facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem spotkania Rady Konsultacyjnej RIG z marszałkiem województwa śląskiego Mirosławem Sekułą

W poniedziałek 27 maja 2013 r. o godz. 16.30 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (ul. Opolska 15) odbędzie się spotkanie Rady Konsultacyjnej RIG z marszałkiem województwa śląskiego Mirosławem Sekułą. Spotkanie będzie poświęcone projektowi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014−2020 i przedstawieniu marszałkowi stanowiska Rady w sprawie projektu.

W spotkaniu Rady Konsultacyjnej RIG z marszałkiem województwa śląskiego Mirosławem Sekułą udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, członek honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Szczegółowe informacje nt. projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014−2020 dostępne są na stronie www.rpo.slaskie.pl.

foto RIG

Fot. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.