facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor uczestnikiem uroczystości otwarcia nowej siedziby WEAiI Politechniki Opolskiej

We wtorek 22 grudnia 2015 r. o godz. 11.00 w II kampusie Politechniki Opolskiej odbędzie się uroczyste otwarcie nowej siedziby Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Na zaproszenie JM Rektora Politechniki Opolskiej w uroczystości udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Nowa lokalizacja wydziału związana jest z projektem unijnym wartym blisko 30 milionów zł, który objął nie tylko modernizację, ale również kompleksowe wyposażenie dwóch pokoszarowych budynków. Nowe zaplecze lokalowe i laboratoryjne, zmodernizowane dzięki wsparciu funduszy Unii Europejskiej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, daje możliwość kształcenia studentów w obiektach zaopatrzonych w najnowsze osiągnięcia techniki. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.