facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem uroczystej wspólnej sesji Sejmików Województwa Śląskiego i Małopolskiego

5 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu odbędzie się uroczysta wspólna sesja Sejmików Województwa Śląskiego i Małopolskiego. Celem spotkania będzie przyjęcie „Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze Województw Małopolskiego i Śląskiego do 2020 r.”.

Na zaproszenie przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierza Barczyka oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzeja Gościniaka, w uroczystej sesji udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Wdrożenie „Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze Województw Małopolskiego i Śląskiego do 2020 r.” powinno dać efekt synergii i przynieść korzyści obu województwom, a także dać znaczący impuls rozwojowy dla całej Polski.

Wśród celów strategicznych Małopolski i Śląska znajdują się m.in.:

  • Europol śląsko-krakowski jako obszar koncentracji innowacji i kreatywności, wyznaczający trendy rozwojowe i wpisujący się w sieć najdynamiczniej rozwijających się metropolii europejskich;
  • Polska południowa jako przestrzeń partnerskiej współpracy na rzecz efektywnego wykorzystywania możliwości rozwojowych;
  • Polska południowa jako miejsce przyciągające ludzi i inicjatywy wzmacniające potencjały makroregionu.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.