facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem „Śniadania Mistrzów”

28 czerwca 2013 r. o godz. 9.00 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się „Śniadanie Mistrzów” z udziałem laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz ogólnopolskich olimpiad i turniejów. W spotkaniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W programie wydarzenia zaplanowano m.in. wręczenie nominacji Młodzieżowemu Wojewodzie Śląskiemu i Młodzieżowemu Śląskiemu Kuratorowi Oświaty oraz wystąpienia nominowanych w ramach akcji „Rok Bezpiecznej Szkoły”.

Organizatorami „Śniadania Mistrzów” są wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz śląski kurator oświaty Stanisław Faber.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.