferencja pt. „Małopolska – Śląskie. Silni partnerzy w Europie. Wyzwania gospodarcze dla Polski Południowej”. Uczestnikiem seminarium będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele: szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych, sfery biznesu, gospodarki oraz kultury i turystyki. W programie spotkania przewidziano wystąpienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej.

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom z zakresu stanu gospodarki na południu Polski oraz jej relacjom i współdziałaniu z nauką. Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Urzędy Marszałkowskie Województwa Małopolskiego i Śląskiego.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.