facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem Zgromadzenia Fundatorów FRP i ISW

20 września 2010 r. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś weźmie udział w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Spotkanie odbędzie się w Warszawie i będzie mieć charakter seminarium akademickiego.

W porządku obrad Zgromadzenia znajdą się m.in.: przedstawienie inicjatywy utworzenia „Centrum Dialogu Międzysektorowego w szkolnictwie wyższym”, sesja pt. „Odpowiedzialność społeczna uczelni – nowa służebność szkół wyższych w XXI wieku” oraz dyskusja uczestników wydarzenia.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.